Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Coaxial cables

The chainflex® coax cables are available as 1- or 5-core version with 75Ω as RG-179 version and as 1-core coax cable in 50Ω RG-58 as well as 50Ω RG-178 version. The chainflex® coaxial cables are resistant to UV rays and organic oils. Tested in the igus® laboratory with millions of cycles in e-chains®, they provide guaranteed safety against failure.
  • Bending radii up to 10xd
  • Jacket material: TPE

Sản phẩm

Số lượng sản phẩm: 1

chainflex® CFKOAX coaxial cable
  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • chainflex® class: 6.6.4.1

từ 2,57 USD/ft

4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY