Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

Cylindrical bushings with flange

Sleeve bearings made from high performance plastics provide mechanical stability with the lowest coefficients of friction without additional lubrication. Whether in dirt and dust, in the cleanroom laboratory or under water.
 

Hạng mục
Bộ lọc
Yêu cầu cốt lõi
Requirements
Material

Số lượng sản phẩm: 55

iglidur® G, sleeve bearing with flange, mm

 • Excellent coefficient of friction
 • Resistant to edge pressure
 • Resistant to shocks and impacts
 • Particularly resistant to dirt and dust
 • Resistant to high loads (>60N/mm²)
 • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
 • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
 • CO2 equivalent: per piece available
từ 60.192 VND/Pc.
291 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
120 trong vòng 24 giờ
171 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® J, sleeve bearing with flange, mm

 • Excellent wear resistance at room temperature
 • Very good wear resistance at medium temperatures
 • Excellent friction coefficients
 • Low moisture absorption
 • High media resistance
 • Resistant to edge pressure
 • Resistant to shocks and impacts
 • Resistant to dirt and dust
 • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
 • CO2 equivalent: per piece available
từ 99.484 VND/Pc.
140 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
73 trong vòng 24 giờ
67 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® A350, sleeve bearing with flange, mm

 • Excellent coefficient of friction
 • Low moisture absorption
 • Good wear resistance under water
 • High media resistance
 • Resistant to high loads (>60N/mm²)
 • FDA-compliant
 • EU 10/2011-compliant
 • CO2 equivalent: per piece available
từ 149.644 VND/Pc.
40 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
35 trong vòng 24 giờ
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® M250, sleeve bearing with flange, mm

 • Extremely resistant to edge pressure
 • Very resistant to shocks and impacts
 • Particularly resistant to dirt and dust
 • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
 • CO2 equivalent: per piece available
từ 50.578 VND/Pc.
144 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
27 trong vòng 24 giờ
116 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® X, sleeve bearing with flange, mm

 • Excellent wear resistance at high temperatures
 • Suitable for extremely high speeds
 • Very low moisture absorption
 • Excellent wear resistance under water
 • Very high media resistance
 • Resistant to high loads (>60N/mm²)
 • Electrically conductive
 • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
 • CO2 equivalent: per piece available
từ 124.564 VND/Pc.
77 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
45 trong vòng 24 giờ
32 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® W300, sleeve bearing with flange, mm

 • Excellent wear resistance at room temperature
 • Very good wear resistance at medium temperatures
 • Excellent coefficient of friction
 • Extremely resistant to edge pressure
 • Very resistant to shocks and impacts
 • Resistant to dirt and dust
 • CO2 equivalent: per piece available
từ 116.622 VND/Pc.
105 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
48 trong vòng 24 giờ
57 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® GLW, sleeve bearing with flange, mm

 • Resistant to shocks and impacts
 • Resistant to dirt and dust
 • Resistant to high loads (>60N/mm²)
 • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
 • Low-cost material for high-volume production
từ 60.192 VND/Pc.
20 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
19 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® SG03, flanged sleeve bearing and felt seal, mm

 • Clean bearings even with dirt and dust, thanks to felt seal
 • In laboratory tests, a service life up to 50 times higher was achieved.
 • High wear resistance
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J260, sleeve bearing with flange, mm

 • Excellent coefficient of friction
 • Low moisture absorption
từ 175.978 VND/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J3, sleeve bearing with flange, mm

 • Excellent wear resistance at room temperature
 • Very good wear resistance at medium temperatures
 • Excellent friction coefficients
 • Low moisture absorption
 • Good wear resistance under water
 • High media resistance
 • Resistant to edge pressure
 • Resistant to shocks and impacts
 • Resistant to dirt and dust
 • CO2 equivalent: per piece available
từ 101.992 VND/Pc.
44 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
37 trong vòng 24 giờ
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® J350, sleeve bearing with flange, mm

 • Good wear resistance at room temperature
 • Very good wear resistance at medium temperatures
 • Good wear resistance at high temperatures
 • Excellent coefficient of friction
 • Very low moisture absorption
 • Good wear resistance under water
 • High media resistance
 • Resistant to high loads (>60N/mm²)
 • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
 • CO2 equivalent: per piece available
từ 149.226 VND/Pc.
43 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
36 trong vòng 24 giờ
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® W360, sleeve bearing with flange, mm

 • Good wear resistance at room temperature
 • Excellent friction coefficients
 • Low moisture absorption
 • High media resistance
 • Resistant to edge pressure
 • Resistant to shocks and impacts
 • Resistant to dirt and dust
 • Resistant to high loads (>60N/mm²)
từ 167.618 VND/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® L250, sleeve bearing with flange, mm

 • Excellent friction coefficients
 • Resistant to edge pressure
 • Resistant to shocks and impacts
từ 170.962 VND/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® R, sleeve bearing with flange, mm

 • Low moisture absorption
 • High media resistance
 • Resistant to edge pressure
 • Resistant to shocks and impacts
 • Resistant to dirt and dust
 • Low-cost material for high-volume production
từ 83.600 VND/Pc.
18 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
17 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® D, sleeve bearing with flange, mm

 • High media resistance
 • Resistant to edge pressure
 • Resistant to shocks and impacts
 • Resistant to dirt and dust
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY