Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

Chính sách quyền riêng tư

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến doanh nghiệp của chúng tôi và các trang web của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Sau đây, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc xử lý dữ liệu của bạn. Bên chịu trách nhiệm là:

igus® Vietnam Company Limited
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
ĐT: +84 28 3636 4189
Fax: +84 90 973 3798
E-Mail: info@igus.vn

Khi bạn sử dụng dịch vụ của igus®, chẳng hạn như sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc đăng ký một vị trí, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bí mật và dành riêng cho mục đích mà chúng tôi thông báo cho bạn khi thu thập dữ liệu. Tiêu chuẩn của chúng tôi để xử lý dữ liệu của bạn là quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (GDPR), đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang của Đức (BDSG) cũng như bất kỳ điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành nào khác.

1. Cung cấp các trang web của chúng tôi

Với mỗi lần truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập một loạt dữ liệu và thông tin chung, bao gồm cả dữ liệu cá nhân thông qua hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu sau được lưu trong các tệp nhật ký của các trang web của chúng tôi:

 • Địa chỉ IP (có thể ở dạng ẩn danh, rút gọn)
 • Ngày và giờ yêu cầu (mốc thời gian)
 • Yêu cầu chi tiết và địa chỉ đích (phiên bản giao thức, phương thức HTTP, tham chiếu, chuỗi UserAgent)
 • Tên của tệp đã truy xuất và kích thước dữ liệu đã chuyển (URL được yêu cầu bao gồm chuỗi truy vấn, kích thước tính bằng byte)
 • Thông tin về việc truy xuất có thành công hay không (Mã trạng thái HTTP)
 • Trang web mà yêu cầu bắt nguồn từ
 • Loại trình duyệt và ứng dụng đã sử dụng
 • Hệ điều hành và giao diện
 • Ngôn ngữ và phiên bản của phần mềm trình duyệt

 
Khi xử lý dữ liệu này, chúng tôi không đưa ra kết luận nào về con người của bạn. Không có đánh giá cá nhân, đánh giá cho tiếp thị hoặc hồ sơ dưới bất kỳ hình thức nào.
 
Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều. 6 (1) f) GDPR. Việc xử lý dữ liệu này là hoàn toàn cần thiết cho việc vận hành các trang web cũng như để đảm bảo sự an toàn và ổn định của hệ thống của chúng tôi. Đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Không có cách nào sử dụng các trang web của chúng tôi mà không có quá trình xử lý dữ liệu này, có nghĩa là bạn không có lựa chọn nào để phản đối.

Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khi bạn thoát khỏi trang web của chúng tôi và kết thúc phiên làm việc hiện tại. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày sau khi bạn kết thúc chuyến thăm.

2. Sử dụng cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie được lưu trên thiết bị của bạn và sau đó được truyền đến trang web của chúng tôi. Cookie chứa một chuỗi đặc trưng cho phép xác định rõ ràng trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập nhiều lần.
Nhiều bạn tự định cấu hình việc xử lý cookie. Bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình, bạn có thể tắt hoặc hạn chế việc chuyển cookie. Các cookie đã lưu trước đó có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Điều này cũng có thể xảy ra tự động. Khi hủy kích hoạt cookie trên trang web của chúng tôi, điều này có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng của trang web của chúng tôi.

Thông tin chuyên sâu hơn về cookie có thể được tìm thấy trong Chính sách cookiecủa chúng tôi.

3. Tích hợp các dịch vụ khác

3.1 Tích hợp các dịch vụ của Google
Chúng tôi đã tích hợp các dịch vụ được liệt kê bởi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Khi sử dụng các dịch vụ này, Google có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, có thể Google cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới một máy chủ của Hoa Kỳ. Google có nghĩa vụ tuân thủ khuôn khổ lá chắn quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu, bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung về điều này trong https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Chúng tôi không ảnh hưởng đến việc Google xử lý dữ liệu cá nhân nào và cách Google xử lý dữ liệu đó. Theo chính sách bảo mật của Google (https://policies.google.com/privacy?gl=de#infocollect), các loại dữ liệu cá nhân sau có thể được xử lý:
 • Thông tin về ứng dụng, trình duyệt và thiết bị bạn sử dụng khi truy cập các dịch vụ của Google.
 • Số nhận dạng duy nhất, loại và cài đặt của trình duyệt, loại và cài đặt của thiết bị, hệ điều hành, thông tin về mạng di động được sử dụng (tên nhà cung cấp, số điện thoại, số phiên bản ứng dụng).
 • Dữ liệu về tương tác của ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn với các dịch vụ của Google (ví dụ: địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động của hệ thống cũng như ngày, giờ và URL liên kết giới thiệu của yêu cầu của bạn).
 • Dữ liệu về hoạt động của bạn (ví dụ: cụm từ được tìm kiếm, video đã xem, quảng cáo và nội dung mà bạn tương tác).
Bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung về cách Google sử dụng dữ liệu từ các trang web có các dịch vụ tích hợp của Google trong  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về mục đích và phạm vi xử lý dữ liệu thông qua Google cũng như các quyền và tùy chọn của bạn trong https://policies.google.com/privacy. Ngoài ra, hãy xem https://safety.google/privacy/privacy-controls/ để biết thông tin về các tùy chọn bảo mật của bạn.

3.1.1 Google Maps
Chúng tôi sử dụng Google Maps. Google Maps là một dịch vụ bản đồ nhằm giúp bạn tìm thấy các vị trí mà chúng tôi liệt kê trên các trang web của mình dễ dàng hơn. Khi sử dụng Google Maps, Google có thể xử lý dữ liệu về việc bạn sử dụng dịch vụ.
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. 6 (1) GDPR.
Quyền thu hồi
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và chúng sẽ giữ hiệu lực trong tương lai.
Nếu bạn không đồng ý với việc chuyển dữ liệu của mình cho Google trong khi sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn chọn hủy kích hoạt hoàn toàn Google Maps. Để làm như vậy, bạn phải hủy kích hoạt Google Maps trong cài đặt trình duyệt của mình (xem Chính sách Cookie). Điều này có thể hạn chế một số chức năng trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về chứng nhận lá chắn bảo mật của Google và các ghi chú bổ sung về xử lý dữ liệu khi sử dụng các dịch vụ của Google trong phần “3.1 Tích hợp các dịch vụ của Google”.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.3.1.2. Google Web Fonts
Chúng tôi sử dụng Google Web Fonts để đảm bảo nội dung của chúng tôi được hiển thị chính xác và hấp dẫn về mặt hình ảnh trên các trình duyệt. Khi truy cập các trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web do Google cung cấp vào bộ nhớ đệm để hiển thị đúng văn bản và phông chữ. Trình duyệt của bạn thiết lập kết nối với các máy chủ của Fonticons trong quá trình này. Để thiết lập kết nối này, Google sẽ xử lý địa chỉ IP của bạn. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ chức năng này, một trong các phông chữ tiêu chuẩn trên thiết bị của bạn sẽ được sử dụng thay thế. Trong quá trình này, thông tin của bạn có thể được Google chuyển tiếp đến máy chủ Hoa Kỳ. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) f GDPR.
Quyền thu hồi
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và chúng sẽ giữ hiệu lực trong tương lai.
Nếu bạn không đồng ý với việc chuyển dữ liệu của mình cho Google trong khi sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn chọn hủy kích hoạt hoàn toàn Google Web Fonts. Để làm như vậy, bạn phải hủy kích hoạt JavaScript trong cài đặt trình duyệt của mình. Điều này sẽ dẫn đến việc bạn không thể sử dụng Google Web Fonts và thay vào đó trình duyệt của bạn sẽ sử dụng phông chữ tiêu chuẩn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về chứng nhận lá chắn bảo mật của Google và các ghi chú bổ sung về xử lý dữ liệu khi sử dụng các dịch vụ của Google trong phần “3.1 Tích hợp các dịch vụ của Google”.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.
 
3.2 Tích hợp các dịch vụ khác
3.2.1 Font Awesome
Các trang web của chúng tôi sử dụng Font Awesome của Fonticons, Inc. (https://fontawesome.com), để trình bày các phông chữ một cách nhất quán. Khi truy cập các trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ do Fonticons cung cấp vào bộ nhớ đệm để hiển thị đúng văn bản và phông chữ. Trình duyệt của bạn thiết lập kết nối với các máy chủ của Google trong quá trình này. Để thiết lập kết nối này, Fonticons sẽ xử lý địa chỉ IP của bạn.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. 6 (1) GDPR.
Quyền thu hồi
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và chúng sẽ giữ hiệu lực trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý với việc chuyển dữ liệu của mình cho Fonticons trong khi sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn có tùy chọn hủy kích hoạt hoàn toàn Font Awesome. Để làm như vậy, bạn phải hủy kích hoạt Font Awesome trong cài đặt trình duyệt của mình. Điều này sẽ dẫn đến việc bạn không thể sử dụng Font Awesome và trình duyệt của bạn sẽ sử dụng các phông chữ tiêu chuẩn để thay thế.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong chính sách bảo mật của Fonticon tại https://fontawesome.com/privacy.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.3.2.2 Mouseflow
Các trang web của chúng tôi sử dụng Mouseflow, một công cụ phân tích trang web của Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Đan Mạch. Chúng tôi sử dụng Mouseflow để phân tích việc sử dụng các trang web cũng như các chức năng và ưu đãi riêng lẻ nhằm tối ưu hóa các trang web.
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. 6 (1) GDPR.
Quyền thu hồi
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và chúng sẽ giữ hiệu lực trong tương lai.
Nếu bạn không đồng ý với việc chuyển dữ liệu của mình sang Mouseflow trong khi sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn có tùy chọn hủy kích hoạt hoàn toàn Mouseflow (xem Chính sách Cookie). Ngoài ra, bạn có thể hủy kích hoạt Mouseflow qua https://www.mouseflow.de/opt-out.
Điều này có thể hạn chế một số chức năng trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của Mouseflow tại https://mouseflow.de/privacy/.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

4. Liên hệ

Bạn có nhiều lựa chọn để liên hệ với chúng tôi.

4.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Chúng tôi cung cấp nhiều cách để bạn liên hệ với chúng tôi thông qua các trang web của chúng tôi (e-mail, thư, điện thoại, trò chuyện). Khi bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào trong số này để liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp (ví dụ: địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được suy ra từ nội dung yêu cầu liên hệ của bạn).

4.2 Cơ sở pháp lý
Nếu yêu cầu liên hệ của bạn đề cập đến một hợp đồng hiện có hoặc có tính chất tiền hợp đồng thì cơ sở pháp lý là điều. 6 (1) b) GDPR. Trong mọi trường hợp khác, cơ sở pháp lý là điều. 6 (1) f) GDPR. Đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để xử lý các yêu cầu liên hệ của bạn.

4.3 Mục đích xử lý
Mục đích của xử lý dữ liệu là để xử lý yêu cầu liên hệ của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ được xử lý riêng cho mục đích này và sẽ không được chuyển tiếp cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4.4 Thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Sau khi xử lý xong yêu cầu của bạn, dữ liệu của bạn sẽ bị hạn chế để xử lý thêm. Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau khoảng thời gian hết hạn do luật thuế và thương mại quy định. Đây là 10 năm đối với phiếu đặt chỗ tính đến § 147 (1) của mã tài chính Đức (AO) và 6 năm đối với hồ sơ kinh doanh tính đến § 257 (1) của mã thương mại Đức (HGB).
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, nếu không cung cấp dữ liệu của mình, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tùy chọn liên hệ được cung cấp.

5. Newsletter

Trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp tùy chọn đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi.

5.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Khi đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi xử lý những dữ liệu sau:
 • Tên công ty (tùy chọn)
 • Tên (tùy chọn)
 • Họ (tùy chọn)
 • Lời chào (tùy chọn)
 • Địa chỉ email
 • Mã bưu điện
 • Quốc gia
 • Địa chỉ IP của thiết bị đã sử dụng
 • Ngày và giờ yêu cầu
Chúng tôi thu thập sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như một phần của quá trình đăng ký. Chúng tôi đảm bảo việc đăng ký thông qua cái gọi là quy trình chọn tham gia kép. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng địa chỉ e-mail được cung cấp thực sự thuộc về bạn. Sau khi nhập các thông tin cần thiết, bạn sẽ nhận được một e-mail tự động với liên kết kích hoạt. Bạn phải xác nhận liên kết này để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Email quảng cáo của chúng tôi sử dụng pixel theo dõi. Đây là những đồ họa tí hon được nhúng trong các e-mail được gửi qua định dạng HTML, cho phép chúng tôi thực hiện phân tích tệp nhật ký thống kê, vì chúng tôi có thể cho biết có bao nhiêu người dùng đã mở mỗi e-mail bằng số lượng người dùng đã tải pixel theo dõi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của mình.

5.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn là điều. 6 (1) a) GDPR.
Quyền thu hồi
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và chúng vẫn giữ hiệu lực trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận newsletter bất kỳ lúc nào thông qua liên kết được cung cấp ở cuối mỗi e-mail.

5.3 Mục đích xử lý
Dữ liệu của bạn được xử lý cho mục đích cung cấp đăng ký bản tin và được xử lý riêng cho mục đích này. Chúng tôi truyền dữ liệu của bạn một cách hợp pháp tới nhà cung cấp dịch vụ Hubspot của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu thông qua HubSpot trong chính sách bảo mật của họ tại https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

5.4 Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn miễn là bạn vẫn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và hợp đồng. Tuy nhiên, không thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi mà không cung cấp dữ liệu của bạn.

6. Cung cấp thông tin sản phẩm

6.1 E-Mail-Marketing trong các Newsletter và Tải Tài Liệu của chúng tôi
6.1.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Khi đăng ký nhận Newsletter của chúng tôi hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân để tải xuống tài liệu (điều này là tự nguyện, bạn có thể tải xuống tài liệu mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào), chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp để định kỳ gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, tin tức, hội chợ và sự kiện qua e-mail.
Email quảng cáo của chúng tôi sử dụng pixel theo dõi. Chúng là các chấm đồ họa tí hon được nhúng vào e-mail và được gửi đi dưới định dạng HTML. Chúng cho phép chúng tôi thực hiện phân tích tệp nhật ký thống kê, vì chúng tôi có thể cho biết có bao nhiêu người dùng đã mở mỗi e-mail bằng số lượng pixel theo dõi được mở. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của mình.

6.1.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn nằm trong điều 6 (1) a) GDPR.
Quyền thu hồi
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và chúng sẽ giữ hiệu lực trong tương lai.
Bạn có thể hủy đăng ký nhận newsletter bất kỳ lúc nào thông qua liên kết được cung cấp ở cuối mỗi e-mail hoặc bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net.

6.1.3 Mục đích xử lý
Dữ liệu của bạn được xử lý cho mục đích cung cấp đăng ký bản tin chỉ được dùng cho mục đích này. Chúng tôi truyền dữ liệu của bạn một cách hợp pháp tới nhà cung cấp dịch vụ Hubspot của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu thông qua HubSpot trong chính sách bảo mật của họ tại https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

6.1.4 Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình. Khi bạn thu hồi, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu đó cũng đang được xử lý cho các mục đích khác hoặc chúng tôi có lý do pháp lý để giữ dữ liệu mà chúng tôi đã thông báo cho bạn.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp đó chúng tôi không thể gửi cho bạn bất kì thông tin nào về sản phẩm và dịch vụ

6.2 Tiếp thị qua thư điện tử liên quan đến việc bán sản phẩm
6.2.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Nếu chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn (họ / tên, địa chỉ e-mail) như một phần của việc bán sản phẩm của chúng tôi và bạn không phản đối điều này, chúng tôi có quyền thường xuyên gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm tương tự qua e-mail theo § 7 (3) UWG.
Email quảng cáo của chúng tôi sử dụng pixel theo dõi. Chúng là các chấm đồ họa tí hon được nhúng vào e-mail và được gửi đi dưới định dạng HTML. Chúng cho phép chúng tôi thực hiện phân tích tệp nhật ký thống kê, vì chúng tôi có thể cho biết có bao nhiêu người dùng đã mở mỗi e-mail bằng số lượng pixel theo dõi được mở. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của mình.

6.1.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn nằm trong điều 6 (1) f) GDPR. Chúng tôi có quyền lợi hợp pháp trong việc liên hệ đến các khách hàng của chúng thôi.
Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và hiệu lực của chúng sẽ được giữ trong tương lai. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net hoặc sử dụng liên kết có trong mọi e-mail quảng cáo.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

6.2.3 Mục đích xử lý
Mục đích của việc xử lý là để tiến hành các phương pháp marketing. Chúng tôi truyền dữ liệu của bạn một cách hợp pháp tới nhà cung cấp dịch vụ Hubspot của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu thông qua Hubspot trong chính sách bảo mật của họ tại https://legal.hubspot.com/privacy-policy.
Ngoài ra, chúng tôi cũng truyền dữ liệu của bạn một cách hợp pháp đến nhà cung cấp dịch vụ Salesforce của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu thông qua Salesforce trong https://www.salesforce.com/privacy/overview/.

6.2.4 Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình. Khi bạn thu hồi, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu đó cũng đang được xử lý cho các mục đích khác hoặc chúng tôi có lý do pháp lý để giữ dữ liệu mà chúng tôi đã thông báo cho bạn.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp đó chúng tôi không thể gửi cho bạn bất kì thông tin nào về sản phẩm và dịch vụ

6.3 Quảng cáo Bưu điện
6.3.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Chúng tôi có tùy chọn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (họ/tên, địa chỉ thực, chức vụ, công ty, mã số khách hàng của igus) để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm của chúng tôi qua đường bưu điện.
6.3.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn nằm trong điều 6 (1) f) GDPR. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp cho khách hàng của chúng tôi theo cách thức quảng cáo.
Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và hiệu lực của chúng sẽ được giữ trong tương lai. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

6.3.3 Mục đích xử lý
Mục đích của việc xử lý là để tiến hành các phương pháp marketing.Chúng tôi truyền dữ liệu của bạn một cách hợp pháp cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của chúng tôi nhằm mục đích in ấn và gửi thư.

6.3.4 Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình. Khi bạn thu hồi, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu đó cũng đang được xử lý cho các mục đích khác hoặc chúng tôi có lý do pháp lý để giữ dữ liệu mà chúng tôi đã thông báo cho bạn.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp đó chúng tôi không thể gửi cho bạn bất kì thông tin nào về sản phẩm và dịch vụ qua đường bưu điện.

6.4 Hộp chào mừng
6.4.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
.Chúng tôi cung cấp cho khách hàng mới được lựa chọn nhận hộp chào mừng có chứa bảng màu của các sản phẩm của chúng tôi miễn phí. Khách hàng sẽ nhận được thư mời qua e-mail sau lần mua hàng đầu tiên. Nếu họ chấp nhận đề nghị này, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của họ (họ/tên, địa chỉ thực, chức vụ, công ty) để gửi hộp chào mừng.

6.4.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn là điều 6 (1) a) GDPR. Để tránh rác thải nhựa không cần thiết, chúng tôi chỉ gửi hộp chào mừng cho những khách hàng có yêu cầu (= đã được họ đồng ý).
Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và hiệu lực của chúng sẽ được giữ trong tương lai. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

6.4.3 Mục đích xử lý
Mục đích của việc xử lý là để tiến hành các phương pháp marketing. Chúng tôi truyền dữ liệu của bạn một cách hợp pháp tới nhà cung cấp dịch vụ johnen-druck GmbH & Co KG của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu thông qua johnen-druck GmbH & Co KG trong chính sách bảo mật của họ tại https://www.johnen-gruppe.de/datenschutz/.

6.4.4 Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình. Khi bạn thu hồi, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu đó cũng đang được xử lý cho các mục đích khác hoặc chúng tôi có lý do pháp lý để giữ dữ liệu mà chúng tôi đã thông báo cho bạn.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp đó chúng tôi không thể gửi cho bạn bất kì thông tin nào về sản phẩm và dịch vụ qua đường bưu điện.

6.5 Chứng chỉ bảo lãnh
6.5.1 Phạm vi xử lý
Thông qua các công cụ trực tuyến trên trang web của chúng tôi, bạn có tùy chọn yêu cầu chứng chỉ hành cho ứng dụng cụ thể của mình. Vì mục đích này, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (tên và địa chỉ e-mail).

6.5.2 Cơ sở pháp lý
Xử lý dữ liệu liên quan đến việc tạo chứng chỉ của bạn dựa trên Điều. 6 (1) b GDPR, nói một cách khác đó là một quá trình tiền hợp đồng.
Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và hiệu lực của chúng sẽ được giữ trong tương lai. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

6.5.3 Mục đích xử lý
Mục đích của việc xử lý dữ liệu là cung cấp chứng nhận bảo hành cho khách hàng và các bên quan tâm. Cần phải xử lý dữ liệu của bạn để chỉ định đúng chứng nhận cũng như để gửi chứng nhận cho bạn.
Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành đối chứng trong phần mềm CRM Salesforce của chúng tôi dựa trên dữ liệu do bạn cung cấp. Do vấn đề này, chúng tôi truyền dữ liệu của bạn một cách hợp pháp đến nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi là Salesforce. Bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu thông qua Salesforce trong https://www.salesforce.com/privacy/overview/.
 
6.5.4 Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình. Khi bạn thu hồi, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu đó cũng đang được xử lý cho các mục đích khác hoặc chúng tôi có lý do pháp lý để giữ dữ liệu mà chúng tôi đã thông báo cho bạn.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tạo chứng nhận bảo hành hay gửi chúng nếu bạn không cung cấp dữ liệu của mình

7. Khảo sát người dùng

Chúng tôi thực hiện các cuộc khảo sát người dùng trên các trang web của chúng tôi. Các cuộc khảo sát này có thể được thực hiện thông qua hoặc biểu mẫu phản hồi hoặc như một phản ứng đối với các hành vi khác nhau của người dùng, chẳng hạn như hủy bỏ quy trình đặt hàng. Nếu bạn chọn điền vào biểu mẫu phản hồi, dữ liệu sau có thể được chuyển cho chúng tôi (do bạn nhập):

 • Tên công ty (tùy chọn)
 • Lời chào (tùy chọn)
 • Tên (tùy chọn)
 • Họ (tùy chọn)
 • Địa chỉ (đường phố, số nhà, mã bưu điện, thành phố, quốc gia) (tùy chọn)
 • Địa chỉ E-mail (tùy chọn)
 • Số điện thoại (tùy chọn)
 • Bất kỳ thông tin nào được nhập vào cuộc khảo sát
 • Địa chỉ IP của thiết bị đã sử dụng
 • Ngày và giờ yêu cầu


Tùy thuộc vào ngữ cảnh của từng biểu mẫu, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể coi một số dữ liệu được liệt kê là tùy chọn ở trên theo yêu cầu nếu chúng tôi cho rằng cần thiết cho việc liên lạc sau này.
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. 6 (1) GDPR. Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích đánh giá kết quả khảo sát và bất kỳ thông tin liên lạc tiếp theo tiềm năng nào. Vì vậy, chúng tôi chuyển tiếp dữ liệu của bạn tới bộ xử lý phụ Survicate của chúng tôi.
Survicate, Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, Ba Lan, là một dịch vụ tạo và đánh giá các cuộc khảo sát. Chúng tôi sử dụng Survicate với mục đích thu thập phản hồi từ người dùng để cải thiện trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của mình thông qua Survicate trong chính sách bảo mật của họ theo: https://help.survicate.com/en/articles/3943207-terms-of-service-privacy-policy-gdpr- và-dpa.
Chúng tôi có quyền tiến hành đối chứng giữa dữ liệu được cung cấp qua các cuộc khảo sát và cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi, Hubspot. Bằng cách gán các yêu cầu liên hệ của bạn vào hồ sơ khách hàng của bạn, chúng tôi có thể trả lời các yêu cầu liên hệ của bạn một cách hiệu quả hơn.

Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và hiệu lực của chúng sẽ được giữ trong tương lai. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Chúng tôi xóa kết quả của mỗi cuộc khảo sát ngay sau khi chúng tôi ngừng sử dụng kết quả của cuộc khảo sát đó.

8. Xử lý dữ liệu khi sử dụng Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi

8.1 Đăng ký
8.1.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Bạn có tùy chọn tạo tài khoản người dùng trên các trang web của chúng tôi. Mọi dữ liệu cá nhân được truyền đi trong quá trình tạo tài khoản đều do chúng tôi xử lý. Cụ thể dữ liệu nào được xử lý có thể được suy ra từ biểu mẫu tương ứng. Chúng tôi chỉ liệt kê những trường đó là bắt buộc vì chúng thật sự cần thiết cho việc sử dụng dịch vụ tương ứng.
Sau khi hoàn thành biểu mẫu, bạn sẽ nhận được một e-mail đăng ký đến địa chỉ được chỉ định có chứa liên kết dẫn đến trang xác nhận để hoàn tất quá trình đăng ký. Sau khi đăng ký, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản người dùng của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn.

8.1.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn là điều. 6 (1) a) GDPR.
Quyền thu hồi
Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào và hiệu lực sẽ giữ cho tương lai mà không cần nêu lý do bằng cách hủy kích hoạt tài khoản người dùng của bạn.
Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ chức năng nào trên trang web của chúng tôi dành riêng cho người dùng đã đăng ký.

8.1.3 Mục đích xử lý
Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để quản lý tài khoản người dùng của bạn. Nếu cần, chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn cho các công ty đối tác của chúng tôi trong phạm vi những gì được pháp luật cho phép, nếu việc làm đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng. Các công ty này có nghĩa vụ tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành; đặc biệt, các công ty này có thể thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu dành riêng cho việc thực hiện nhiệm vụ của họ và chỉ theo hướng dẫn của chúng tôi.

8.1.4 Khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn
Dữ liệu của bạn được lưu trong suốt thời gian tài khoản của bạn vẫn được kích hoạt.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, bạn không thể hoàn tất quá trình đăng ký.

8.2 Quy trình đặt hàng
8.2.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Trên trang web của chúng tôi, bạn có tùy chọn đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến. Để xử lý đơn đặt hàng này, chúng tôi xử lý dữ liệu do bạn cung cấp thông qua quy trình đặt hàng (bao gồm tên, địa chỉ thanh toán & giao hàng, địa chỉ e-mail, thông tin thanh toán). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để xử lý đơn đặt hàng của bạn và liên lạc lại với bạn nếu cần.

8.2.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích xử lý đơn đặt hàng là điều. 6 (1) b) GDPR. Việc xử lý dữ liệu của bạn là cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của bạn.

8.2.3 Mục đích xử lý
Mục đích của việc xử lý là thực hiện các hợp đồng mua hàng được thực hiện thông qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi cũng như thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để khẳng định các quyền phát sinh từ các hợp đồng đã ký kết hoặc bắt đầu với bạn.

8.2.4 Thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trong suốt thời gian của mối quan hệ hợp đồng. Điều này cũng bao gồm việc bắt đầu một hợp đồng (quan hệ pháp lý tiền hợp đồng). Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau khi hết thời hạn lưu giữ theo luật thuế và thương mại. Đó là 10 năm đối với các tài liệu kế toán theo Mục 147 (1) của Bộ luật Tài chính Đức (AO) và 6 năm đối với các tài liệu kinh doanh theo Mục 257 (1) của Bộ luật Thương mại Đức (HGB).
Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để ký kết hợp đồng.

8.3 Đánh giá tín dụng
8.3.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Chúng tôi bảo lưu quyền truyền dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ) cho các cơ quan tín dụng để thực hiện kiểm tra tín dụng. Việc chuyển dữ liệu cho các cơ quan tín dụng chỉ diễn ra trong phạm vi những gì được pháp luật cho phép, để phân tích hành vi thanh toán trước đây của bạn cũng như để đánh giá rủi ro không thanh toán trên cơ sở các thủ tục thống kê toán học sử dụng địa chỉ dữ liệu cũng như để xác minh địa chỉ của bạn (kiểm tra khả năng cung cấp). Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các phương thức thanh toán khác nhau. Chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Đức, trong phạm vi pháp luật cho phép. Có thể tìm thấy thêm thông tin trong chính sách bảo mật của họ tại https://www.dnb.com/utility-pages/privacy-policy.html.

8.3.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý cho việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn để đánh giá tín dụng là điều. 6 (1) b) & f) GDPR. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc tránh các hình thức thanh toán mặc định.

8.3.3 Mục đích xử lý
Bằng cách tiến hành kiểm tra tín dụng, chúng tôi dự định giảm thiểu rủi ro thanh toán không trả được.

8.3.4 Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của bạn
Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trong suốt thời gian của mối quan hệ hợp đồng. Điều này cũng bao gồm việc bắt đầu một hợp đồng (quan hệ pháp lý tiền hợp đồng). Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau khi hết thời hạn lưu giữ theo luật thuế và thương mại. Đó là 10 năm đối với các tài liệu kế toán theo Mục 147 (1) của Bộ luật Tài chính Đức (AO) và 6 năm đối với các tài liệu kinh doanh theo Mục 257 (1) của Bộ luật Thương mại Đức (HGB).
Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là bắt buộc để tiến hành đánh giá tín dụng.

8.4 Tích hợp Trustbadge cửa Trusted Shops
8.4.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Các widget của Trusted Shops được tích hợp trên trang web của chúng tôi để hiển thị các dịch vụ của Trusted Shops (ví dụ: đóng dấu phê duyệt, đánh giá) và để cung cấp các sản phẩm của Trusted Shops cho người mua sau khi họ đã đặt hàng.

Điều này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong hoạt động tiếp thị tối ưu bằng cách cho phép mua sắm an toàn phù hợp với điều. 6 (1) tr. 1 lit. f) GDPR, được ưu tiên trong bối cảnh cân bằng lợi ích. Trustbadge và các dịch vụ được quảng cáo với nó là ưu đãi của Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne, Đức, nơi chúng tôi cùng chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo quy định của điều. 26 GDPR. Sau đây, chúng tôi xin thông báo cho bạn về các nội dung hợp đồng thiết yếu theo Điều khoản. 26 (2) DSGVO trong khuôn khổ chính sách bảo mật này.

Trust Badge được cung cấp như một phần trách nhiệm chung của nhà cung cấp CDN Hoa Kỳ (mạng phân phối nội dung). Mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp được đảm bảo bằng các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn và các biện pháp hợp đồng khác. Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ dữ liệu của Trusted Shops GmbH, vui lòng tham khảo chính sách bảo mậtcủa họ.
Khi truy cập Trustbadge, máy chủ web sẽ tự động lưu tệp nhật ký máy chủ, tệp này cũng chứa địa chỉ IP của bạn, ngày và giờ truy cập, lượng dữ liệu được truyền và nhà cung cấp yêu cầu (dữ liệu truy cập) và ghi nhận gọi lên. Địa chỉ IP được ẩn danh ngay sau khi thu thập để dữ liệu được lưu trữ không thể dẫn đến cá nhân bạn. Dữ liệu ẩn danh được sử dụng đặc biệt cho mục đích thống kê và phân tích lỗi.

Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng, địa chỉ email của bạn, được băm bằng hàm một chiều mã hóa, sẽ được truyền đến Trusted Shops GmbH. Cơ sở pháp lý là điều. 6 (1) lit. f) GDPR. Điều này dùng để kiểm tra xem bạn đã đăng ký dịch vụ với Trusted Shops GmbH hay chưa và do đó cần thiết để thực hiện các lợi ích hợp pháp của chúng tôi và Trusted Shops trong việc cung cấp bảo vệ người mua được liên kết với đơn đặt hàng cụ thể trong từng trường hợp và đánh giá giao dịch dịch vụ theo điều. 6 (1) lit. f) GDPR. Nếu đúng như vậy, quá trình xử lý tiếp theo sẽ được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng giữa bạn và Trusted Shops. Nếu bạn chưa đăng ký dịch vụ của họ, bạn sẽ có cơ hội để làm như vậy. Việc xử lý thêm sau khi đăng ký cũng phụ thuộc vào thỏa thuận hợp đồng với Trusted Shops GmbH. Nếu bạn không đăng ký, tất cả dữ liệu được truyền sẽ bị Trusted Shops GmbH tự động xóa và tài liệu tham khảo cá nhân sau đó không còn khả thi.

Trong khuôn khổ trách nhiệm chung hiện có giữa chúng tôi và Trusted Shops GmbH, vui lòng liên hệ với Trusted Shops GmbH khi có các câu hỏi về bảo vệ dữ liệu và khẳng định quyền của bạn bằng cách sử dụng các tùy chọn liên hệ được chỉ định trong thông tin bảo vệ dữ liệu được liên kết ở trên. Tuy nhiên, bất kể điều này là gì, bạn luôn có thể liên hệ với người có trách nhiệm mà bạn chọn. Yêu cầu của bạn sau đó, nếu cần, sẽ được chuyển tiếp cho bên có trách nhiệm khác.

9. Mạng xã hội

Chúng tôi quản lý sự hiện diện trực tuyến trên các mạng xã hội và nền tảng (sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội). Chúng tôi thường xuyên xuất bản và chia sẻ nội dung, ưu đãi và đề xuất sản phẩm trên các phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi.

9.1 Phạm vi xử lý
Với mọi tương tác trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn được các nhà điều hành mạng xã hội tương ứng tự động thu thập và lưu trữ cho các mục đích nghiên cứu thị trường và quảng cáo. Không thể loại trừ rằng dữ liệu được thu thập cũng có thể được xử lý bên ngoài Liên minh Châu Âu. Trong số những thứ khác, điều này có thể gây khó khăn hơn trong việc thực thi các quyền của chủ thể dữ liệu. Cái gọi là hồ sơ sử dụng được tạo từ dữ liệu thu thập bằng cách sử dụng bút danh. Chúng có thể được sử dụng, chẳng hạn, để đặt quảng cáo trong và ngoài các mạng xã hội có lẽ tương ứng với sở thích của bạn. Vì những mục đích này, cookie hoặc các công nghệ tương tự ghi lại hành vi sử dụng của bạn sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn.
 
Chúng tôi thường thu thập tất cả các thông tin liên lạc, nội dung và thông tin khác mà bạn chia sẻ với chúng tôi khi bạn truy cập các trang mạng xã hội của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng điều gì đó trên một trong các trang mạng xã hội của chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi tin nhắn riêng tư. Ngoài ra, nếu bạn có tài khoản với mạng xã hội liên quan, chúng tôi có thể thấy thông tin công khai của bạn, chẳng hạn như tên người dùng, thông tin trong hồ sơ công khai của bạn và nội dung bạn chia sẻ với khán giả, tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của bạn.
 
Loại, phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các mạng xã hội chủ yếu được xác định bởi các nhà khai thác mạng xã hội. Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của nhà cung cấp tương ứng cũng như quyền của bạn về vấn đề này và các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của nhà cung cấp tương ứng:


9.2 Phân tích sử dụng (Page Insights
Chúng tôi điều hành một fan page Facebook. Trong tình huống này, Facebook cung cấp cho chúng ta thông tin chi tiết về trang. Với mỗi tương tác của bạn với các trang người hâm mộ, Facebook sẽ ghi lại hành vi sử dụng của bạn bằng cookie và các công nghệ tương tự. Đây là những thống kê ẩn danh có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách người dùng tương tác với bài đăng hoặc nội dung khác của chúng tôi. Không thể truy về cụ thể người dùng. Chúng tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân được Facebook sử dụng để tạo thông tin chi tiết về trang ("dữ liệu thông tin chi tiết về trang"). Việc lựa chọn và xử lý dữ liệu thông tin chi tiết về trang được thực hiện độc quyền bởi Facebook.
 
Page Insights cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về cách bạn sử dụng các fanpage của chúng tôi, sở thích của bạn trong các fanpage của chúng tôi cũng như những chủ đề và nội dung nào đặc biệt phổ biến. Điều này cho phép chúng tôi tối ưu hóa các hoạt động của fanpage, chẳng hạn như bằng cách đáp ứng tốt hơn sở thích và thói quen sử dụng của khán giả khi lập kế hoạch và lựa chọn nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi và Facebook cùng chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn liên quan đến Page Insights. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi và Facebook đã ký kết một thỏa thuận chỉ định công ty nào thực hiện nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu nào theo GDPR đối với việc xử lý dữ liệu Page Inssights.

Bạn có thể xem thỏa thuận với Facebook tại đây: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Bản tổng hợp các nội dung chính của thỏa thuận này (bao gồm danh sách dữ liệu Thông tin chi tiết về trang có thể tìm thấy tại đây: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
9.3 Cơ sở pháp lý
Nếu bạn được nhà điều hành mạng xã hội tương ứng yêu cầu đồng ý, thì cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là điều 6 (1) a) GDPR. Nếu không, cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) lit. f GDPR. Chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc trình bày tối ưu hóa các ưu đãi của chúng tôi và giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các bên quan tâm của chúng tôi.
Quyền thu hồi
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do có hiệu lực cho tương lai.
Nếu bạn không đồng ý với việc truyền dữ liệu của mình trong tương lai trong bối cảnh sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội hiện có của chúng tôi, bạn có tùy chọn phản đối việc xử lý dữ liệu thông qua các liên kết sau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội:
Việc rút lại sự đồng ý của bạn có thể hạn chế các chức năng của các trang web của chúng tôi hoặc mạng xã hội bị ảnh hưởng.
 
Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và hiệu lực của chúng sẽ được giữ trong tương lai. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được các cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Để xử lý dữ liệu Page Insights với Facebook, chúng tôi đã đồng ý với Facebook rằng Facebook chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp cho bạn thông tin về việc xử lý dữ liệu Thông tin chi tiết về trang của bạn và cho phép bạn thực hiện các quyền bảo vệ dữ liệu của mình theo GDPR (ví dụ: quyền phản đối). Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quyền bảo vệ dữ liệu của mình liên quan đến Thông tin chi tiết về Trang và cách bạn có thể thực hiện chúng trực tiếp với Facebook tại đây: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
Bạn cũng có thể thực hiện các quyền của mình liên quan đến xử lý các hoạt động liên quan đến trách nhiệm chung của Facebook với chúng tôi, ví dụ: bằng cách gửi email đến de-data-protection@igus.net. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến Facebook ngay lập tức.

9.4 Mục đích xử lý
Thông qua sự hiện diện trực tuyến của mình, chúng tôi dự định đạt được sự giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các bên quan tâm cũng như tối ưu hóa việc trình bày các ưu đãi của chúng tôi.
Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và về mặt hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

 

10. Plugin xã hội

Các trang web của chúng tôi sử dụng các plugin xã hội, được cung cấp bởi các nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba. Các plugin này có thể là các yếu tố tương tác hoặc nội dung (đồ họa, video hoặc văn bản).Chúng tôi sử dụng các plugin xã hội của các nhà cung cấp bên thứ ba sau:

10.1 YouTube
YouTube là một dịch vụ của nhà cung cấp YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC là công ty con của Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland và Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Đối với các video Youtube được nhúng trên trang web của chúng tôi, cài đặt bảo vệ dữ liệu mở rộng được bật. Điều này có nghĩa là dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được YouTube xử lý khi bạn phát video YouTube được cung cấp trên các trang web của chúng tôi. Tại https://policies.google.com/privacy bạn có thể tìm thêm thông tin về xử lý dữ liệu của YouTube cũng như các quyền và tùy chọn bảo vệ của bạn về vấn đề này.

11. Quyền của Chủ thể Dữ liệu

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn là một chủ thể dữ liệu theo điều. 4 GDPR số 1 với các quyền sau đây đối với chúng tôi:

 • Quyền được thông tin (Điều 15 GDPR)
 • Quyền được cải chính (Điều. 16 GDPR)
 • Quyền xóa (Điều. 17 GDPR)
 • Quyền hạn chế xử lý (Điều. 18 GDPR)
 • Quyền được tham vấn (Điều. 19 GDPR)
 • Quyền di chuyển dữ liệu (Điều. 20 GDPR)
 • Quyền phản đối (Điều. 21 GDPR)
 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát (Điều. 77 GDPR)
 • Quyền thu hồi tuyên bố đồng ý của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu (Điều. 7 (3) GDPR)
  Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, chẳng hạn như bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net. Việc thu hồi sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến khi thu hồi.
Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình dựa trên điều. 6 (1) e) hoặc f) bất kỳ lúc nào và sẽ giữ hiệu lực trong tương lai. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ hồ sơ nào được thực hiện dựa trên các điều khoản này.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

 
Nếu bạn muốn thực hiện một trong những quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi quade-data-protection@igus.net.
 
Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần hỏi thêm thông tin từ bạn để xác nhận danh tính của bạn. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng, chẳng hạn như chúng tôi không vô tình chuyển giao dữ liệu của bạn cho các bên không có thẩm quyền.
Chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyết định tự động nào trên các trang web của chúng tôi.

12. An ninh

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại sự thao túng ngẫu nhiên hoặc cố ý, mất mát, phá hủy hoặc truy cập thông qua những người không được phép. Chúng tôi liên tục cải thiện các biện pháp an ninh của mình theo các kĩ thuật mới nhất.

13. Trách nhiệm đối với nội dung bên ngoài

Các trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của các bên bên ngoài. Chúng tôi không có ảnh hưởng và không kiểm soát nếu các bên này tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu bạn cho rằng các trang bên ngoài được liên kết vi phạm luật hiện hành hoặc lưu trữ nội dung không phù hợp, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ xem xét thông báo của bạn và xóa liên kết bên ngoài nếu cần. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính khả dụng của các trang web bên ngoài được liên kết.

14. Hiệu lực của chính sách bảo mật này

Thông qua sự phát triển liên tục của các trang web của chúng tôi, có thể cần phải điều chỉnh chính sách bảo mật. Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Phiên bản có sẵn tại thời điểm bạn truy cập trang web có thể áp dụng được.Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY