Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Distributors Welcome!

Find Opportunity in „plastics for longer life®“

Service life up, cost down!
Predictable service life, eliminating lubrication, reducing maintenance and downtime, individual components and complex assemblies built and shipped from stock – that is the idea of what our products and services can do for machine builders worldwide.

If you see an opportunity in this idea for your company, as a distributor in a country where igus® is not represented, please contact us.

More information about the igus® idea:

The igus® team for Distributor Business Development is looking forward to receive your e-mail or phone call:

Elmar Reder  
Europe, Eurasia, Africa
Elmar Reder

e-chain systems® Head of Department Phone: +49-2203-9649-146

Paulo Braz  
Europe, Oceania, Middle East
Paulo Braz

e-chain systems® Phone: +49-2203-9649-7710

Frederik Schmitt  
Europe, Middle East
Frederik Schmitt

dry-tech® Phone: +49-2203-9649-259

Berit Vierneisel  
Europe
Berit Vierneisel

dry-tech® Phone: +49-2203-9649-7099

Sebastian Toeller  
Oceania
Sebastian Toeller

dry-tech® Phone: +49-2203-9649-7735

Marcelo Pimenta  
Latin America
Marcelo Pimenta

e-chain systems® & dry-tech® Phone: +55 119.7121 8655

What do you want to tell us about you:


 

Thông tin của bạn

Vui lòng điền tất cả các mục có dấu *.

Công ty:*
Tên:*
Họ:*
ĐT:
Email:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Mã bưu điện:*
Quốc gia:*
Nếu quý khách muốn yêu cầu catalog hoặc hàng mẫu thì xin vui lòng điền địa chỉ vào đây.
Danh xưng:
Đường:
Thành phố/Tỉnh:
Quận/Huyện:
Có, tôi muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của igus® qua e-mail. Tôi đồng ý để igus sử dụng thông tin của tôi trong khuôn khổ để gửi thông điệp quảng cáo phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu. Tôi hiểu rằng trong tương lai tôi có thể rút lại lời chấp thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào liên kết "Hủy đăng ký" có trong mọi e-mail.
Tôi đồng ý với các quy định bảo vệ dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của tôi. Bạn có thể hủy bỏ sự cho phép này bất cứ lúc nào.
Gửi
igus® subsidiaries and existing igus® distributors in the following countries