Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

The igus® assembly service

Save time and money on maintenance and installation of your
e-chain system®

Machines must work reliably and without problems. This requires reliable e-chain systems® and cables, which guarantee a long service life, and a quick service, with which machine downtimes can be avoided or reduced in case of emergency.


We will carry out an assembly service on site at your premises. Following this you will receive a maintenance plan from us as well as an acceptance report.


The igus® assembly service with system guarantee*:

Calculable fixed price for the assembly or maintenance of your system

Fast and fault-free installation and maintenance by qualified
personnel – no downtimes, low idle times

Products and services from one source – with low logistics costs for you

System Guaranty*

Maintenance plan and acceptance report

* Guarantee applies to failing igus® components relating to wear according to technical parameters yet to be agreed.


Installation service enquiry


Save time and money with our installation service!

For every concrete enquiry for our assembly service, based on which we may send you a non-binding offer, you will receive a cinema voucher!

You can give us some information about your application and problem right now. To do so, please fill out the enquiry form below. Within 24 hours we will give you an estimate for the specific installation service required at your site.

Quotation number

Please send me an assembly offer according to the igus® quotation number

Appointment

Date:
Time:
Max. possible down time: (h)

Site/place of installation

Accessibility of the place of installation

Good

Medium

Bad

Description of place of installation (e.g.need scaffold)

Products

Guide troughs
Number of guide trough systems (quantity)
Total length guide trough (m)
Part no. guide trough

Guide troughs assembly subsurface

Customer specific

Console

Concrete

Energy supply system
Number of energy supply systems (quantity)
Overall length of energy supply system (m)
Energy supply system product number

Interior separation


Easy


Medium


complex

Cables
Quantity of cables (quantity)
Overall length of cables with projecting lengths (m)

Application photo or drawing

Here you can upload data with a total volume of 10 MB.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   
Further information / comments

Thông tin của bạn

Vui lòng điền tất cả các mục có dấu *.

Công ty*
ĐT
Tên*
Email*
Họ*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Mã bưu điện*
 

Nếu quý khách muốn yêu cầu catalog hoặc hàng mẫu thì xin vui lòng điền địa chỉ vào đây.

Thành phố/Tỉnh
Đường
Quận/Huyện
 

Có, tôi muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của igus® qua e-mail. Tôi đồng ý để igus sử dụng thông tin của tôi trong khuôn khổ để gửi thông điệp quảng cáo phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu. Tôi hiểu rằng trong tương lai tôi có thể rút lại lời chấp thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào liên kết "Hủy đăng ký" có trong mọi e-mail.

Tôi đồng ý với các quy định bảo vệ dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của tôi. Bạn có thể hủy bỏ sự cho phép này bất cứ lúc nào.


CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY