Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Stepper motor gearbox

Maintenance-free and dependable: 30,000 hours service life
The planetary gearbox is lubrication-free and enables maintenance-free and dependable operation. The housing is made of steel, and the drive flange of untreated aluminium. The gearbox works reliably even at extreme temperatures between -30 and +120°C. The service life is around 30,000 hours.
 
Advantages of the planetary gearbox at a glance:

  • Up to XX NM torque
  • Gear reduction 3 and 5
  • Up to 96% efficiency
  • Minimum circumferential backlash
  • Higher holding torque of the brake

Số lượng sản phẩm: 1

drylin® E motor drive

  • Planetary gear for igus® stepper motors and EC/BLDC motors installation sizes NEMA 23, 24 & 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque 
  • Three installation sizes
  • Reduction of 3, 5, 10, 15, 20 & 40 available
từ 345,38 USD/Pc.
18 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY