Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
Cables with industry connectors

Control cables with HARTING connectors are ready-to-connect, harnessed cables for moving applications with a 36 month guarantee. More than 100 different cables, with no minimum quantity and cut to length, are available from stock and will be delivered after 24 hours. The tested quality of chainflex® control cables, combined with the HARTING types of connector Han 6B, 10B, 16B and 24B, as a harnessed, ready-to-connect solution for industrial applications, prevents the need for time-consuming connector attachment and guarantees reliable components.

Bộ lọc

Yêu cầu cốt lõi
Features
Fitting
Requirements

Số lượng sản phẩm: 112

Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, PVC 12.5 x d
 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • chainflex® class: 3.1.1.1
từ 107,10 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, PVC 7.5 x d
 • Requirements: For medium duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 4.4.1.2
từ 97,26 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, PVC 6.8 x d
 • Requirements: For heavy duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 5.5.2.2
từ 97,59 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, iguPUR
 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: iguPUR
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 3.1.3.1
từ 107,38 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, PUR_6.8 x d
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 5.1.3.3
từ 97,56 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, PUR 10 x d
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 6.1.3.3
từ 133,20 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, TPE, halogen free
 • Requirements: For heaviest duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Coolant resistant
 • Low-temperature-flexible
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 7.6.4.2
từ 97,92 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, TPE, Flame_retardant
 • Requirements: For extremely heavy duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Coolant resistant
 • Low-temperature-flexible
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 6.6.4.2
từ 98,91 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, PVC 12.5 x d
 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • chainflex® class: 3.1.1.1
từ 94,90 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, PVC 7.5 x d
 • Requirements: For medium duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 4.4.1.2
từ 97,99 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, PVC 6.8 x d
 • Requirements: For heavy duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 5.5.2.2
từ 98,31 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, iguPUR
 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: iguPUR
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 3.1.3.1
từ 95,39 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, PUR 6.8 x d
 • Requirements: For flexing applications
 • Outer jacket: iguPUR
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 3.1.3.1
từ 98,30 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, PUR 10 x d
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 6.1.3.3
từ 133,92 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, angled, TPE, halogen free
 • Requirements: For heaviest duty applications
 • Outer jacket: TPE
 • Coolant resistant
 • Low-temperature-flexible
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 7.6.4.2
từ 98,65 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY