Clip bearings

Clip-on bearings - maintenance-free, lubrication-free
Clip-on bearings are plain bearings especially meant for shaft bushings through sheet metal. Extremely abrasion-resistant and suitable for rugged, wear-resistant bearings for medium loads. The easy assembly makes the clip-on plain bearings ideal for applications where the bearing position is difficult to access.  

Sản phẩm

Bộ lọc

Yêu cầu cốt lõi

Số lượng sản phẩm: 5

iglidur® M250, double flange bearing, MCM

từ 0,89 USD / Pc.

23 trong số 33 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 24 - 48 g
Đến trang sản phẩm
iglidur® M250, split bearing, MYM, mm

từ 0,99 USD / Pc.

10 trong số 12 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 24 - 48 g
Đến trang sản phẩm
iglidur® M250, split bearing, MYM-K, mm

Theo yêu cầu

Có theo yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® M250, double-flange bearing, MDM

Theo yêu cầu

1 trong số 1 mặt hàng sẵn sàng để vận chuyển trong 2 - 5 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
iglidur® clip on, clips double flange bearing

Theo yêu cầu

Có theo yêu cầu
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h