Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

dryspin® lead screws

Hạng mục
Bộ lọc
System
Material
Size

Số lượng sản phẩm: 25

dryspin® high helix lead screw, right-hand thread, 1.4301 stainless steel

 • Outer diameter: 4-20mm
 • Pitch: 2.4-100mm 
 • Multi start
 • Not self-locking
 • Material: stainless steel 1.4301
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
từ 862.334 VND/m
45 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
7 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

dryspin® high helix lead screw, left-hand thread, 1.4301 stainless steel

 • Outer diameter: 4-20mm
 • Pitch: 2.4-100mm 
 • Multi start
 • Not self-locking
 • Material: stainless steel 1.4301
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
từ 1.057.958 VND/m
21 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

dryspin® high helix lead screw, right-handed thread, aluminium EN AW 6082

 • Outer diameter: 8-20mm
 • Pitch: 10-100mm 
 • Multi start
 • Not self-locking
 • Material: Aluminum EN AW 6082
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
từ 5.688.144 VND/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® high helix lead screw, left-handed thread, aluminium EN AW 6082

 • Outer diameter: 8-20mm
 • Pitch: 10-100mm 
 • Multi start
 • Not self-locking
 • Material: Aluminum EN AW 6082
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
từ 5.688.144 VND/m
Đến trang sản phẩm

drylin® high helix lead screw, right-hand thread, 1.4021 stainless steel

Phase-out model
 • Material: stainless steel 1.4021
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix threads
từ 1.944.954 VND/m
9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, C15 steel AISI 1015

 • Outer diameter: 8-50mm
 • Pitch: 1.5-8mm
 • Single start
 • Self-locking
 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 315.590 VND/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, C15 steel AISI 1015

 • Outer diameter: 8-50mm
 • Pitch: 1.5-8mm
 • Single start
 • Self-locking
 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 333.982 VND/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, stainless steel

 • Outer diameter: 8-50mm
 • Pitch: 1.5-8mm
 • Single start
 • Self-locking
 • Our dryspin® dimensions are suitable for 1:1 replacement: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 and DS18x4
 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 735.262 VND/m
18 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, stainless steel

 • Outer diameter: 8-50mm
 • Pitch: 1.5-8mm
 • Single start
 • Self-locking
 • Our dryspin® dimensions are suitable for 1:1 replacement: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 and DS18x4
 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 816.354 VND/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, two start, C15 steel AISI 1015

 • Outer diameter: 6-20mm
 • Pitch: 2-8mm
 • Two start
 • Self-locking
 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 390.830 VND/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, two start, C15 steel AISI 1015

 • Outer diameter: 12-20mm
 • Pitch: 6-8mm
 • Two start
 • Self-locking
 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 420.090 VND/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, two start, stainless steel

 • Outer diameter: 6-20mm
 • Pitch: 2-8mm
 • Two start
 • Self-locking
 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 1.164.130 VND/m
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, left-hand thread, two start, stainless steel

 • Outer diameter: 12-20mm
 • Pitch: 6-8mm 
 • Two start
 • Self-locking
 • Material: stainless steel
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 2.302.344 VND/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, right-hand thread, aluminium EN AW 6082

 • Outer diameter: 10-20mm
 • Pitch: 2-4mm 
 • Single start
 • Self-locking
 • Material: Aluminum EN AW 6082
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 4.143.216 VND/m
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw, reverse, C15 steel AISI 1015

 • Outer diameter: 10-24mm 
 • Pitch: 2-5mm 
 • Single start
 • Self-locking
 • Material: C15 steel (1.0401)
 • Thread direction: Opposed drive
 • Thread type: Trapezoidal threads
từ 4.213.440 VND/Pc.
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY