Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

"Classic" dòng sản phẩm - có sẵn

Tải

 

"Classics" catalog - Sản phẩm cũ có sẵn

Zipper "Classic" e-chain® - Lắp đặt nhanh chống với zipper

Series 15  
Rip-mở từ bên ngoài

Chiều cao bên trong hi: 17 mm
Bề rộng bên trong Bi: 15 - 50 mm
bán kính cong R: 38 - 180 mm
Bước răng: 30,5 mm

E2 mini "Classic" - Một và hai mảnh - Kích thước nhỏ tới trung bình

Series 10  
Thiết kế đóng kín

Chiều cao bên trong hi: 18 mm
Bề rộng bên trong Bi: 15 - 50 mm
bán kính cong R: 28 - 180 mm
Bước răng: 30,5 mm

Series B15i  
Snap-open dọc theo bên ngoài ở một bên

Chiều cao bên trong hi: 17 mm
Bề rộng bên trong Bi: 15 - 50 mm
bán kính cong R: 38 - 180 mm
Bước răng: 30,5 mm

E2 trung bình "Classic" - Cho xây dựng mới, vui lòng cung cấp E2/000

Thiết kế đóng kín

 

Thanh ngang được mở từ bên trong

Được mở phía bên

 

Thanh ngang được mở từ bên ngoài

Được mở phía bên

 
Thiết kế đóng kín
Snap-open dọc theo một bên, thanh ngang có thể mở từ bên trong
Snap-open dọc theo một bên, thanh ngang có thể mở từ bên ngoài

E2 R "Classic" - E-Tubes hai mảnh- Bảo vệ chống lại vỏ bào - vận hành rất êm

Snap-open dọc theo bên ngoài

 

E-Tube hai phần

Chiều cao bên trong hi: 35 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 75 mm
bán kính cong R: 75 - 250 mm
Bước răng: 33,3 mm

E-Tube hai phần

Chiều cao bên trong hi: 45 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 - 175 mm
bán kính cong R: 100 - 300 mm
Bước răng: 36 mm

E4/light "Classic" - dòng cũ - cho công trình xây dựng mới, vui lòng sử dụng E4/light

Với thanh ngang cho mỗi liên kết, snap-open dọc theo hai bên

 

Với thanh ngang cho mỗi liên kết, snap-open dọc theo hai bên

 

E-Tube, snap-open hai bên

Có thể xoay

 
Với thanh ngang cho mỗi liên kết, snap-open dọc theo hai bên
Với thanh ngang cho mỗi liên kết, snap-open dọc theo hai bên
E-Tube, snap-open dọc theo hai bên, nắp bằng khớp khuyên

E4/0 "Classic" - Dòng cũ - Cho công trình xây dựng, vui lòng sử dụng E4/0

Với thanh ngang cho mỗi liên kết, snap-open dọc theo hai bên

 

Với thanh ngang cho mỗi liên kết, snap-open dọc theo hai bên

 

E-Tube, snap-open hai bên

Có thể xoay

 
Với thanh ngang cho mỗi liên kết, snap-open dọc theo hai bên
Với thanh ngang cho mỗi liên kết, snap-open dọc theo hai bên
E-Tube, snap-open dọc theo hai bên, nắp bằng khớp khuyên

E-band

Dòng E-band(PDF file)  
Bỏ vào bán kính ngoài

Chiều cao bên trong hi: 25.5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 25,5 mm
Bán kính cong R: 45 - 200 mm
Bước răng: 25 mm

Hệ thống tự trượt autoglide

Series AG200  
Phiên bản 2 - Cho dòng200 e-chains®
Khuôn đức nhựa dẻo autoglide tự trượt răng dọc theo bán kính bên trong

Chiều cao bên trong hi: 25 mm
Bề rộng bên trong Bi: 57 mm
Bán kính cong R: 100 mm
Bước răng: 45 mm

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY