Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Lead screw nuts

With immediate effect, there are drylin® lead screw nuts from the full range available for every technical requirement. The full range includes lead screw nuts from 4 lubricant-free iglidur® high-performance polymers, in trapezoidal and high helix threads, cylindrical design or as flange variants.

Sản phẩm

Bộ lọc

Requirements
System
Size
Temperatures

Số lượng sản phẩm: 183

dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, J350FLM
 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 51,07 USD / Pc.

10 trong số 13 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, RFRM
 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 16,42 USD / Pc.

16 trong số 25 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, RFLM
 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 22,33 USD / Pc.

10 trong số 13 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, A180FRM
 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 28,16 USD / Pc.

16 trong số 25 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® high helix thread nut, JSLM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

Theo yêu cầu

6 trong số 6 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® high helix thread nut with flange, JFRM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

Theo yêu cầu

9 trong số 9 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® high helix thread nut with flange, JFLM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

Theo yêu cầu

4 trong số 4 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® high helix thread nut with flange, zero backlash, JFRM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange
 • Zero-backlash

Theo yêu cầu

3 trong số 6 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 24 - 48 g
Đến trang sản phẩm
drylin® trapezoidal lead screw nut with flange, JFLM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

Theo yêu cầu

17 trong số 18 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® trapezoidal lead screw nut with flange, A180FRM
 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

Theo yêu cầu

13 trong số 18 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® trapezoidal lead screw nut with flange, A180FLM
 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

Theo yêu cầu

15 trong số 18 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® trapezoidal lead screw nut with flange, J350FRM
 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

Theo yêu cầu

11 trong số 18 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® trapezoidal lead screw nut with flange, anti backlash, JFLM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Anti-backlash

Theo yêu cầu

3 trong số 3 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
drylin® trapezoidal lead screw nut with flange, anti backlash, RFRM
 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
 • Anti-backlash

Theo yêu cầu

10-14 ngày làm việc, EXW tại kho Singapore ASEAN HQ
Đến trang sản phẩm
drylin® trapezoidal lead screw nut, anti backlash, RSRM
 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

Theo yêu cầu

10-14 ngày làm việc, EXW tại kho Singapore ASEAN HQ
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h