Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

dryspin® lead screws

Hạng mục
Bộ lọc
System
Material
Size

Số lượng sản phẩm: 20

dryspin® high helix lead screw, right-hand thread, 1.4301 stainless steel

 • Material: stainless steel 1.4301
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
từ 38,16 USD/m
40 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
6 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

dryspin® high helix lead screw, left-hand thread, 1.4301 stainless steel

 • Material: stainless steel 1.4301
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
từ 43,89 USD/m
17 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

dryspin® high helix lead screw, right-handed thread, aluminium EN AW 6082

 • Material: Aluminum EN AW 6082
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
từ 208,49 USD/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® high helix lead screw, left-handed thread, aluminium EN AW 6082

 • Material: Aluminum EN AW 6082
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
từ 208,49 USD/m
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw with double pin for drylin® E lead screw motors, right-hand thread, stainless steel

 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads

drylin® high helix lead screw, right-hand thread, 1.4021 stainless steel

 • Material: stainless steel 1.4021
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix threads
từ 71,28 USD/m
9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, C15 1.0401 steel

 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads

drylin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, C15 1.0401 steel

 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads

drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, stainless steel

Trapezoidal lead screw
 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 26,96 USD/m
18 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, stainless steel

 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads

drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, two start, C15 1.0401 steel

 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads

drylin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, two start, C15 1.0401 steel

 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads

drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, two start, stainless steel

 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 42,66 USD/m
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, two start, stainless steel

 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads

drylin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, EN AW 6082 aluminium

 • Material: Aluminum EN AW 6082
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 151,87 USD/m
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY