Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.

Mong muốn đổi mới của bạn dành cho igus®

Bạn đã biết đến igus® nhưng không tìm thấy giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn? Bạn có ý tưởng cho một công cụ trực tuyến mới? Hãy cho igus® biết bạn cần gì, dù nó có thể nghe có vẻ điên rồ - chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp thích hợp cho bạn.

Các yêu cầu của bạn có thể bao gồm:
  • Sản phẩm cụ thể cho bất kỳ chuyển động nào trong dây chuyền, máy móc của bạn
  • Dịch vụ mới, được cải tiến hoặc nhanh chóng hơn
  • Công cụ trực tuyến mới hoặc được cải thiện
  • Nội dung hoặc định dạng danh mục mới
  • Mong muốn về logistics hoặc phương thức hợp tác
  • Hoặc bất cứ điều gì khác...
Danh sách mong muốn của bạn dành cho igus®

Yêu cầu của bạn tới igus®

* Các trường này phải được điền vào
Kích thước tệp tối đa: 10 MB, Các loại tệp được hỗ trợ: 7z, abw, arc, azw, bz, bz2, doc, docx, epub, gz, odp, ods, odt, ogx, pdf, ppt, pptx, rar, rtf, tar, vsd, xls, xlsx, zip, avif, bmp, gif, jpeg, jpg, png, svg, tif, tiff, ico, webp, 3gp, 3g2, ts, mp4, mpeg, ogv, mov, webm, avi

Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của tôi, vui lòng tham khảo thông tin bảo vệ dữ liệu.