Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Pedestal-type ball bearings

Robust, corrosion-resistant and long-lasting
Polymer pedestal-type ball bearings are up to 60% lighter and up to 40% more cost-effective than metal bearings. They also enable economically efficient operation. The bearings enable low-friction and hygienic dry operation. They are resistant to corrosion and media, optionally non-magnetic, electrically insulating and long-lasting.   
igus® offers the xiros® pedestal-type ball bearings with two types of igubal® housing: an especially compact, rigid version whereby the stainless steel or glass balls roll directly in the housing. And a self-aligning version that compensates for misalignment.

Sản phẩm

Bộ lọc

Requirements
Design
Size
Material
Temperatures
other

Số lượng sản phẩm: 9

xiros® pillow block bearings, ESTM, self-adjusting, glass balls, mm
 • Pivoting version, compensation of misalignment errors
 • Metal-free
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Chemical resistance
 • Seawater resistant
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Balls material: Glass
 • Rings material: xirodur B180
từ 14,12 USD/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
xiros® 4-hole flange bearing, EFSM, self-adjusting, xirodur B180, stainless steel balls, mm
 • Compensation of misalignment errors
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
từ 9,34 USD/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
xiros® 4-hole flange bearing, EFSM, self-adjusting, xirodur B180, glass balls, mm
 • Compensation of misalignment errors
 • non-metallic
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Balls material: Glass
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
từ 11,08 USD/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
xiros® 2-hole flange bearing, EFOM, self-adjusting, xirodur B180, stainless steel balls, mm
 • trouble-free readjustment thanks to extended holes
 • precise alignment of the bearings not necessary
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
   
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
từ 8,86 USD/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
xiros® 2-hole flange bearing, EFOM, self-adjusting, xirodur B180, glass balls, mm
 • trouble-free readjustment thanks to extended holes
 • precise alignment of the bearings not necessary
 • non-metallic
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Balls material: Glass
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
từ 10,61 USD/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
xiros® pillow block bearing, ESTM, fixed version, stainless steel balls, mm
 • Easy to install
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Chemical resistance
 • Seawater resistant
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
từ 8,60 USD/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
xiros® pillow block bearings, ESTM, fixed version, glass balls, mm
 • Easy to install
 • Metal-free
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Chemical resistance
 • Seawater resistant
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Balls material: Glass
 • Rings material: xirodur B180
từ 11,12 USD/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
xiros® pillow block bearings, ESTM, self-adjusting, stainless steel balls, mm
 • Pivoting version, compensation of misalignment errors
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Chemical resistance
 • Seawater resistant
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
từ 11,49 USD/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
xiros® ball pillow block bearing, ESTM, 1:1 replacement possible, balls of stainless steel, mm
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
từ 69,18 USD/Pc.
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

I would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY