Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

iglidur® X6, sleeve bearing, mm

 • Good wear resistance at medium high temperatures
 • Very good wear resistance at high temperatures
 • Suitable for extremely high speeds
 • Very low humidity absorption
 • Good wear resistance under water
 • Very high media resistance
 • Resistant to high loads (>60 N/mm²)
 • Electrically conductive
Mô tả sản phẩm
iglidur® X6 | Runs up to six times longer than iglidur® X
Due to nano-technology, iglidur® X6 shows up to six times better performance than iglidur® X in many oscillating and rotating applications – even at temperatures over +100 °C.
 
Typical application areas
 
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
 
You can find further applications here:
Industry solutions
 
When to use it?
 • If temperatures are higher than +150 °C
 • When the wear performance of iglidur® X in oscillation and rotation is not sufficient
 • If the press-fit should be improved over iglidur® X
 • If high media resistance is required
 • If PTFE-free bearing is required
When not to use it?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerances and measurement system
The installation dimensions and tolerances of iglidur® plain bearings are a function of the material and wall thicknesses. For each material, the moisture absorption and the thermal expansion are decisive factors. Plain bearings with low moisture absorption can be designed with a minimal bearing clearance. The rule for wall thickness: the thicker the wall of the bearings, the larger the clearances must be.
Testing methods
 
Assembly
iglidur® plain bearings are press-fit bearings. The inner diameter adjusts only after press-fitting in the correctly toleranced housing. The press-fit excess dimension can be up to 2% of the inner diameter. This ensures the secure press-fitting of the bearing. Axial or radial movement in the housing are prevented this way.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Dữ liệu kỹ thuật
Phụ kiện
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY