Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
Buy energy chains for robots and 3D movements

Bộ lọc

Products for 3D Movements
Accessories

Số lượng sản phẩm: 28

triflex® R Series TRE
 • Very easy to fill
 • High torsion resistance
 • Easy to lengthen and shorten
 • B-version offers 4x higher torsion forces
 • C-version 50% higher tensile forces
 • Bend radius R from 50-182 mm
 • Disassembly tool for TRE.B version

từ 33,53 USD/ft

15 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
triflex® R TRC series
 • Energy tube
 • Enclosed design
 • Maximum swarf protection for cables
 • Bend radius R: 50 - 182mm

từ 30,48 USD/ft

8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
triflex® R series TRL
 • Light version
 • Cost-effective
 • "easy" design
 • Simply press cables in
 • Bend radius R: 50 - 145mm

từ 14,48 USD/ft

5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
triflex® R TRCF series

từ 84,18 USD/ft

5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
triflex® R Series TRLF
 • Light version
 • with snap lock mechanism
 • Quick to fill
 • Bend radius R: 100 - 182mm

từ 33,67 USD/ft

4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
triflex® R standard mounting bracket with strain relief
 • with strain relief teeth
 • with or without screw threads

từ 28,49 USD/Pc.

18 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
10 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
triflex R standard mounting bracket without strain relief
 • Standard version
 • without strain relief
 • with and without screw thread

từ 28,43 USD/Pc.

20 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
14 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
triflex R light mounting bracket with short strain relief
 • lighter and cheaper
 • with short strain relief
 • fits only in combination with triflex light e-chain
 • in combination with TRC, TRE or TRCF please use TL.XX.01.Z2 with long strain relief teeth

từ 6,64 USD/Pc.

7 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
triflex R light mounting bracket without strain relief
 • light and cheap
 • without strain relief
 • can also be used with TRC, TRE and TRCF

từ 6,55 USD/Pc.

7 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
triflex R mounting bracket with bending radius support
 • offers extra support for tough applications
 • distributes the force on the e-chain and mounting bracket

từ 145,99 USD/Pc.

16 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
disassembly tool for TRE.B + TRCF version
 • necessary only for TRE.B + TRCF version
 • makes disconnecting of TRE.B + TRCF version possible
 • not automatically included when ordering TRE.B or TRCF

từ 5,00 USD/Pc.

5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 24 giờ
Đến trang sản phẩm
Gliding feed-throughs
 • gives guidance to the triflex R e-chain
 • lets the triflex R e-chain glide through a mounting bracket attachment 

từ 31,36 USD/Pc.

17 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
9 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
swivel bearing mounting brackets with strain relief
 • standard mounting bracket with swivel bearing 
 • with strain relief
 • giving the extra flexibility
 • fits TRC, TRE, TRCF, TRL, TRLF

từ 59,96 USD/Pc.

9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
swivel bearing-mounting bracket without strain relief
 • standard mounting bracket with swivel bearing
 • without strain relief
 • giving the extra flexibility
 • fits TRC, TRE, TRCF, TRL, TRLF

từ 59,90 USD/Pc.

9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
triflex R swivel bearing gliding feed-throughs
 • gives a feed-through and swivel option to the triflex R e-chain
 • lets the triflex R e-chain glide through a swivel bearing mounting bracket  

từ 62,83 USD/Pc.

7 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Yap Han Song (Denis)

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY