Tuyên bố bảo vệ dữ liệu

Bên chịu trách nhiệm theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và các luật bảo vệ dữ liệu quốc gia khác cũng như các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu khác là:

igus® GmbH

Spicher Str. 1a

D-51147 Cologne

Điện thoại.: +49 2203 9649 0

Fax: +49 2203 9649 222

Email: info@igus.de

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (DPO) của Igus GmbH là:

Mr Ingo Wolff

tacticx GmbH

Walbecker Straße 53

47608 Geldern

Email: datenschutz@igus.de

Chúng tôi từ bỏ việc sử dụng đại từ nhân xưng nữ và nam vì lý do dễ đọc hơn.

1. Các mục chung về xử lý dữ liệu

1.1 Xử lý dữ liệu cá nhân và mục đích của xử lý dữ liệu cá nhân

igus GmbH (sau đây được gọi là “igus” hoặc “chúng tôi”) chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng khi cần thiết để cung cấp một trang web đang hoạt động cũng như nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Khi truy cập các trang web của chúng tôi, dữ liệu sau được xử lý:

Cần xử lý và lưu trữ tạm thời các địa chỉ IP để đưa các trang web đến máy tính của người dùng. Địa chỉ IP của người dùng được lưu trữ trong suốt thời gian của phiên. Các tệp nhật ký chứa địa chỉ IP hoặc dữ liệu khác để có thể phân loại người dùng. Chúng được lưu trữ trong hồ sơ đăng nhập để đảm bảo các khả năng hoạt động của các trang web. Ngoài ra, dữ liệu được sử dụng để tối ưu hóa các trang web của chúng tôi cũng như để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống CNTT của chúng tôi. Tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện cho các mục đích đã nêu và trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục tiêu này. Những dữ liệu này không được sử dụng cho mục đích quảng cáo, tư vấn khách hàng và nghiên cứu thị trường.

1.2 Các nguyên tắc pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Theo quy định, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng sau khi người dùng đồng ý. Một ngoại lệ tồn tại trong những trường hợp không thể có được sự đồng ý vì lý do thực tế và việc xử lý dữ liệu được cho phép bởi các quy tắc luật định. Lưu trữ dữ liệu và tệp nhật ký được thực hiện trên cơ sở Điều 6 khoản 1, điểm f của GDPR.

1.3 Xóa dữ liệu và thời lượng lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của những người bị ảnh hưởng sẽ bị chúng tôi xóa hoặc chặn ngay khi mục đích lưu trữ của họ không còn nữa. Trong trường hợp xử lý dữ liệu để cung cấp các trang web, những dữ liệu này sẽ bị xóa khi phiên tương ứng kết thúc. Có thể lưu trữ sau khoảng thời gian đó nếu địa chỉ IP của người dùng đã bị xóa hoặc bị loại bỏ, điều này ngăn cản việc chuyển nhượng khách hàng truy cập.

2. Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie ở nhiều nơi trên các trang web của chúng tôi. Nếu người dùng đến các trang web của chúng tôi, một cookie sẽ được lưu trữ trên hệ điều hành của người dùng. Cookie chứa một chuỗi ký tự đặc trưng cung cấp nhận dạng rõ ràng về trình duyệt khi các trang web của chúng tôi được truy cập lại. Dữ liệu sau được lưu trữ và chuyển tiếp trong cookie:

Mục đích của việc sử dụng cookie là để tạo cấu trúc thân thiện với người dùng của các trang web của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu cá nhân bằng cookie được thực hiện trên cơ sở Điều 6 ,khoản 1, điểm f của GDPR. Cookie được lưu trữ trên máy tính của người dùng và được chuyển tiếp từ đó đến các trang web của chúng tôi. Người dùng có thể hủy kích hoạt hoặc hạn chế chuyển tiếp cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet của họ. Cookie đã được lưu trữ có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Nếu cookie cho các trang web của chúng tôi bị hủy kích hoạt, tất cả các chức năng của các trang web của chúng tôi có thể không được sử dụng hoàn toàn.

3. Google Analytics

Các trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một phần mềm của Google, Inc. để đánh giá thống kê các lượt truy cập của người dùng. Chúng tôi sử dụng các phân tích web để cải thiện chất lượng và nội dung các trang web của chúng tôi. Google Analytics sử dụng cookie (xem ở trên) để có thể phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu liên quan đến điều này được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm f của GDPR. Người dùng có thể dừng việc phân tích trang web về mặt kỹ thuật bằng cách tắt JavaScript và cookie trong trình duyệt web của họ. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cài đặt này trong mô tả sản phẩm hoặc hướng dẫn từ các nhà cung cấp trình duyệt tương ứng. Việc xử lý dữ liệu của Google cũng có thể bị ngăn chặn bởi người dùng thêm tiện ích bổ sung của trình duyệt để hủy kích hoạt Google Analytics. Thông tin thêm cũng như tiện ích bổ sung, có thể được tìm thấy tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản của người dùng và bảo vệ dữ liệu với Google Analytics tại https://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhttps://www.google.de/intl/de/policies/.

4. Hub Spot

Các trang web của chúng tôi sử dụng HubSpot, một phần mềm của HubSpot Inc., Hoa Kỳ. Chúng tôi sử dụng phần mềm này trong lĩnh vực tiếp thị trong nước để phát hiện hành vi của người dùng bằng cách sử dụng phân tích thống kê và đánh giá nhật ký để điều phối và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi cũng sử dụng HubSpot để tạo các trang web và như một công nghệ để gửi email quảng cáo. Việc xử lý dữ liệu liên quan đến điều này được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm a của GDPR. Người dùng có thể dừng việc phân tích trang web về mặt kỹ thuật bằng cách tắt JavaScript và cookie trong trình duyệt web của họ. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cài đặt này trong mô tả sản phẩm hoặc hướng dẫn từ các nhà cung cấp trình duyệt tương ứng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản của người dùng và bảo vệ dữ liệu với Hub Spot tại https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

5. Tiếp thị lại Google

Các trang web của chúng tôi sử dụng Tiếp thị lại của Google, một phần mềm cung cấp cho người dùng quảng cáo của chúng tôi liên quan đến sở thích của người dùng. Tiếp thị lại của Google sử dụng cookie cho việc này (xem ở trên). Việc xử lý dữ liệu liên quan đến điều này được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm f của GDPR. Người dùng có thể dừng chức năng này về mặt kỹ thuật bằng cách tắt JavaScript và cookie trong trình duyệt web của họ. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cài đặt này trong mô tả sản phẩm hoặc hướng dẫn từ các nhà cung cấp trình duyệt tương ứng. Việc xử lý dữ liệu của Google cũng có thể bị ngăn chặn bởi người dùng thêm tiện ích bổ sung của trình duyệt để hủy kích hoạt Google Analytics. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản của người dùng và bảo vệ dữ liệu khỏi Tiếp thị lại của Google tại https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

6. Live Chat

Các trang web của chúng tôi sử dụng phần mềm trò chuyện trực tiếp từ LiveChat, Inc. Phần mềm này cung cấp các cuộc trò chuyện cá nhân cho người dùng dưới dạng trò chuyện thời gian thực. Live Chat sử dụng cookie (xem ở trên) để có thể phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu liên quan đến điều này được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm f của GDPR. Người dùng có thể ngừng phân tích kỹ thuật các trang web bằng cách tắt JavaScript và cookie trong trình duyệt web của họ. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cài đặt này trong mô tả sản phẩm hoặc hướng dẫn từ các nhà cung cấp trình duyệt tương ứng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản của người dùng và bảo vệ dữ liệu với Live Chat tại https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

7. Các công cụ bổ sung

7.1 Mouseflow

Các trang web của chúng tôi sử dụng Mouseflow, một công cụ phân tích web từ Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Đan Mạch. Mouseflow sử dụng cookie (xem ở trên) để có thể phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu liên quan đến điều này được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm f của GDPR. Người dùng có thể ngừng phân tích kỹ thuật các trang web bằng cách tắt JavaScript và cookie trong trình duyệt web của họ. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cài đặt này trong mô tả sản phẩm hoặc hướng dẫn từ các nhà cung cấp trình duyệt tương ứng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản của người dùng và bảo vệ dữ liệu với Mouseflow tại https://mouseflow.de/privacy/. Nếu bạn không muốn điều này được ghi lại, bạn có thể triển khai điều này trên tất cả các trang web Mouseflow bằng cách tắt kích hoạt bằng liên kết sau: https://www.mouseflow.de/opt-out.

7.2 SurveyMonkey

Các trang web của chúng tôi sử dụng SurveyMonkey, một công cụ phân tích web của SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. và các chi nhánh của họ (gọi chung là "SurveyMonkey"), trừ khi có ghi chú khác. SurveyMonkey sử dụng cookie (xem ở trên) cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web của mình. Trong bối cảnh này, việc xử lý dữ liệu được thực hiện theo Điều 6 (1) (a) GDPR. Người sử dụng trang web có thể ngăn chặn phân tích web bằng cách tắt JavaScript và cookie trong trình duyệt web của họ. Chi tiết về các cài đặt cần thiết cho việc này có thể được tìm thấy trong mô tả sản phẩm và hướng dẫn của các nhà cung cấp trình duyệt khác nhau. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Điều khoản và Điều kiện và Quyền riêng tư về Dữ liệu của SurveyMonkey tại https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/. Nếu bạn không muốn bị ghi lại, bạn có thể tắt tính năng ghi trên tất cả các trang web sử dụng SurveyMonkey bằng cách nhấp vào liên kết sau: https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/opt-out.

8. Email quảng cáo (Bản tin igus®)

Bạn có thể đăng ký nhận email quảng cáo miễn phí trên các trang web của chúng tôi. Nếu bạn quyết định đăng ký, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân sau:

Sự đồng ý của người dùng là cần thiết để xử lý dữ liệu trong bối cảnh của quá trình đăng ký và người dùng sẽ được chuyển đến tuyên bố bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu để gửi email quảng cáo sẽ không được chuyển tiếp cho bên thứ ba. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để gửi bản tin. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân sau khi đăng ký email quảng cáo là Điều 6, khoản 1, điểm a của GDPR. Chúng tôi sẽ lưu trữ địa chỉ email của người dùng miễn là đăng ký email quảng cáp vẫn còn hoạt động. Đăng ký có thể được chấm dứt bất kỳ lúc nào bằng cách chọn liên kết có liên quan có trong mỗi email quảng cáo. Cùng với đó, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa sau 30 ngày.

9. Theo dõi email quảng cáo

Bản tin igus® GmbH chứa cái gọi là “số lượng pixel”. Pixel đếm là một đồ họa thu nhỏ được nhúng trong các email như vậy, được gửi ở định dạng HTML để cho phép ghi tệp nhật ký và phân tích tệp nhật ký. Điều này cho phép chúng tôi thực hiện đánh giá thống kê về sự thành công hay thất bại của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Bằng cách sử dụng các pixel đếm được nhúng này, igus có thể nhận ra liệu một người theo dõi có mở email hay không và những liên kết nào được tìm thấy trong email đã được người theo dõi mở lên.

Nếu việc đếm pixel trong bản tin thu thập dữ liệu cá nhân, những pixel này sẽ được lưu trữ bởi Bên chịu trách nhiệm xử lý và đánh giá nhằm tối ưu hóa việc gửi bản tin và điều chỉnh nội dung trong bản tin tương lai tốt hơn cho phù hợp với sự quan tâm của người bị ảnh hưởng. Những dữ liệu cá nhân này sẽ không được chuyển tiếp cho bên thứ ba. Những người theo dõi có quyền rút lại thỏa thuận mà họ đã cấp vào bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng thỏa thuận chọn tham gia kép đặc biệt. Sau khi thu hồi, các dữ liệu cá nhân này sẽ được Bên chịu trách nhiệm xóa để xử lý tiếp. Việc hủy đăng ký nhận bản tin tự động đồng nghĩa với việc rút khỏi đối với igus® GmbH.

10. Artegic

Email quảng cáo igus® được gửi bằng nền tảng của Artegic: Artegic AG, Zanderstraße 7, 53177 Bonn. Nếu bạn đồng ý nhận bản tin igus® và các email quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi email này với thông tin về sản phẩm, tin tức, triển lãm thương mại và các sự kiện. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu phản ứng cho mỗi lần gửi thư của người nhận. Điều này vẫn có sẵn trong 30 ngày. Ngoài ra, chúng tôi xác định sở thích tự động, liên quan đến người nhận bằng cách đo lường hành vi nhấp chuột đến các liên kết được phân loại, nén các số phản ứng liên quan đến người nhận, chẳng hạn như điểm hoạt động và đo lường hành vi nhấp chuột liên quan đến người nhận trên trang mục tiêu được liên kết. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký tin tức igus® trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong email tương ứng.

11. Biểu mẫu liên hệ và email liên hệ

Các biểu mẫu liên hệ khác nhau có trên các trang web của chúng tôi có thể được sử dụng để liên hệ với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Nếu người dùng tận dụng cơ hội này, dữ liệu được ghi trên mặt nạ nhập liệu sẽ được gửi cho chúng tôi và được lưu trữ:

Tùy thuộc vào biểu mẫu liên hệ tương ứng, dữ liệu khác cũng có thể được nhập vào mặt nạ nhập liệu. Thay vào đó, một người có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng có trong email. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân là Điều 6 , khoản 1, điểm a của GDPR. Cơ sở pháp lý để thực hiện mục tiêu liên hệ ký kết hợp đồng là Điều 6, khoản 1, điểm B của GDPR. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để xử lý liên hệ và cho các giao tiếp tiếp theo. Dữ liệu liên quan sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba. Dữ liệu liên quan sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba. Nếu dữ liệu được sử dụng cho các mục đích khác, trước tiên chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của người dùng. Dữ liệu cá nhân từ mặt nạ nhập liệu của biểu mẫu liên hệ và được gửi qua email sẽ bị xóa nếu quá trình giao tiếp tương ứng với người dùng đã hoàn tất; nghĩa là ngay sau khi hoàn cảnh cho thấy rằng các sự kiện liên quan cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

12. Yêu cầu catalog và mẫu thử

Một biểu mẫu liên hệ có sẵn trên các trang web của chúng tôi có thể được sử dụng để đặt hàng các danh mục và hàng mẫu điện tử. Nếu người dùng tận dụng cơ hội này, dữ liệu được ghi trên mặt nạ nhập liệu sẽ được gửi cho chúng tôi và được lưu trữ:

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6, khoản 1, điểm b của GDPR. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện đơn đặt hàng. Chúng tôi chuyển tiếp dữ liệu người dùng đến các công ty đối tác của chúng tôi trong khuôn khổ phê duyệt theo luật định. Các đối tác này hỗ trợ chúng tôi thực hiện đúng các đơn đặt hàng. Các công ty này có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản bảo vệ dữ liệu hợp lệ, đặc biệt các công ty này chỉ có thể xử lý những dữ liệu này để hoàn thành nhiệm vụ của họ theo lệnh của chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi. Chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khỏi mặt nạ nhập liệu của biểu mẫu liên hệ khi quá trình triển khai đơn đặt hàng catalog hoàn tất.

13. Các khảo sát khách hàng

Một biểu mẫu liên hệ có trên các trang web của chúng tôi được sử dụng để thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng. Nếu người dùng có cơ hội tham gia vào cuộc khảo sát khách hàng, dữ liệu được ghi trên mặt nạ nhập liệu sẽ được gửi cho chúng tôi và được lưu trữ:

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6, khoản 1, điểm a của GDPR. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để đánh giá khảo sát khách hàng và cho các giao tiếp tiếp theo nếu có. Dữ liệu liên quan sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba. Dữ liệu liên quan sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân từ mặt nạ nhập liệu và được gửi qua email sẽ bị xóa nếu quá trình giao tiếp tương ứng với người dùng đã hoàn tất; nghĩa là ngay sau khi hoàn cảnh cho thấy rằng các sự kiện liên quan cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Dữ liệu cá nhân được thu thập thêm trong quá trình gửi sẽ bị xóa chậm nhất sau bảy ngày.

14. Đơn xin việc

Chúng tôi tạo cơ hội cho các ứng viên đăng ký các công việc được quảng cáo thông qua các trang web của chúng tôi bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của họ. Dữ liệu được nhập vào mặt nạ nhập liệu và gửi cho chúng tôi, sau đó dữ liệu sẽ được lưu trữ. Dữ liệu được thu thập:

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân được cung cấp trong bối cảnh ứng dụng dành riêng cho mục đích lựa chọn ứng viên. Chúng tôi giới hạn việc xử lý đơn đăng ký đối với thông tin ứng viên cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Điều này cũng có thể bao gồm thông tin mà các ứng viên đã nộp trong các mạng trực tuyến hoặc các trang web việc làm. Nếu chúng tôi yêu cầu giới tính của ứng viên bằng cách yêu cầu biểu mẫu danh xứng mong muốn của họ, lý do duy nhất cho việc này là chúng tôi muốn nói hoặc viết cho ứng viên theo cách thích hợp. Xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm a của GDPR và Điều 88, khoản 1 của GDPR cùng với § 26 của BDSG [Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang]. Chúng tôi xóa dữ liệu sáu tháng sau khi từ chối ứng viên trừ khi ứng viên đồng ý cho chúng tôi ghi lại dữ liệu cá nhân của họ trong nhóm ứng viên của chúng tôi.

Các ứng viên đã nộp đơn cho một bản mô tả công việc cụ thể và đã cung cấp cho chúng tôi tài liệu của họ nhưng khi kiểm tra tài liệu của họ, chúng tôi xác định rằng họ không thể được xem xét cho vị trí này, chúng tôi đề nghị nộp đơn của họ trong nhóm ứng viên của chúng tôi và tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho các vị trí khác với igus. Trước đó, chúng tôi liên hệ với các ứng viên để họ có thể quyết định xem họ có quan tâm đến việc tham gia quá trình này hay không. Xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm a của GDPR và Điều 88, khoản 1 của GDPR cùng với § 26 của BDSG.

Người chưa đủ 17 tuổi phải có cha mẹ giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý; trong đó họ tuyên bố rằng họ đồng ý lưu trữ ứng cử viên nhỏ tuổi trong nhóm ứng cử viên của chúng tôi, cũng như việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo các điều khoản bảo vệ dữ liệu này và sự đồng ý đã được cấp.

15. Thông báo công việc

Bạn có thể đăng ký thông báo việc làm trên các trang web của chúng tôi. Nếu bạn quyết định nhận được thông báo việc làm, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân sau:

Sự đồng ý của người dùng là cần thiết để xử lý dữ liệu trong bối cảnh của quá trình đăng ký và người dùng sẽ được chuyển đến tuyên bố bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu để gửi thông báo công việc sẽ không được chuyển tiếp cho bên thứ ba. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để gửi thông báo công việc. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6, khoản 1, điểm a của GDPR. Đăng ký có thể được kết thúc bất kỳ lúc nào bằng cách chọn liên kết có liên quan có trong mỗi cảnh báo việc làm. Cùng lúc đó, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa ngay lập tức.

16. Mạng xã hội

Chúng tôi cung cấp các plugin truyền thông xã hội trên các trang web của mình từ các mạng xã hội Facebook, Google+, Twitter, YouTube, LinkedIn và Xing. Chúng cung cấp kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng. Dữ liệu liên quan đến hành vi trình duyệt của người dùng được chuyển tiếp với họ. Khi người dùng nhấp vào một plugin, dữ liệu cá nhân (địa chỉ IP của người dùng cũng như địa chỉ web (URL) của trang đang được người dùng truy cập vào thời điểm đó, bao gồm cả thời gian và vị trí) sẽ được chuyển tiếp đến dịch vụ tương ứng và được họ xử lý. Thông tin thêm về xử lý dữ liệu có thể được tìm thấy trong thông báo bảo vệ dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng:

Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php

Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy#update.

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Người dùng là thành viên của các mạng xã hội trên và không muốn dữ liệu của người dùng được thu thập trên các trang web của chúng tôi do mạng xã hội tương ứng thu thập phải đăng xuất khỏi tài khoản mạng xã hội tương ứng của họ trước khi truy cập các trang web của chúng tôi.

17. Quảng cáo qua thư và quyền từ chối của bạn

Ngoài ra, chúng tôi có quyền sử dụng họ và tên cũng như địa chỉ bưu chính của bạn cho các mục đích quảng cáo của riêng chúng tôi, chẳng hạn như gửi cho bạn những ưu đãi thú vị và thông tin về sản phẩm của chúng tôi bằng thư. Điều này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chủ yếu được biện minh trong bối cảnh cân nhắc lợi ích bằng cách sử dụng phương pháp quảng cáo cho khách hàng của chúng tôi theo Điều 6, khoản 1, điểm f của GDPR.

Các thư quảng cáo được cung cấp trong bối cảnh đơn đặt hàng từ chúng tôi thông qua nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi gửi dữ liệu của bạn.

Bất cứ lúc nào, bạn có thể [từ chối?] việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu của mình cho những mục đích này bằng cách gửi tin nhắn đến liên hệ của chúng tôi được hiển thị bên dưới.

18. Các điều khoản bảo vệ dữ liệu để triển khai và sử dụng Google AdWords

Bên chịu trách nhiệm đã tích hợp Google AdWords để xử lý trên các trang web này. Google AdWords là một dịch vụ quảng cáo trên Internet cho phép các nhà quảng cáo chạy cả kết quả của Google và công cụ tìm kiếm mạng của Google. Google AdWords giúp các nhà quảng cáo có thể xác định trước đó các từ khóa, sau đó được hiển thị dưới dạng hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm từ Google nếu người dùng tìm một kết quả tìm kiếm liên quan đến từ chính trên công cụ tìm kiếm của họ. Trong mạng quảng cáo của Google, các quảng cáo được phân phối bằng một thuật toán tự động và sử dụng các từ khóa đã được xác định trước trên các trang web liên quan đến chủ đề.

Công ty quảng cáo cho các dịch vụ của Google AdWords là Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Mục đích của Google AdWords là quảng cáo các trang web của chúng tôi bằng cách chèn quảng cáo liên quan đến sở thích trên các trang web của các công ty khác và trong kết quả của công cụ tìm kiếm của Google và chèn quảng cáo bên ngoài trên các trang web của chúng tôi.

Nếu một người bị ảnh hưởng truy cập trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng quảng cáo của Google, Google sẽ đặt cái gọi là 'cookie chuyển đổi' trên hệ thống CNTT của người bị ảnh hưởng. Xem ở trên để biết định nghĩa về cookie. Cookie chuyển đổi sẽ mất hiệu lực sau 30 ngày và không được sử dụng để xác định người bị ảnh hưởng. Cookie chuyển đổi có thể xác định, nếu nó chưa hết hạn, liệu các trang con cụ thể, ví dụ như giỏ hàng cho hệ thống mua sắm trực tuyến, có được tải lên từ các trang web của chúng tôi hay không. Bằng cách sử dụng cookie chuyển đổi, chúng tôi và Google có thể xác định liệu một người bị ảnh hưởng đã truy cập vào các trang web của chúng tôi qua quảng cáo hiển thị hình ảnh AdWords, tạo ra doanh số bán hàng, do đó đưa vào giỏ mua hàng hay đã dừng quá trình.

Dữ liệu và thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie chuyển đổi được Google sử dụng để tạo thống kê khách truy cập cho các trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các thống kê khách truy cập này để xác định tổng số người dùng đã được giới thiệu cho chúng tôi qua các quảng cáo AdWords, sự thành công hay thất bại của các quảng cáo AdWords tương ứng và để tối ưu hóa quảng cáo AdWords của chúng tôi trong tương lai. Cả công ty của chúng tôi và các khách hàng quảng cáo khác của Google AdWords đều không nhận được thông tin từ Google có thể được sử dụng để xác định người bị ảnh hưởng.

Thông tin cá nhân, chẳng hạn như các trang web mà người bị ảnh hưởng đã truy cập, được lưu trữ bằng cookie chuyển đổi. Với mỗi lượt truy cập vào các trang web của chúng tôi, dữ liệu cá nhân, bao gồm cả địa chỉ IP của kết nối web mà người bị ảnh hưởng sử dụng sẽ được chuyển tiếp đến Google ở Hoa Kỳ. Những dữ liệu cá nhân này được lưu trữ bởi Google tại Hoa Kỳ. Google chuyển tiếp những dữ liệu này bằng các quy trình kỹ thuật trong một số trường hợp nhất định cho bên thứ ba.

Người bị ảnh hưởng có thể ngăn chặn việc đặt cookie trên các trang web của chúng tôi, như đã trình bày ở trên, bất cứ lúc nào, bằng cách ngừng trình duyệt web mà họ sử dụng, và do đó vĩnh viễn phản đối việc đặt cookie. Việc dừng như vậy trên trình duyệt web được sử dụng cũng có thể ngăn việc Google đặt cookie chuyển đổi vào hệ thống CNTT của người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bất kỳ cookie nào đã được Google AdWords đặt đều có thể bị xóa bất kỳ lúc nào trên trình duyệt web hoặc các chương trình phần mềm khác.

Hơn nữa, người bị ảnh hưởng có cơ hội phản đối quảng cáo liên quan đến sở thích của Google. Đối với điều này, người bị ảnh hưởng phải liên hệ từ trình duyệt web mà anh ta sử dụng đến liên kết sau:www.google.de/settings/ads và thực hiện ngăn chặn chúng ở đó.

Bạn có thể tìm thêm thông tin và các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành từ Google tại https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Xử lý dữ liệu khi sử dụng cửa hàng trực tuyến của chúng tôi

Khi bạn mua hàng tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân sau của bạn để giải quyết đơn hàng của bạn:

Chúng tôi cung cấp dữ liệu người dùng cho các công ty đối tác của chúng tôi trong khuôn khổ phê duyệt theo luật định. Các đối tác này hỗ trợ chúng tôi thực hiện đúng các đơn đặt hàng. Các công ty này có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản bảo vệ dữ liệu hợp lệ, đặc biệt các công ty này chỉ có thể xử lý những dữ liệu này để hoàn thành nhiệm vụ của họ theo lệnh của chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi. Xử lý dữ liệu liên quan đến quá trình đặt hàng được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm b của GDPR.

Người dùng có thể đăng ký chương trình My igus® trên các trang web của chúng tôi để đơn giản hóa quy trình đặt hàng. Dữ liệu được nhập vào mặt nạ nhập liệu và gửi cho chúng tôi, sau đó dữ liệu sẽ được lưu trữ. Dữ liệu được thu thập:

Người dùng nhận được một email đăng ký tại địa chỉ email đã cho; họ nhận được một liên kết mà người dùng có thể xác nhận đăng ký của họ và hoàn tất quá trình đăng ký. Sau khi đăng ký, người dùng có thể nhập địa chỉ email cũng như mật khẩu để mở tài khoản người dùng và mua hàng tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6, khoản 1, điểm a của GDPR. Người dùng có cơ hội bất cứ lúc nào để rút lại sự đồng ý của họ đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách hủy tài khoản người dùng của họ.

Chúng tôi có quyền gửi dữ liệu người dùng đến các văn phòng tín dụng để kiểm tra tín dụng nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng. Mục tiêu của chúng tôi với mục tiêu này là nhận thông tin liên quan đến mức độ tín nhiệm về hành vi thanh toán trước đây của người dùng, thông tin về việc đánh giá rủi ro không thanh toán được trên cơ sở các thủ tục toán học và thống kê sử dụng dữ liệu địa chỉ (điểm) cũng như dữ liệu để xác minh địa chỉ của người dùng (kiểm tra khả năng phân phối). Chúng tôi làm việc với Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11 tại 64293 Darmstadt. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu về mức độ tín nhiệm là Điều 6, khoản 1, điểm f của GDPR. Dữ liệu sau được chuyển tiếp đến cơ quan tín dụng:

Tích hợp Trustbadge - Trusted Shops

Trusted Shops Trustbadge được tích hợp trên các trang web của chúng tôi để hiển thị Dấu Trusted Shops và nếu có thể sẽ bao gồm các đánh giá thu thập được cũng như cung cấp sản phẩm Cửa hàng đáng tin cậy cho người dùng sau khi đặt hàng. Điều này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, vốn chiếm ưu thế khi cân nhắc lợi ích và nhằm tiếp thị tối ưu cho ưu đãi của chúng tôi. Trustbadge và các dịch vụ được cung cấp từ Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne. Khi là Trustbadge, máy chủ web sẽ tự động tải lên tệp nhật ký máy chủ, ví dụ: thu thập địa chỉ IP của người dùng, ngày và giờ truy cập, khối lượng dữ liệu đã chuyển và nhà cung cấp truy vấn (dữ liệu truy cập) và tài liệu truy cập. Những dữ liệu truy cập này không được đánh giá và sẽ tự động được ghi chậm nhất là bảy ngày sau khi truy cập trang web. Dữ liệu cá nhân khác chỉ được chuyển tiếp đến Trusted Shops nếu người dùng đã quyết định đặt mua các sản phẩm của Trusted Shops sau khi hoàn thành đơn đặt hàng hoặc đã đăng ký sử dụng. Trong trường hợp này, thỏa thuận hợp đồng đạt được giữa người dùng và Trusted Shops sẽ được áp dụng.

20. Google Maps

Các trang web của chúng tôi sử dụng API Google Maps để hiển thị thông tin địa lý một cách trực quan. Khi sử dụng Google Maps, Google cũng xử lý dữ liệu về việc người dùng sử dụng chức năng bản đồ trên các trang web. Bạn có thể lấy thêm thông tin về quá trình xử lý dữ liệu của Google trong các thông báo bảo vệ dữ liệu của Google tại https://policies.google.com/privacy?hl=de.

21. Bảo mật

igus triển khai các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng chống lại sự thao túng, mất mát, phá hủy hoặc chống lại sự truy cập của những người không được phép. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi liên tục được cải tiến phù hợp với sự phát triển kỹ thuật.

22. Quyền của người bị ảnh hưởng

Nếu igus xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, người bị ảnh hưởng có các quyền sau đây đối với igus theo Điều 4, khoản 1 của GDPR:

22.1 Quyền thông tin

Bạn có thể yêu cầu xác nhận từ chúng tôi theo Điều 15 trong GDPR cho dù chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin sau:

Bạn có quyền yêu cầu thông tin về việc dữ liệu cá nhân của bạn đã được chuyển tiếp đến một quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu hay đến một tổ chức quốc tế. Liên quan đến điều này, bạn có thể yêu cầu bạn được thông báo về các đảm bảo phù hợp theo Điều 46 của GDPR liên quan đến chuyển tiếp của họ.

22.2 Quyền được sửa chữa

Bạn có quyền yêu cầu, theo Điều 16 của GDPR mà chúng tôi chỉnh sửa và/hoặc hoàn thành mọi dữ liệu cá nhân không chính xác mà chúng tôi lưu trữ.

22.3 Quyền xóa

Bạn có thể yêu cầu từ chúng tôi, theo Điều 17 của GDPR, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức. Chúng tôi có nghĩa vụ xóa ngay dữ liệu của bạn nếu có một trong các điều kiện sau:

Nếu chúng tôi đã công khai dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi có nghĩa vụ xóa chúng theo Điều 17, khoản 1 của GDPR, sau đó chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp, cân nhắc đến công nghệ sẵn có và chi phí thực hiện cũng như mang tính chất kỹ thuật, để thông báo cho các Bên có trách nhiệm chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu dữ liệu cá nhân của bạn, rằng bạn với tư cách là người bị ảnh hưởng đã yêu cầu xóa tất cả các liên kết đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc các bản sao hoặc bản sao dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền xóa không tồn tại nếu yêu cầu xử lý

Quyền hạn chế xử lý

Trong các điều kiện sau, bạn có thể yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo Điều 18 của GDPR:

Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bị hạn chế, những dữ liệu này - ngoại trừ việc lưu trữ - chỉ có thể được xử lý khi có sự đồng ý của bạn hoặc để thực thi, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác hoặc vì lý do quan trọng của công chúng quan tâm đến EU hoặc một Quốc gia Thành viên. Nếu hạn chế xử lý bị hạn chế theo các điều kiện trên, chúng tôi sẽ báo cáo cho bạn trước khi hạn chế được dỡ bỏ.

22.5 Quyền thông tin

Bạn có quyền sửa chữa, xóa hoặc hạn chế xử lý đối với chúng tôi; chúng tôi có nghĩa vụ theo Điều 19 của GDPR để báo cáo cho tất cả người nhận mà dữ liệu cá nhân của họ đã được chúng tôi công khai trong những trường hợp này, trừ khi điều này được chứng minh là không thể hoặc đòi hỏi chi phí không hợp lý. Bạn có quyền được thông báo về các người nhận.

22.6 Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có thể, theo Điều 20 của GDPR, yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, thông thường và máy có thể đọc được; ; Ngoài ra, bạn có quyền gửi những dữ liệu này đến một Bên chịu trách nhiệm khác mà không bị chúng tôi cản trở, nếu

Khi thực hiện quyền này, bạn cũng có quyền yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được gửi trực tiếp từ chúng tôi đến một Bên có trách nhiệm khác, miễn là điều này khả thi về mặt kỹ thuật. Quyền tự do và quyền của những người khác có thể không bị ảnh hưởng bởi điều này. Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu không áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân được sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền hạn chính thức đã được giao cho chúng tôi.

22.7 Quyền chống đối

Bạn có quyền theo Điều 21 của GDPR để phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì những lý do xuất phát từ tình huống đặc biệt của bạn, được thực hiện trên cơ sở Điều 6, khoản 1, điểm E hoặc 5 của GDPR; điều này cũng áp dụng cho việc lập hồ sơ dựa trên quy định này. Sau đó, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nữa trừ khi chúng tôi có thể chứng minh lý do hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý của chúng tôi vượt trội hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý nhằm mục đích thực thi, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Quyền rút lại tuyên bố đồng ý hợp pháp bảo vệ dữ liệu

Bạn có quyền rút lại tuyên bố chấp thuận bảo vệ dữ liệu của mình từ chúng tôi bất kỳ lúc nào, chẳng hạn như bằng cách gửi email đến datenschutz@igus.de. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý diễn ra trên cơ sở sự đồng ý cho đến khi rút lại.

22.9 Quyết định tự động trong các trường hợp riêng lẻ, bao gồm cả việc lập hồ sơ

Bạn có quyền theo Điều 22 của GDPR để cấm xử lý tự động hoàn toàn, bao gồm cả việc lập hồ sơ, có ảnh hưởng pháp lý đến bạn hoặc ảnh hưởng đến bạn một cách đáng kể. Điều này không áp dụng nếu quyết định

Quyền khiếu nại lên cơ quan chức năng

Bất kể bất kỳ biện pháp pháp lý hành chính hoặc tòa án nào khác, bạn có quyền khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là ở Quốc gia Thành viên nơi cư trú, nơi làm việc của bạn hoặc địa điểm bị nghi ngờ vi phạm nếu bạn cho rằng công việc chúng tôi cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm GDPR.

23. Trách nhiệm về nội dung và thông tin

Các trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các đề nghị web của các nhà cung cấp bên ngoài. Nội dung trên web của các nhà cung cấp bên ngoài được kiểm tra khi chúng tôi thiết lập các liên kết để đảm bảo rằng chúng không vi phạm luật pháp dân sự hoặc luật hình sự hiện hành. Tuy nhiên, không thể loại trừ rằng những nội dung này sau đó được thay đổi bởi các nhà cung cấp tương ứng. Nếu bạn coi các trang bên ngoài được liên kết là vi phạm luật hiện hành hoặc có nội dung không phù hợp, vui lòng thông báo cho chúng tôi về điều này. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông báo của bạn và xóa liên kết bên ngoài nếu có. igus không chịu trách nhiệm về nội dung và tính khả dụng của các trang web bên ngoài.

24. Hiệu lực và các bao gồm của tuyên bố bảo vệ dữ liệu

Bạn chấp thuận việc xử lý dữ liệu được mô tả khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này chỉ liên quan đến nội dung của các trang web của chúng tôi. Các điều khoản bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu khác áp dụng cho các nội dung bên ngoài được liên kết. Bạn sẽ tìm thấy ai chịu trách nhiệm trong ấn tượng tương ứng của họ.

Có thể cần phải thay đổi tuyên bố bảo vệ dữ liệu này do sự phát triển hơn nữa của các trang web của chúng tôi hoặc việc triển khai các công nghệ mới. Do đó, chúng tôi có quyền thay đổi tuyên bố bảo vệ dữ liệu bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Phiên bản có sẵn tại thời điểm bạn truy cập trang web luôn là phiên bản hợp lệ.

Phiên bản: Tháng năm 2018