Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

drylin® N low-profile guides

If the application requires extremely flat installation heights, drylin® N low profile guides are the tool of choice - and that in four different widths between 17 and 80mm and heights between 6 and 12mm. The drylin® low profile guides also offer lightweight and extremely quiet operation with a large number of guide carriage options. The aluminium rails are available in silver or black anodised.

Số lượng sản phẩm: 38

drylin® N guide rail, installation size 40

 • With mounting holes or without for individual machining
 • Suitable for small installation spaces
 • Easy adjustment and positioning
 • Material: Aluminium, clear anodized
 • Size: 40
We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
 • NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
 • NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
 • NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
 • NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
từ 1.090.687 VND/m
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide rail, installation size 27

 • With mounting holes or without for individual machining
 • Suitable for small installation spaces
 • Easy adjustment and positioning
 • Material: Aluminium, clear anodized
 • Size: 27
We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
từ 907.394 VND/m
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide carriage installation size 17 iglidur® J sliding element

Suitable miniature rail NS-01-17
 • Material sliding element: iglidur® J
 • Mounting type: Threaded bosses
 • Installation size: 17
 • Load capacity, stat.: 50 N
từ 109.474 VND/Pc.
13 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 24 giờ
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide rail, installation size 17

 • Material: Aluminium, clear anodized
 • Size: 17
 • For fast and cost-effective shipping with UPS:
 • Lengths shorter than 2,000 mm
 • Shipping weight less than 31.5 kg
 • Anything over this weight will be shipped with freight costs on request.

  We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
 • NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
 • NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
 • NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
 • NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
từ 685.520 VND/m
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide carriage installation size 27 iglidur® J sliding element

 • Material sliding element: iglidur® J
 • Mounting type: Threaded bosses
 • Installation size: 27
 • Load capacity, stat.: 500 N
từ 152.068 VND/Pc.
11 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 24 giờ
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide rail, installation size 80

 • With mounting holes or without for individual machining
 • Easy adjustment and positioning
 • Material: Aluminium, clear anodized
 • Size: 80
We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
 • NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
 • NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
 • NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
 • NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
từ 1.458.695 VND/m
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide carriage installation size 80 iglidur® J sliding element

 • Material sliding element: iglidur® J
 • Mounting type: Threaded, no bosses
 • Installation size: 80
 • Load capacity, stat.: 1000 N
từ 308.066 VND/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide rail, installation size 17, anti-reflex

 • Black anodized aluminium rails
 • Reduced light reflections thanks to black surfaces
 • With standard holes or undrilled
We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
 • NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
 • NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
 • NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
 • NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
từ 880.684 VND/m
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N prism slide carriage size 27 iglidur® J sliding element with camber

 • Material sliding element: iglidur® J
 • Mounting type: Threaded bosses
 • Installation size: 27-P
 • Load capacity, stat.: 500 N
từ 290.510 VND/Pc.
10 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 giờ
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N prism rail, size 27

 • Material: Aluminum, clear anodized
 • Installation size: 27-P
từ 1.724.250 VND/m
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide carriage installation size 40 iglidur® J sliding element

 • Material sliding element: iglidur® J
 • Mounting type: Threaded bosses
 • Installation size: 40
 • Load capacity, stat.: 700 N
từ 250.131 VND/Pc.
9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 giờ
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide carriage installation size 27 iglidur® J sliding element

 • Material sliding element: iglidur® J
 • Mounting type: Through holes
 • Installation size: 27
 • Load capacity, stat.: 500 N
từ 132.088 VND/Pc.
11 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 24 giờ
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide carriage installation size 27 iglidur® RN213 sliding element for high temperatures up to 120°

 • Material sliding element: iglidur® RN213
 • Mounting type: Through holes
 • High temperature
 • Installation size: 27
 • Load capacity, stat.: 500 N
từ 330.638 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® N guide carriage installation size 40 iglidur® J sliding element

 • Material sliding element: iglidur® J
 • Mounting type: Through holes
 • Installation size: 40
 • Load capacity, stat.: 700 N
từ 250.131 VND/Pc.
9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY