Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Slewing ring bearings - iglidur® PRT

The range of igus® PRT polymer slewing ring bearings covers a wide spectrum of applications. Eight standard sizes are available between inner diameters 20 mm and 300 mm. In addition, the program includes very light and at the same time stable slewing ring bearings, for example with aluminum housings, angle limiters, external as well as internal splines, detent function and stainless steel. The maintenance-free and lubrication-free polymer slewing ring bearings are suitable for applications with high loads.

Số lượng sản phẩm: 42

iglidur® slewing ring, PRT-01, aluminium housing, sliding elements made from iglidur® J

 • Completely maintenance-free
 • Easy to install and replaceable sliding pads
 • Wear resistance
 • For very high loads and high rigidity
 • Housing made of aluminium
 • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® J (Standard)
từ 165,78 USD/Pc.
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 24 giờ
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Mới

iglidur® slewing ring, PRT-04, aluminium housing, sliding elements made from iglidur® J

 • 60% lighter and 50% more space-saving than PRT-01
 • Wear-resistant and maintenance-free iglidur® sliding elements
 • Easy to install with replaceable sliding elements
 • Easy replacement and extension: modular construction kit design
 • Cleanroom applications possible
từ 162,06 USD/Pc.
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 24 giờ
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

iglidur® slewing ring, PRT-02, outer ring made from anodised aluminium, inner ring made from iglidur® J4

 • Extremely light weight slewing ring
 • Outer ring made of anodised aluminium
 • Head rings made from iglidur® J4
 • Completely maintenance-free
 • Simple installation
 • Wear resistance
 • For very high loads and high rigidity
từ 95,67 USD/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 giờ
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

iglidur® slewing ring, PRT-01, toothed outer ring made from aluminium, sliding elements made from iglidur® J

 • 4 standards for the toothing of the outer ring available
 • Completely maintenance-free
 • Easy to install and replaceable sliding pads
 • Wear resistance
 • For very high loads and high rigidity
 • Body and toothed outer ring made of aluminium
 • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® J (Standard)
từ 480,27 USD/Pc.
32 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
25 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

iglidur® slewing ring, PRT-01, toothed outer ring made from stainless steel, sliding elements made from iglidur® J

 • 4 standards for the toothing of the outer ring available
 • Completely maintenance-free
 • Easy to install and replaceable sliding pads
 • Wear resistance
 • For very high loads and high rigidity
 • Housing and toothed outer ring made of stainless steel
 • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® J (Standard)
Mới

iglidur® slewing ring, PRT-04, toothed outer ring made from aluminium, sliding elements made from iglidur® J

 • Four standards are available for the toothed version of the outer ring
 • Completely maintenance-free
 • Easy to install with replaceable sliding elements
 • High wear resistance
 • For high loads, high rigidity
 • Body and toothed outer ring made of aluminium
 • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® J (Standard)
từ 785,46 USD/Pc.
26 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
18 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Mới

iglidur® slewing ring, PRT-04, toothed inner ring made of aluminium, aluminium housing, sliding elements made of iglidur® J

 • Even more compact design possible
 • Classic spur gearing according to DIN 3967
 • Body and toothed inner ring made of aluminium
 • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® J (Standard)

iglidur® slewing ring, PRT-01, stainless steel housing, sliding elements made from iglidur® F2

 • ESD-compliant
 • Completely maintenance-free
 • Easy to install with replaceable sliding elements
 • High wear resistance
 • For high loads, high rigidity
 • Stainless steel housing
 • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® F2

iglidur® slewing ring, PRT-02, outer ring made from stainless steel, inner ring made from iglidur® J4

 • Extremely light weight slewing ring
 • Outer ring made of stainless steel
 • Head rings made from iglidur® J4
 • Completely maintenance-free
 • Simple installation
 • Wear resistance
 • For very high loads and high rigidity
từ 378,41 USD/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

iglidur® slewing ring, PRT-02, outer ring made from stainless steel, inner ring made from iglidur® A180

 • FDA-compliant
 • Extremely light weight slewing ring
 • Outer ring made of stainless steel
 • Collar clamp made of iglidur® A180
 • Completely maintenance-free
 • Simple installation
 • Wear resistance
 • For very high loads and high rigidity
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

iglidur® PRT adapter plate for slewing ring

 • Installation of PRT polymer slewing ring bearings of installation size 20 on all standard profile systems

iglidur® slewing ring, PRT-01, slim type

 • Combines the advantages of types 01 and 02
 • Lightweight slewing rings
 • Outer ring made of hard anodised aluminium
 • Completely maintenance-free
 • Easy to fit
 • High wear resistance
 • For high loads and high rigidity
từ 182,47 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm
Mới

iglidur® slewing ring, PRT-04 standard with spacing mounting ring, aluminium housing, sliding elements made of iglidur® J

 • 60% lighter and 50% more space-saving than PRT-01
 • Wear-resistant and maintenance-free iglidur® sliding elements
Mới

iglidur® slewing ring, PRT-04 Standard with DrivePin, aluminium housing, sliding elements made from iglidur® J

 • Easy replacement and extension: modular construction kit design
 • Driving the easy way with gear profile or drive pin for couplings
Mới

iglidur® slewing ring, PRT-04 standard with slot nut profile, aluminium housing, sliding elements made of iglidur® J

 • Wear-resistant and maintenance-free iglidur® sliding elements
 • Easy to install with replaceable sliding elements
 • Easy replacement and extension: modular construction kit design
 • Slot nut profile for easy positioning without additional drilling
 • Cleanroom applications possible

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY