Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Robot cables

chainflex® robot cables are used in energy chains or 3D applications. The twistable robot cables meet extremely high industrial stress requirements and score points with properties such as resistance to hydrolysis and microbes, UV resistance and many, many others. Different types of robot cable are available, e.g. hybrid cables, fibre optic cables (FOCs), motor cables and servo cables.

Sản phẩm

Bộ lọc

Yêu cầu cốt lõi
Cable structure
Material
Electrical information
Requirements

Số lượng sản phẩm: 10

chainflex® control cable CF77.UL.D
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 5.1.3.3

từ 0,80 USD/ft

52 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
22 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
chainflex® control cable CFROBOT2
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Overall shield
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 6.1.3.3

từ 4,50 USD/ft

5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
chainflex® data cable CFROBOT3
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 6.1.3.3

từ 4,65 USD/ft

5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
chainflex® measuring system cable CFROBOT4
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • Flame retardant
 • Coolant resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Overall shield
 • Notch-resistant
 • PVC-free
 • chainflex® class: 6.1.3.3

từ 7,63 USD/ft

5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
chainflex® motor cable CFROBOT6
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV resistance: High
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • PVC-free
 • chainflex® class: 6.1.3.3

từ 12,36 USD/ft

3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
chainflex® motor cable CFROBOT7
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Overall shield
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV resistance: High
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • PVC-free
 • chainflex® class: 6.1.3.3

từ 3,89 USD/ft

9 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
chainflex® motor cable CFROBOT
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: TPE
 • Overall shield
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV resistance: High
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • PVC-free
 • chainflex® class: 6.1.4.3

từ 5,78 USD/ft

5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
chainflex® bus cable CFROBOT8
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Overall shield
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • Flame retardant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 6.1.3.3

từ 6,09 USD/ft

8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
chainflex® hybrid control cable CFROBOT9
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • chainflex® class: 6.1.3.3

từ 4,62 USD/ft

7 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
chainflex® fibre optic cable CFROBOT5
 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: TPE
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
 • UV-resistant
 • PVC-free
 • chainflex® class: 6.1.4.3

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY