Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Cylindrical bushings with flange

Sleeve bearings made from high performance plastics provide mechanical stability with the lowest coefficients of friction without additional lubrication. Whether in dirt and dust, in the cleanroom laboratory or under water.
 

Hạng mục
Bộ lọc
Yêu cầu cốt lõi
Size
Requirements
Material

Số lượng sản phẩm: 56

iglidur® G, sleeve bearing with flange, mm

 • Very good coefficient of friction
 • Resistant to edge pressures
 • Resistant to impacts/shock
 • Very resistant to dirt and dust
 • Resistant to high loads (>60 N/mm²)
 • Mold resistant acc. to DIN EN ISO 846
 • Fogging behavior acc. to DIN 75201-B
từ 0,80 USD/Pc.
291 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
74 trong vòng 24 giờ
209 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, sleeve bearing with flange, mm

 • Very good wear resistance at roomtemperature
 • Very good wear resistance at medium high temperatures
 • Extremely good coefficient of friction
 • Low humidity absorption
 • High media resistance
 • Resistant to edge pressures
 • Resistant to impacts/shock
 • Resistant to dirt and dust
 • Mold resistant acc. to DIN EN ISO 846
từ 1,21 USD/Pc.
140 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
56 trong vòng 24 giờ
82 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, sleeve bearing with flange, mm

 • Very good coefficient of friction
 • Low humidity absorption
 • Good wear resistance under water
 • High media resistance
 • Resistant to high loads (>60 N/mm²)
 • FDA-compliant
 • EU 10/2011-compliant
từ 3,07 USD/Pc.
40 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
35 trong vòng 24 giờ
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, sleeve bearing with flange, mm

 • Very resistant to edge pressures
 • Very resistant to impacts/shock
 • Very resistant to dirt and dust
 • Fogging behavior acc. to DIN 75201-B
từ 0,94 USD/Pc.
144 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
19 trong vòng 24 giờ
121 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, sleeve bearing with flange, mm

 • Very good wear resistance at high temperatures
 • Suitable for extremely high speeds
 • Very low humidity absorption
 • Very good wear resistance under water
 • Very high media resistance
 • Resistant to high loads (>60 N/mm²)
 • Electrically conductive
 • Mold resistant acc. to DIN EN ISO 846
từ 1,84 USD/Pc.
77 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
42 trong vòng 24 giờ
33 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W300, sleeve bearing with flange, mm

 • Very good wear resistance at roomtemperature
 • Very good wear resistance at medium high temperatures
 • Very good coefficient of friction
 • Very resistant to edge pressures
 • Very resistant to impacts/shock
 • Resistant to dirt and dust
từ 1,51 USD/Pc.
105 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
42 trong vòng 24 giờ
62 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® GLW, sleeve bearing with flange, mm

 • Resistant to impacts/shock
 • Resistant to dirt and dust
 • Resistant to high loads (>60 N/mm²)
 • Fogging behavior acc. to DIN 75201-B
 • LowCost-material for large quantities
Theo yêu cầu
23 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® SG03, flanged sleeve bearing and felt seal, mm

 • Clean bearings even with dirt and dust, thanks to felt seal
 • In laboratory tests, a service life up to 50 times higher was achieved.
 • Most popular iglidur material worldwide
 • High wear resistance
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J260, sleeve bearing with flange, mm

 • Very good coefficient of friction
 • Low humidity absorption
từ 1,86 USD/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J3, sleeve bearing with flange, mm

 • Very good wear resistance at roomtemperature
 • Very good wear resistance at medium high temperatures
 • Extremely good coefficient of friction
 • Low humidity absorption
 • Good wear resistance under water
 • High media resistance
 • Resistant to edge pressures
 • Resistant to impacts/shock
 • Resistant to dirt and dust
từ 1,39 USD/Pc.
44 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
38 trong vòng 24 giờ
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J350, sleeve bearing with flange, mm

 • Good wear resistance at roomtemperature
 • Very good wear resistance at medium high temperatures
 • Good wear resistance at high temperatures
 • Very good coefficient of friction
 • Very low humidity absorption
 • Good wear resistance under water
 • High media resistance
 • Resistant to high loads (>60 N/mm²)
 • Mold resistant acc. to DIN EN ISO 846
từ 2,07 USD/Pc.
42 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
36 trong vòng 24 giờ
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W360, sleeve bearing with flange, mm

 • Good wear resistance at roomtemperature
 • Extremely good coefficient of friction
 • Low humidity absorption
 • High media resistance
 • Resistant to edge pressures
 • Resistant to impacts/shock
 • Resistant to dirt and dust
 • Resistant to high loads (>60 N/mm²)
từ 3,07 USD/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® L250, sleeve bearing with flange, mm

 • Extremely good coefficient of friction
 • Resistant to edge pressures
 • Resistant to impacts/shock
từ 4,65 USD/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® R, sleeve bearing with flange, mm

 • Low humidity absorption
 • High media resistance
 • Resistant to edge pressures
 • Resistant to impacts/shock
 • Resistant to dirt and dust
 • LowCost-material for large quantities
từ 1,04 USD/Pc.
19 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
17 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® D, sleeve bearing with flange, mm

 • High media resistance
 • Resistant to edge pressures
 • Resistant to impacts/shock
 • Resistant to dirt and dust
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY