Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Cấu hình cáp theo ý muốn của bạn chỉ trong 3 phút ... bắt đầu từ 1m

Với công cụ cấu hình cáp tùy chỉnh chainflex®, hãy tạo ra cáp dùng trong xích dẫn cáp theo ý muốn của bạn.
Được cấu hình chỉ trong 3 phút thôi... bắt đầu từ 1m

Dựa vào hệ thống sản xuất 'chainflex® SFP', nay igus® có thể sản xuất và cung cấp trong thời gian ngắn
hầu như 'vô hạn' các loại cáp đặc biệt từ igus với chất lượng đã qua kiểm nghiệm.
Trong phạm vi này, igus® kết hợp chất lượng chainflex® đã được thử nghiệm từ phòng thí nghiệm chainflex® với yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Dịch vụ này được gọi là 'chainflex® CC', trong đó 'CC' có nghĩa là 'custom cable' (cáp tùy chỉnh).

Cấu hình cáp chainflex theo ý muốn

Khi sử dụng công cụ cấu hình chainflex® CC, cáp đặc biệt chainflex® tùy chỉnh có thể được đặt hàng ngay lập tức theo giá hiện hành trong ngày, bắt đầu từ 1 m.


Thêm thông tin về cáp chainflex®