Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

EC / BLDC motors

Hạng mục
Bộ lọc
Size
Electrical information
Design

Số lượng sản phẩm: 12

Mới

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA 34

 • Installation size: NEMA 34 / flange dimension 86 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 1.00 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire, brake with stranded wire
 • brake voltage: 24V
 • integrated brake for vertical loads
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline
Mới

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA 23

 • Installation size: NEMA 23 / flange dimension 56 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 0.60 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire, brake with stranded wire
 • brake voltage: 24V
 • integrated brake for vertical loads
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline
Mới

drylin® E EC/BLDC motor brushless with hall/encoder and brake, flange size 60mm

 • Flange dimension 60 mm/NEMA24
 • Protection class motor housing: IP40
 • Nominal voltage: 48V DC
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline
Mới

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall, encoder and brake, NEMA 17

 • Installation size: NEMA 17 / flange dimension 42 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 0.30 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire, brake with stranded wire
 • brake voltage: 24V
 • integrated brake for vertical loads
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires and Hall, NEMA 17

 • Installation size: NEMA 17 / flange dimension 42 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 0.30 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: Stranded wires
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

drylin® E EC/BLDC motor brushless with Hall and encoder, flange dimension 86 mm

 • Installation size: NEMA 34 / flange dimension 86 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 1.00 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall and encoder, NEMA 17

 • Installation size: NEMA 17 / flange dimension 42 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 0.30 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires and Hall, NEMA 24

 • Installation size: NEMA 24 / flange dimension 60 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 0.80 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: Stranded wires
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

drylin® E EC/BLDC motor brushless with hall and encoder, flange size 56mm

 • Installation size: NEMA 23 / flange dimension 56 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 0.60 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires and Hall, NEMA 32

 • Installation size: NEMA 32 / flange dimension 56 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 0.60 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: Stranded wires
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires and Hall, NEMA 34

 • Installation size: NEMA 34 / flange dimension 86 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 1.00 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: Stranded wires
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

drylin® E EC/BLDC motor with stranded wires, Hall and encoder, NEMA 24

 • Installation size: NEMA 24 / flange dimension 60 mm
 • Protection class: IP40
 • Rated torque: 0.80 Nm
 • Rated voltage: 48 VDC
 • Motor connections: stranded wire, encoder with stranded wire
Theo yêu cầu
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
CE
EMV guideline

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY