Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

lead screw nuts cylindrical

Hạng mục
Bộ lọc
System
Size
Requirements
Temperatures
Material

Số lượng sản phẩm: 78

dryspin® lead screw nut, high helix thread, JSRM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 382.010 VND/Pc.
44 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut, high helix thread, JSLM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 439.151 VND/Pc.
20 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
9 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut, high helix thread, J350SRM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 695.134 VND/Pc.
43 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut, high helix thread, J350SLM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 762.181 VND/Pc.
19 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
10 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut, high helix thread, RSRM

 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 367.965 VND/Pc.
43 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
9 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut, high helix thread, RSLM

 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 423.225 VND/Pc.
19 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut, high helix thread, A180SRM

 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 617.511 VND/Pc.
43 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut, high helix thread, A180SLM

 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 710.182 VND/Pc.
19 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

SG high helix lead screw nut, JSLM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 2.136.231 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut, WSRM

 • Material: iglidur® W300
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 404.248 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut, WSLM

 • Material: iglidur® W300
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 549.168 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut, JSRM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 338.413 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut, JSLM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 457.543 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut, J350SRM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 610.447 VND/Pc.
34 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
23 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut, J350SLM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 544.988 VND/Pc.
34 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
28 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY