Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Further kinematics

Số lượng sản phẩm: 6

drylin SLQ | Linear module

 • Torque-resistant, lubrication-free linear module. Low mass and compact in the working area
 • Quiet and lightweight
 • Compact structure
 • Corrosion-free
 • No electronics in the working area

drylin HSQ | Lift/swivel unit | Stranded wire version

 • Geared hard anodised, corrosion-resistant square hollow section
 • Combination with iglidur J low friction element
 • Modular design
 • Drive: NEMA11 and NEMA17 stepper motors with stranded wire
Theo yêu cầu
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® QLA | Telescopic actuator | Electric; NEMA17, lead screw motor

 • Manual or electric adjustment with telescopic guide
 • Drive: NEMA17 lead screw motor with or without encoder
 • Max. extension length: 300mm
 • Max. compressive strength 100N

drylin HSQ | Lift/swivel unit | Encoder version

 • Geared hard anodised, corrosion-resistant square hollow section
 • Combination with iglidur J low friction element
 • Modular design
 • Drive: NEMA11 and NEMA17 stepper motors with encoder
Theo yêu cầu
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

robolink® W draw-wire robots

 • Many combinations possible
 • Design flexibility
 • Up to 6 degrees of freedom

drylin® QLA | Telescopic actuator | Electric; NEMA17, lead screw motor with encoder

 • Manual or electric adjustment with telescopic guide
 • Drive: NEMA17 lead screw motor with or without encoder
 • Max. extension length: 300mm
 • Max. compressive strength 100N

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY