Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Rotary axis

Số lượng sản phẩm: 9

Mới

robolink® D | External rotary axis | Assembly group RL-D-50-A0210

 • Gear ratio: 48:1
 • Rated speed: 6 rpm
 • Motor type: Stepper motor NEMA23XL
 • Size: Size 50
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Mới

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0206

 • Rated speed: 30 rpm
 • Motor type: NEMA17
 • Size: Size 20
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Mới

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0171

 • Rated speed: 10 rpm
 • Motor type: Stepper motor NEMA23
 • Size: Size 30
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Mới

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0129

 • Rated speed: 6 rpm
 • Motor type: Stepper motor NEMA23XL
 • Size: Size 50
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Mới

robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02

 • Rated speed: 6 rpm
 • Motor type: NEMA11
 • Size: Size 17
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Mới

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0207

 • Rated speed: 10 rpm
 • Motor type: Stepper motor NEMA23
 • Size: Size 30
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Mới

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202

 • Rated speed: 30 rpm
 • Motor type: DC motor
 • Size: Size 20
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Mới

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-50-A0204

 • Rated speed: 6 rpm
 • Motor type: DC motor
 • Size: Size 50
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Mới

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-30-A0203

 • Rated speed: 10 rpm
 • Motor type: DC motor
 • Size: Size 30
 • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY