Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Cáp tùy chỉnh theo ý muốn của bạn chỉ trong 3 phút thôi... bắt đầu từ 1000 m

Với công cụ cấu hình cáp tùy chỉnh chainflex®, hãy tạo ra cáp theo ý muốn cho dây chuyền năng lượng
Được cấu hình chỉ trong 3 phút thôi... bắt đầu từ 1000 m

Dựa vào hệ thống sản xuất 'chainflex® SFP', nay igus® có thể sản xuất và giao hầu như 'vô hạn' đủ loại cáp đặc biệt có chất lượng igus® đã được thử nghiệm trong thời gian ngắn.
Trong phạm vi này, igus® kết hợp chất lượng chainflex® đã được thử nghiệm từ phòng thí nghiệm chainflex® với yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Dịch vụ này được gọi là 'chainflex® CC', trong đó 'CC' có nghĩa là 'custom cable' (cáp tùy chỉnh).

Cấu hình cáp theo ý muốn chainflex®

Khi sử dụng công cụ cấu hình chainflex® CC, cáp đặc biệt chainflex® tùy chỉnh có thể được đặt hàng ngay lập tức theo giá hiện hành trong ngày, bắt đầu từ 300 m.


Thêm thông tin về cáp chainflex®