Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Lead screw nuts

With immediate effect, there are drylin® lead screw nuts from the full range available for every technical requirement. The full range includes lead screw nuts from 4 lubricant-free iglidur® high-performance polymers, in trapezoidal and high helix threads, cylindrical design or as flange variants.

Hạng mục
Bộ lọc
System
Size
Requirements
Temperatures
Material

Số lượng sản phẩm: 188

drylin® flanged lead screw nuts for linear modules SHT-2018 right-hand thread

 • Material: iglidur® J
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Special part
 • Cylindrical lead screw nut

drylin® lead screw nuts with locating spigot for linear modules SWZ-W-1040 right-hand thread

 • Material: iglidur® J
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Special part
 • Cylindrical lead screw nut
từ 17,07 USD/Pc.
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® high helix lead screw nut, J350SLM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut

drylin® trapezoidal lead screw nut with flange, J200FRM

 • Material: iglidur® J200
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 54,50 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, J350FRM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 31,72 USD/Pc.
39 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® flange lead screw nut, high helix thread, A180FLM

 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 31,24 USD/Pc.
16 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® flange lead screw nut with spanner flat, high helix thread, JFLM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange
 • With spanner flat
từ 37,60 USD/Pc.
14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® flange lead screw nut, dryspin® high helix thread, preloaded, JFRM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: preloaded
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 25,12 USD/Pc.
14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
14 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw nut, WSRM

 • Material: iglidur® W300
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 14,82 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw nut, JSRM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 12,40 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw nut, J350SRM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 22,38 USD/Pc.
34 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
23 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw nut, RSLM

 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 17,56 USD/Pc.
34 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
28 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw nut with flange, WFLM

 • Material: iglidur® W300
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 29,38 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, JSRM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 17,54 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm

drylin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, WSRM

 • Material: iglidur® W300
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 19,02 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY