Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Clip bearings

Hạng mục
Bộ lọc
Yêu cầu cốt lõi
Requirements

Số lượng sản phẩm: 7

iglidur® M250, split bearing, MYM, mm

Low bearing clearance, very precise, easy assembly via incorporated slot, material: iglidur® M250, maintenance-free and predictable service life
từ 0,97 USD/Pc.
12 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 24 giờ
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® K230, double flange bearing, K230CM

 • Low moisture absorption
 • High temperature resistance
 • High chemical resistance
 • Corrosion-resistant
từ 1,61 USD/Pc.
5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Mới

iglidur® K250, double flange bearing, K250CM

 • Low moisture absorption
 • Temperature resistance
 • Chemical resistance
 • Corrosion-free
 • Suitable for cathodic dip coating
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, double-flange bearing, MDM

Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange lets the bearing absorb higher axial forces and secures it axially even in the event of loosely toleranced mounts.
từ 1,75 USD/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® clip on, clips double flange bearing

 • Compensation of axial clearance
 • Loss secure pre-assembly possible
 • Electrically conductive materials are optionally available
 • Pressure-resistant materials until 80 MPa
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, double flange bearing, MCM

iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
từ 0,96 USD/Pc.
34 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 24 giờ
32 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM-K, mm

 • with anti-rotation feature
 • low bearing clearance
 • very precise
 • easy installation due to inclined slot
 • Material: iglidur® M250
 • maintenance-free and calculable service life
từ 0,90 USD/Pc.
Đến trang sản phẩm
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY