Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Lead screw nuts

With immediate effect, there are drylin® lead screw nuts from the full range available for every technical requirement. The full range includes lead screw nuts from 4 lubricant-free iglidur® high-performance polymers, in trapezoidal and high helix threads, cylindrical design or as flange variants.

Sản phẩm

Bộ lọc

Requirements
System
Size
Temperatures

Số lượng sản phẩm: 186

dryspin® lead screw nut, high helix thread, JSRM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

từ 22,74 USD/Pc.

32 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
dryspin® lead screw nut, high helix thread, JSLM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

từ 26,51 USD/Pc.

14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
11 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® lead screw nut, high helix thread, J350SRM
 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

từ 33,69 USD/Pc.

31 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
18 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® lead screw nut, high helix thread, J350SLM
 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

từ 37,43 USD/Pc.

14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
9 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® lead screw nut, high helix thread, RSRM
 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

từ 19,72 USD/Pc.

31 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
19 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® lead screw nut, high helix thread, RSLM
 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

từ 22,46 USD/Pc.

14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
9 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® lead screw nut, high helix thread, A180SRM
 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

từ 32,26 USD/Pc.

31 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
17 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® lead screw nut, high helix thread, A180SLM
 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

từ 35,09 USD/Pc.

14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
9 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, JFRM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 28,45 USD/Pc.

33 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, JFLM
 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 34,17 USD/Pc.

14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
12 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, J350FRM
 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 31,71 USD/Pc.

32 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
18 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, J350FLM
 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 52,41 USD/Pc.

14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
10 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, RFRM
 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 24,20 USD/Pc.

31 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
17 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, RFLM
 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 29,94 USD/Pc.

14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
10 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, A180FRM
 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange

từ 29,76 USD/Pc.

32 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
18 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY