Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

Motion cables

Số lượng sản phẩm: 5292

chainflex® bus cable CFBUS.LB

 • Requirements: For extremely heavy duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • PVC-free
 • UV-resistant
 • Halogen-free
 • chainflex® class: 7.6.4.1
từ 237.006 VND/m
9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
UV resistance
Medium Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 UL listed – filter EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01218 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF9.15.07, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization

chainflex® control cable CF880

 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • chainflex® class: 3.1.1.1
từ 20.482 VND/m
37 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
20 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00449 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II)

chainflex® control cable CF881

 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: PVC
 • Overall shield
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • chainflex® class: 3.1.1.1
từ 43.054 VND/m
36 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00449 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II)

chainflex® control cable CF130.UL

 • Requirements: For medium duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 4.4.1.2
từ 28.424 VND/m
55 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
26 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF130.15.07.UL, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF140.UL

 • Requirements: For medium duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Overall shield
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 4.4.1.1
từ 87.362 VND/m
32 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
7 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame,<br />FT4 TC-ER UL 1277, WTTC UL 2277, MTW UL W63 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF130.15.07.UL, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF5

 • Requirements: For heavy duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 5.5.2.2
từ 48.488 VND/m
43 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
16 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF130.15.07.UL, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF890

 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: iguPUR
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 3.1.3.1
từ 30.096 VND/m
38 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00449 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II)

chainflex® control cable CF6

 • Requirements: For heavy duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Overall shield
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 5.5.2.1
từ 144.210 VND/m
34 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
12 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 2, material/cable tested by IPA according to ISO standard 14644-1.

chainflex® control cable CF891

 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: iguPUR
 • Overall shield
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 3.1.3.1
từ 53.504 VND/m
34 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
32 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
UV resistance
Medium Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01560 CTP
Certified to no. C-DE. PB49.B.00449 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II)

chainflex® control cable CF77.UL.D

 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 5.1.3.3
từ 80.674 VND/m
54 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
17 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF77.UL.05.12.D, tested by IPA according to standard 14644-1 DESINA
According to VDW, DESINA standardization

chainflex® control cable CF78.UL

 • Requirements: For heavy duty applications
 • Outer jacket: PUR
 • Overall shield
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 5.5.3.1
từ 178.068 VND/m
36 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
UV resistance
Medium Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF77.UL.05.12.D, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF2

 • Requirements: For extremely heavy duty applications
 • Outer jacket: PUR
 • Overall shield
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 6.5.3.1
từ 218.196 VND/m
12 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
11 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
UV resistance
High Offshore
MUD-resistant following NEK 606 - status 2009 Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF9

 • Requirements: For heaviest duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Coolant resistant
 • Low-temperature-flexible
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 7.6.4.2
từ 73.568 VND/m
55 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
25 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
UV resistance
High Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 2, material/cable tested by IPA according to ISO standard 14644-1.

chainflex® control cable CF9.UL

 • Requirements: For extremely heavy duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Coolant resistant
 • Low-temperature-flexible
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 6.6.4.2
từ 107.844 VND/m
42 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
38 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
UV resistance
High Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 DNV
Certified according to DNV Type Testing – Certificate No.: 61 935-14 HH EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF34.UL.25.04.D, tested by IPA according to standard 14644-1

chainflex® control cable CF10

 • Requirements: For heaviest duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Overall shield
 • Coolant resistant
 • Low-temperature-flexible
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 7.6.4.1
từ 184.756 VND/m
37 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
UV resistance
High Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF9.15.07, tested by IPA according to standard 14644-1

Tư vấn

I would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY