Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY

Điều khoản và điều kiện kinh doanh chung của igus GmbH (hay còn gọi là “igus®”)

Cập nhật: Tháng 4 - 2024


I. Lĩnh Vực Ứng Dụng

1.            Sản phẩm igus® thường dành riêng cho các doanh nghiệp và nhà máy. Do đó, các Điều khoản và Điều kiện kinh doanh chung này sẽ có hiệu lực dành riêng cho các công ty. Đối với một doanh nhân có thể là bất kỳ cá nhân nào hoặc pháp nhân hay đối tác có tư cách pháp nhân nào, khi tham gia vào một giao dịch hợp pháp, thực hiện hành vi buôn bán, kinh doanh hoặc nghề nghiệp của mình.
2.            Các Điều khoản và Điều kiện kinh doanh chung này sẽ có hiệu lực đối với tất cả các thỏa thuận được ký kết giữa igus® và khách hàng của mình. Trong trường hợp các mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra, các cam kết này cũng sẽ có hiệu lực cho bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai ngay cả khi không được đề cập rõ ràng một lần nữa nếu khách hàng đã nhận được đơn đặt hàng đã xác nhận trước đó bởi igus®. Bất kỳ điều khoản và điều kiện mua hàng sai lệch nào của khách hàng sẽ chỉ ràng buộc với igus® nếu chúng được igus® thừa nhận rõ ràng. Nếu các điều khoản riêng lẻ trong các Điều khoản và Điều kiện kinh doanh chung này trở nên không hợp lệ, thì các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này.

II. Đăng Ký

1. Để sử dụng Dịch Vụ, người sử dụng (bạn) phải hoàn thành quy trình đăng ký khách hàng của igus®. Sau khi người sử dụng hoàn thành quy trình đăng ký khách hàng này theo cách thức được quy định bởi igus® và đã được chấp thuận là một khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn do igus® đặt ra, igus® sẽ phát hành một Mã Số Khách Hàng và người sử dụng sẽ trở thành khách hàng ("Khách Hàng").

2. igus® có thể từ chối chấp thuận yêu cầu đăng ký khách hàng của igus® nếu có một trong những nguyên nhân sau:
a)            Người sử dụng đã được đăng ký;
b)           Địa điểm kinh doanh chính của người sử dụng hoặc địa chỉ theo dấu bưu điện tại thời điểm thực hiện đăng ký khách hàng nằm ngoài khu vực phân phối của igus®;
c)            Có bằng chứng rõ ràng về việc người sử dụng đã từng bị hủy bỏ việc đăng ký khách hàng trước đây;
d)           Bất kì thông tin nào trong hồ sơ đăng ký khách hàng là không chính xác;
e)           Người sử dụng cố gắng chuyển nhượng hoặc bán lại mã số đăng ký khách hàng hoặc ID người dùng; hoặc
f)            Bất kì vấn đề nào khác mà igus® cho rằng không phù hợp để chấp thuận việc đăng ký khách hàng.

3. Khi đặt mua Sản Phẩm, Khách Hàng phải cung cấp Mã Số Khách Hàng đã được cấp vào thời điểm đăng ký khách hàng theo quy định tại đây.

4. Tất cả các đơn mua hàng được thực hiện bởi bất kì ID Người Dùng nào theo Mã Số Khách Hàng đã được cấp cho Khách Hàng sẽ được xem là đơn đặt hàng của Khách Hàng.

5. igus® sẽ thông báo cho Khách Hàng bằng fax hoặc qua email về các kế hoạch bán hàng và các vấn đề khác khi gửi Catalog hoặc các tài liệu khác. igus® sẽ không gửi các thông tin này cho Khách Hàng nếu Khách Hàng yêu cầu

III. Ký Kết Các Thỏa Thuận

1. Đơn đặt hàng sẽ chỉ trở thành ràng buộc sau khi được xác nhận bởi igus®. Các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng cũng như việc áp dụng các thỏa thuận dành riêng cho khách hàng được igus® cam kết như sau:
Igus cam kết của hàng hoá, dịch vụ do mình cung cấp tuân thủ quy định, mô tả về chất lượng, xuất xứ, thời gian vận chuyển, nơi giao hàng, … được cung cấp bởi Igus đến khách hàng. Igus có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi đơn vị vận chuyển nhằm đảm bảo thời hạn giao hàng đúng theo dự kiến, chất lượng hàng hoá đúng và đủ như đã cam kết.
Chi phí cung cấp hàng hoá, chi phí vận chuyển sẽ là chi phí của công ty vận chuyển, sẽ được Igus và khách hàng thoả thuận, xác nhận tại từng thời điểm cụ thể.
Các trường hợp bất khả kháng, trường hợp phát sinh mà không do lỗi của mỗi bên hay bên thứ ba bất kỳ, các bên sẽ cùng thống nhất phương án xử lý dựa trên tinh thần thiện chí, hợp tác.
Mọi sửa đổi và bổ sung các điều khoản và điều kiện hợp đồng sẽ cần có sự đồng ý bằng văn bản của igus®. Tất cả các ưu đãi sẽ không ràng buộc trừ khi chúng được chỉ định. igus® sẽ không có nghĩa vụ ký kết thỏa thuận hoặc chấp nhận đơn đặt hàng hoặc phê duyệt các thay đổi hợp đồng.

2. Bất kỳ tuyên ngôn và tuyên bố nào của khách hàng - đặc biệt là các đơn đặt hàng hoặc hoãn hàng hóa, giá cả, số lượng và ngày giao hàng - được thực hiện bằng cách trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) sẽ chỉ được ràng buộc về mặt pháp lý nếu chúng được xác nhận rõ ràng ở dạng văn bản của igus®. Điều này cũng sẽ được áp dụng nếu igus® đã đồng ý trao đổi dữ liệu điện tử. igus® sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hệ thống hoặc lỗi truyền trong quá trình trao đổi dữ liệu điện tử.

IV. Giá Cả

Giá cả sẽ là giá giao hàng tại Tp. Hồ Chí Minh đã gồm cước vận chuyển, thuế hải quan, thuế nhập khẩu bổ sung và đóng gói cộng với thuế VAT theo tỷ lệ áp dụng trừ khi có thỏa thuận khác. Trong trường hợp đơn đặt hàng mới hoặc đơn đặt hàng tiếp theo, igus® sẽ không bị ràng buộc với giá trước đó. Trừ khi có thỏa thuận khác, giá sẽ chỉ có hiệu lực đối với số lượng giao hàng đã thỏa thuận, kích cỡ lô giao hàng hoặc số lượng đặt hàng tối thiểu và yêu cầu đáp ứng.

V. Đặt Mua Sản Phẩm

Khách Hàng có thể tiến hành đặt mua Sản Phẩm thông qua các phương thức sau đây. Tuy nhiên, igus® có thể hạn chế phương thức đặt hàng theo các Đơn Đặt Hàng Đặc Biệt hoặc chủng loại hoặc số lượng Sản Phẩm được đặt mua. Ngày và giờ igus® có thể chấp nhận đơn hàng được quy định trong Catalog và trên trang web của igus®.

Đơn hàng trực tuyến: điền thông tin vào các mục bắt buộc trên trang web của igus®. Vui lòng truy cập trang web của igus® hoặc liên hệ với igus® để biết thêm chi tiết về cách sử dụng trang web. Các đơn hàng của Khách Hàng sẽ có hiệu lực ngay khi igus® chấp nhận đơn hàng như quy định. Nếu igus® không nhận được đơn đặt hàng do các vấn đề về dịch vụ viễn thông nào hoặc thông tin bắt buộc của đơn đặt hàng bị sai sót, thì đơn đặt hàng này sẽ được xem như không có hiệu lực. Trong trường hợp này, igus® sẽ không chịu trách nhiệm và thiệt hại phát sinh từ việc Khách Hàng không mua được Sản Phẩm.

Các đơn đặt hàng của Khách Hàng sẽ cấu thành nên một Hợp đồng mua bán ngay khi igus® nhận được đơn đặt hàng như quy định. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng nếu ngay lập tức sau khi nhận được đơn đặt hàng, igus® thông báo được từ chối đơn đặt hàng cho Khách Hàng trong vòng 24h. Trong trường hợp này, igus® sẽ không chịu bất kì trách nhiệm và thiệt hại phát sinh từ việc Khách Hàng tin rằng đơn đặt hàng đã cấu thành một Hợp đồng mua bán hoặc từ việc igus® từ chối đơn đặt hàng liên quan. Nếu igus® thấy rằng thực sự cần thiết, igus® sẽ thực hiện bổ sung một Hợp đồng mua bán bằng văn bản với Khách Hàng và thay đổi một số điều khoản bán hàng.

Lưu ý rằng igus® có thể yêu cầu Khách Hàng chi trả các chi phí phát sinh mà igus® phải gánh chịu liên quan đến yêu cầu từ phía Khách Hàng.

VI. Xử Lý Các Sản Phẩm bị lỗi - Đổi Trả Sản Phẩm

Nếu phát hiện ra toàn bộ hay một số Sản Phẩm không đúng thông số kỹ thuật thông qua việc kiểm tra như quy định, igus® sẽ kiểm tra lại những Sản Phẩm đó. Nếu igus® nhận thấy rõ ràng những Khiếm Khuyết này là do hoàn toàn từ phía igus®, igus® sẽ nhanh chóng vận chuyển Sản Phẩm thay thế (hoặc cung cấp lại dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ) hoặc, nếu được yêu cầu bởi Khách Hàng, hoàn trả số tiền Khách Hàng đã thanh toán cho số Sản Phẩm bị lỗi.

Khách hàng có thể hoàn trả hoặc nhận Sản Phẩm thay thế ("Hoàn Trả") sau thời gian kiểm tra được quy định, trừ các trường hợp dưới đây:

a)            Sản phẩm không được xác định là "Hàng Có Sẵn Tại Kho" trên Catalog.

b)           Sản Phẩm đã được mở, tháo, hoặc đã qua sử dụng.

c)            Đơn Hàng Đặc Biệt như quy định của Bộ Quy Tắc hoặc Sản Phẩm được gia công riêng theo yêu cầu cho Khách Hàng.

d)           Sản phẩm do igus® đặt từ một bên thứ ba theo yêu cầu của Khách Hàng.

e)           Sản phẩm đã xuống cấp hoặc bị hư hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng của Khách Hàng. Hoăc đã tác động vật lý lên sp, thay cấu trúc hình dạng sp

f)            Khách hàng muốn trả lại Sản Phẩm do sở thích của Khách Hàng, ví dụ Sản Phẩm không phù hợp với thị hiếu của Khách Hàng (có màu sắc hay hình dạng không giống như trong Catalog).

g)            Sản Phẩm có dấu vết hoặc hư hại gây ra bởi Khách Hàng.

h)           Đã qua thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày khách kí xác nhận biên bản bàn giao Sản Phẩm 1-X

i)             Khách Hàng đặt mua một số lượng lớn Sản Phẩm.

j)             Khách Hàng là một Doanh Nghiệp Chế Xuất (EPE).

k)            Hàng hóa có tính chất nguy hiểm.

Đối với việc Hoàn Trả, chi phí vận chuyển sẽ do Khách Hàng chi trả. Xin lưu ý rằng igus® có thể thu phí bốc dỡ và phí tái nhập kho đối với việc Hoàn Trả này cùng với chi phí vận chuyển theo quy định của Chính Sách Hủy Đơn Hàng hoặc Bảo Hành áp dụng cho các Dịch Vụ được cung cấp cho Khách Hàng. Khách Hàng phải liên hệ với igus® để xác nhận việc Hoàn Trả và igus® sẽ thông báo cho Khách Hàng liệu việc Hoàn Trả có được chấp nhận hay không và cách thức trả lại Sản Phẩm. Khách Hàng phải bảo quản Sản Phẩm bị trả lại trong điều kiện phù hợp với đặc tính của Sản Phẩm cho tới khi hoàn tất việc Hoàn Trả.

Nếu có bất kỳ Khiếm Khuyết nào của Sản Phẩm hoặc giao sai Sản Phẩm cho Khách Hàng là do lỗi của igus®, vui lòng liên hệ với igus® trong thời hạn được quy định. Từ thông tin của Khách Hàng, igus® sẽ xác định thiệt hại hoặc việc giao sai Sản phẩm có phải là do igus® hay không, và nếu igus® xác nhận điều này, igus® sẽ chấp nhận việc hoàn trả lại Sản Phẩm. Chi Phí vận chuyển phát sinh do việc trả lại Sản Phẩm sẽ do igus® chi trả. Nếu igus® không thể xác nhận tình trạng của Sản Phẩm, igus® có thể từ chối việc Hoàn Trả Sản Phẩm.

VII. Nghĩa Vụ Giao Hàng và Thanh Toán

1. Ngày giao hàng sẽ không phải là ngày cố định trừ khi chúng được chỉ định rõ ràng và đồng ý như vậy. Ngày giao hàng sẽ bắt đầu thực hiện sau khi nhận được tất cả các tài liệu cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng, cũng như thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào đã được thỏa thuận và bất kỳ việc cung cấp vật liệu nào được thỏa thuận từ khách hàng. Nếu việc giao hàng trở nên bất khả thi mà không do lỗi của igus®, ngày giao hàng sẽ được xem xét đáp ứng khi có thông báo về sự sẵn sàng cho lô hàng.

2. Trừ khi một ngày cố định đã được thỏa thuận, igus® sẽ chỉ được mặc định sau khi nhận được thư cảnh báo bằng văn bản và mất thời gian ân hạn ít nhất 48 giờ. Nếu sau khi hết thời gian ân hạn, không có giao hàng nào được thực hiện vì lý do igus® chịu trách nhiệm, thì khách hàng sẽ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc rút khỏi thỏa thuận nếu khách hàng, khi thiết lập thời gian ân hạn, thông báo cho igus® về việc từ chối thực hiện hợp đồng bằng văn bản. Ngoại trừ các trường hợp sơ suất hoặc cố ý của igus®, mọi thiệt hại mặc định sẽ được thoả thuận bởi 2 bên dựa trên phần hàng chưa được giao kịp thời. Thỏa thuận

3. Giao Sản Phẩm được coi là hoàn thành khi Sản phẩm được vận chuyển đến địa điểm do Khách Hàng đăng ký hoặc chỉ định trong đơn đặt hàng. Ngay khi nhận Sản Phẩm, Khách Hàng được yêu cầu phải đóng dấu của mình hoặc người đại diện của Khách Hàng ký vào giấy tờ của công ty vận chuyển làm bằng chứng cho việc nhận hàng.

4. Sản Phẩm có thể không được giao nếu tên công ty của Khách Hàng, tên nhà máy, tên viện nghiên cứu, tên địa phương hay các thông tin xác minh khác của Khách Hàng không thể xác nhận được.

5. Nếu Sản phẩm được giao tới một địa điểm khác với địa điểm được chỉ định bởi Khách Hàng, người nhận Sản Phẩm có thể được yêu cầu phải xuất trình các bằng chứng để xác minh nhân thân, như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu. (Trong trường hợp này, mọi thông tin chi tiết như địa chỉ, tên, và số giấy phép lái xe hoặc số hộ chiếu được cung cấp phải được sao chép lại để đối chứng).

6. Trong trường hợp đơn đặt hàng hoãn mà không có điều khoản hợp đồng cụ thể, quy mô lô sản xuất và ngày chấp nhận, igus® có thể yêu cầu xác định ràng buộc về vấn đề này không quá ba tháng sau khi đơn hàng được xác nhận. Nếu khách hàng không đáp ứng yêu cầu đó trong vòng ba tuần, igus® sẽ có quyền đặt thời gian ân hạn hai tuần và sau khi hết thời gian ân hạn đó, rút khỏi thỏa thuận hoặc từ chối giao hàng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

7. Nếu khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình, thì igus® sẽ không chịu các quyền khác của mình, không bị hạn chế bởi bất kỳ quy định nào quản lý việc bán hàng tự trợ giúp mà có quyền bán hàng giao cho bên thứ ba sau khi đã thông báo trước cho khách hàng về ý định của mình để làm như vậy. Nếu igus® lấy lại hàng hóa giao hàng như một cử chỉ thiện chí, hàng hóa sẽ phải ở trong tình trạng hoàn hảo, trong bao bì ban đầu của nó và được giao hàng trả tiền trong một khung thời gian đã thỏa thuận. igus® sẽ có quyền tính chi phí phù hợp cho các chi phí phát sinh bằng cách lấy lại hàng hóa.

8. Nếu khách hàng chấm dứt thỏa thuận vì lý do igus® không chịu trách nhiệm, khách hàng có nghĩa vụ chấp nhận tất cả các sản phẩm hoàn thành với số lượng đã đặt hàng hoặc phê duyệt theo giá thỏa thuận cũng như tất cả các sản phẩm chưa hoàn thành đối với việc hoàn trả chi phí phát sinh bởi igus® cho sản xuất của họ.

VIII. Bất Khả Kháng

1. Các sự kiện bất khả kháng sẽ tách igus® khỏi các nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng trong thời gian đó. Các sự kiện bất khả kháng sẽ được coi là đặc biệt (a) các thảm họa tự nhiên như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão hoặc các sự kiện tự nhiên cực đoan khác (b) bất ổn dân sự, chiến tranh, phá hoại, tấn công khủng bố, dịch bệnh hoặc lan truyền quốc tế. và các sự kiện không thể lường trước và không thể tránh khỏi khác (c) bãi công, đình công và các vấn đề khác trong các tham số của cuộc đấu tranh lao động (d) mất điện hoặc các sự cố đường dây viễn thông do các nhà lập pháp, chính phủ hoặc tòa án ban hành hoặc các cơ quan chính phủ bất kể tính hợp pháp của họ. Các sự kiện bất khả kháng cũng sẽ bao gồm sự thiếu hụt nguyên liệu thô hoặc sự chậm trễ hoặc tắc nghẽn trong quá trình cung cấp nguyên liệu thô hoặc các bộ phận thay thế nếu và do chúng gây ra bởi (i) một sự kiện bất khả kháng do nhà cung cấp igus® hoặc (ii) gây ra sự gián đoạn thị trường hoặc (iii) dựa trên thực tế là nhà cung cấp igus® đã ngừng sản xuất hoặc giao nguyên liệu thô hoặc các bộ phận thay thế do các lý do mà igus® không chịu trách nhiệm.

2. Trong trường hợp các sự kiện bất khả kháng, không chỉ là tạm thời mà khiến igus® không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc - có tính đến lợi ích của khách hàng - khiến igus® không hợp lý để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của mình, cả igus® và khách hàng đều có quyền rút khỏi phần thỏa thuận chưa được thực hiện.

3. Khách hàng có quyền giữ lại mọi khoản thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ mà igus® sẽ không có nghĩa vụ giao hàng hoặc kết xuất do kết quả của sự kiện bất khả kháng cho đến khi sự kiện đó kết thúc. igus® sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh hoặc do hậu quả của bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào.

IX. Đóng Gói, Vận Chuyển, Rủi Ro Chuyển Giao

Trừ khi có thỏa thuận khác, igus® sẽ chọn cách đóng gói, phương thức vận chuyển và tuyến vận chuyển theo quyết định tốt nhất của riêng mình. Ngay cả trong trường hợp giao hàng trả tiền, rủi ro sẽ được chuyển cho khách hàng khi hàng rời khỏi nhà máy igus®. Trong trường hợp chậm trễ trong lô hàng vì lý do khách hàng chịu trách nhiệm, rủi ro sẽ được chuyển theo thông báo về sự sẵn sàng cho lô hàng. Theo yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, hàng hóa sẽ được bảo hiểm bằng chi phí của khách hàng đối với việc nhập kho, đổ vỡ, hư hỏng vận chuyển và hư hỏng do hỏa hoạn.

X. Nghĩa Vụ Kiểm Tra và Thông Báo Về Sai Sót, Trách Nhiệm Đối Với Sai Sót

1. Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra kịp thời hàng hóa đã giao khi nhận được các lỗi rõ ràng và hư hỏng do vận chuyển. Lỗi rõ ràng cũng sẽ bao gồm việc không có hướng dẫn sử dụng cũng như việc giao hàng sai hoặc không đủ số lượng. Những lỗi rõ ràng như vậy phải được báo cáo bằng văn bản cho igus® trong vòng hai tuần sau khi giao hàng được thực hiện. Trong trường hợp lỗi ẩn, lỗi phải được báo cáo kịp thời khi phát hiện ra nó. Trong trường hợp không tuân thủ nghĩa vụ kiểm tra và đưa ra thông báo về các lỗi, hàng hóa sẽ được coi là đã được phê duyệt liên quan đến lỗi liên quan.

2. Lỗi trong hàng hóa được giao - bao gồm cả hướng dẫn sử dụng - sẽ được khắc phục trong thời hiệu giới hạn sau khi khách hàng đã thông báo cho igus® về lỗi đó. Dựa theo tùy chọn từ igus®, igus® có thể cung cấp bộ phận thay thế không bị lỗi hoặc sửa chữa lỗi bằng chi phí riêng của mình. Trong trường hợp giao hàng thay thế, khách hàng có nghĩa vụ trả lại hàng hóa bị lỗi cho igus®.

3. Nếu lỗi không thể được khắc phục trong một khung thời gian thích hợp hoặc nếu việc khắc phục hoặc giao hàng thay thế không thành công vì các lý do khác, khách hàng có thể theo lựa chọn của mình, yêu cầu giảm giá mua hoặc rút khỏi thỏa thuận. Thất bại trong nỗ lực điều chỉnh chỉ có thể được giả định nếu (i) igus® đã được cấp đủ cơ hội để thực hiện điều chỉnh hoặc giao hàng thay thế mà không đạt được thành công mong muốn, hoặc (ii) điều chỉnh hoặc giao hàng thay thế là không thể, hoặc (iii) việc điều chỉnh hoặc phân phối thay thế đã bị từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý bởi igus®, hoặc (iv) những nghi ngờ chính đáng tồn tại về cơ hội thành công của việc điều chỉnh hoặc chuyển giao thay thế, hoặc (v) điều chỉnh hoặc thay thế giao hàng là không hợp lý vì lý do khác. Thời hiệu giới hạn là 12 tháng sau khi chuyển giao rủi ro.

4. Quyết định cho chất lượng và thiết kế của sản phẩm sẽ là các thành phẩm được trình bày cho khách hàng theo yêu cầu của igus® cho mục đích thử nghiệm. Việc đảm bảo các tính năng cụ thể của hàng hóa giao hàng và cho việc thực hiện các khuôn mẫu phải yêu cầu xác nhận bằng văn bản trong xác nhận đơn hàng. Việc tham khảo các tiêu chí hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ chỉ phục vụ như một mô tả sản phẩm và không phải là một đảm bảo chất lượng. Nếu igus® đã tư vấn cho khách hàng ngoài phạm vi hoạt động theo hợp đồng của igus®, igus® sẽ chỉ chịu trách nhiệm về chức năng và sự phù hợp của hàng hóa giao hàng trong phạm vi igus® đã đảm bảo rõ ràng bằng văn bản. Tình trạng của công nghệ tại thời điểm đặt hàng được chấp nhận sẽ là quyết định.

5. Trong trường hợp chuỗi cung ứng mà người tiêu thụ trực tiếp là khách hàng thì trách nhiệm truy đòi igus® của người tiêu dùng sẽ xuất phát từ luật pháp bắt buộc áp dụng. igus® sẽ không chịu trách nhiệm theo thỏa thuận thiện chí chưa được igus® chấp thuận. Trách nhiệm pháp lý của igus® liên quan đến các chiến dịch thu hồi bị giới hạn trong việc thu hồi các chiến dịch đã được các cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt buộc; igus® sẽ không chịu trách nhiệm đối với các chiến dịch thu hồi tự nguyện.

XI. Các Điều Khoản và Điều Kiện Thanh Toán Cũng Như Hối Phiếu

1. Khách Hàng phải thanh toán khoản tiền cho Sản Phẩm đã mua và tất cả các loại thuế đối với việc mua bán đó bằng bất kỳ phương thức nào quy định trong Catalog do Khách Hàng lựa chọn khi đăng ký khách hàng; tuy nhiên Khách Hàng có thể được yêu cầu thay đổi phương thức thanh toán theo yêu cầu của igus®. Điều khoản thanh toán ("Điều Khoản Thanh Toán") sẽ được xác định tại thời điểm đăng ký khách hàng. Xin lưu ý rằng igus® có thể yêu cầu Khách Hàng thanh toán trước nếu là khách hàng mới, tùy thuộc vào tình trạng giao dịch hoặc các nguyên nhân khác.

2. igus® sẽ gửi hóa đơn đối với những Sản Phẩm đã giao và Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền được ghi trong hóa đơn theo quy định Điều Khoản Thanh Toán. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản phí dịch vụ của ngân hàng liên quan, nếu có.

3. Nếu Khách Hàng không thanh toán khoản tiền cho Sản Phẩm đã mua và tất cả các khoản thuế đúng hạn, theo quy định của Điều Khoản Thanh Toán, bất kể lý do của sự chậm trễ là gì, một khoản phí mặc định có thể được tính thêm vào khoản tiền chưa thanh toán theo tỉ lệ do igus® xác định một cách riêng biệt hoặc nếu tỉ lệ này cao hơn mức lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép, sẽ áp dụng mức lãi suất cao nhất đó.

4. Nếu như việc thanh toán của Khách hàng không được xác nhận đúng hạn dựa vào Điều Khoản Thanh Toán, xin lưu ý rằng igus® có thể thực hiện các quy trình đã được định trước như tạm dừng đơn đặt mua của Khách Hàng và việc vận chuyển các sản phẩm đã được đặt mua hoặc hủy bỏ đăng ký khách hàng.

5. Nếu Khách hàng mong muốn thay đổi phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với igus®. Xin lưu ý rằng thủ tục thay đổi phương thức thanh toán có thể mất thời gian lâu hơn tùy thuộc vào phương thức thanh toán được lựa chọn. Khách hàng chỉ có thể bù đắp hoặc khẳng định quyền duy trì nếu các khiếu nại của mình không bị tranh chấp hoặc đã được trao bằng phán quyết cuối cùng.

XII. Điều Khoản Bảo Hành

Tiêu Chuẩn Bảo Hành, là những quy định bảo hành duy nhất dành cho việc bảo hành liên quan đến Sản Phẩm được quy định riêng trong Catalog ("Điều Khoản Bảo Hành").

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CỦA igus® Ở ĐÂY THAY CHO VÀ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH BẢO HÀNH KHÁC CỦA igus®, NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, VÀ BẤT KÌ ĐỐI TƯỢNG NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẢN XUẤT, BÁN HÀNG HOẶC CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM (HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO TRONG ĐÓ) VÀ CÁC CÔNG TY CON, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN CỦA HỌ (TỪ ĐÂY VỀ SAU GỌI CHUNG LÀ CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH), CÔNG KHAI, NGẦM ĐỊNH HOẶC ẤN ĐỊNH THEO LUẬT, HOẶC ĐƯỢC TẠO RA THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, BẤT KỲ SỰ BẢO HÀNH NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM VÀ SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM.

Trong trường hợp không có sự bảo hành nào được áp dụng đối với khiếm khuyết của Sản Phẩm theo Điều Khoản Bảo Hành này, việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm sẽ bị tính phí và Khách Hàng phải thanh toán phí sửa chữa và thay thế riêng biệt do igus® xác định, trừ khi các khiếm khuyết của Sản Phẩm là không thể sửa chữa hoặc thay thế được do đặc tính của Sản Phẩm, ngày sản xuất hoặc các mô tả đặc điểm của Sản Phẩm.

1. Đối với các Sản Phẩm được mua bởi Khách Hàng, igus® sẽ thay thế toàn bộ hoặc một phần Sản Phẩm hoặc sửa chữa Sản Phẩm miễn phí nếu Sản Phẩm đó bị hỏng, bị hư hại hoặc bị khiếm khuyết ("Khiếm Khuyết") do lỗi của igus® với điều kiện (i) có thông báo bằng văn bản chỉ rõ đầy đủ, chi tiết về Khiếm Khuyết của sản phẩm, mà các thông báo này thỏa mãn igus® và được gửi tới igus® trong thời gian bảo hành (như quy định trong điều khoản sau), và (ii) được igus® thừa nhận rằng các Khiếm Khuyết này là do lỗi của igus®.

Lưu ý rằng các trường hợp sau đây nằm ngoài phạm vi bảo hành:

a)            Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm sai cách so với cách thức sử dụng công nghiệp thông thường. Theo Quy Định Bảo Hành, sử dụng công nghiệp thông thường có nghĩa là việc sử dụng như một bộ phận của thiết bị sản xuất chung hoặc sử dụng nhằm mục đích thương mại hoặc ứng dụng công nghiệp, nhưng không bao gồm các phương tiện vận chuyển với mục đích vận chuyển người như ô tô, các loại phương tiện giao thông hoặc tàu thuyền, các thiết bị y tế với mục đích chữa trị và chẩn đoán bệnh cho người, các sản phẩm tiêu dùng được sử dụng trong gia đình nói chung như các thiết bị điện tử và các thiết bị điện.

b)           Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm trong các thiết bị hàng không vũ trụ, các thiết bị năng lượng hạt nhân hoặc các sản phẩm liên quan đến quân sự như vũ khí.

c)            Khiếm Khuyết do Khách Hàng bốc dỡ Sản Phẩm thiếu cẩn thận hoặc sai sót.

d)           Khiếm Khuyết do các thảm họa tự nhiên (bao gồm nhưng không giới hạn, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt).

e)           Khiếm Khuyết do không tuân thủ các chỉ dẫn, mục đích sử dụng, hướng dẫn sử dụng và lưu ý, điều kiện sử dụng, thiết kế hay các vấn đề khác liên quan đến Sản Phẩm được thể hiện trong Catalog; hoặc trong bất kỳ thông báo hay các mô tả khác trong các tài liệu đi kèm với Sản Phẩm (hoặc các phụ kiện của nó).

f)            Khiếm Khuyết do Khách Hàng tự gia công, sửa chữa, thay đổi hoặc tháo dỡ Sản Phẩm.

g)            Khiếm Khuyết do các thiết bị khác ngoài Sản Phẩm.

h)           Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

i)             Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm vào các mục đích chưa được kiểm chứng hoặc chưa được dự tính đến hoặc sử dụng theo cách chưa được kiểm chứng hoặc chưa được dự tính đến.

j)             Khiếm Khuyết do cách sử dụng Sản Phẩm của Khách Hàng vi phạm các quy định của Bộ Quy Tắc.

k)            Các trường hợp khác đã được quy định trong Catalog rằng igus® sẽ không sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm.

2. Thời hạn bảo hành áp dụng đối với Sản Phẩm theo Quy Định Bảo Hành này là một (1) năm kể từ ngày igus® giao Sản Phẩm.

3. Những lỗi nhỏ như bị xước, bị hằn dấu vết, bị sứt mẻ, bị phai màu mà không khiến cho Sản Phẩm trở nên không sử dụng được thì không được coi là Khiếm Khuyết. Tuy nhiên, trong trường hợp igus® thừa nhận rằng những lỗi như bị xước, bị hằn dấu vết, sứt mẻ hoặc bị phai màu là những lỗi đặc biệt nghiêm trọng thì những lỗi như vậy sẽ được coi là Khiếm Khuyết.

4. Trong vòng hai (2) tuần kể từ ngày nhận được Sản Phẩm, Khách Hàng có trách nhiệm xác nhận tên và số lượng Sản Phẩm, kiểm tra xem các mô tả, đặc điểm của Sản Phẩm có giống với những mô tả, đặc điểm được liệt kê trong Catalog hay không và kiểm tra xem Sản Phẩm có Khiếm Khuyết nào không. Nếu như có bất kỳ Khiếm Khuyết nào, Khách Hàng phải gửi thông báo bằng văn bản cho igus®, nơi mà Khách Hàng đã mua Sản Phẩm, trong vòng hai tuần. Xin lưu ý rằng igus® có thể cho rằng Sản Phẩm không có Khiếm Khuyết để được bảo hành nếu như igus® không nhận được thông báo trong vòng hai (2) tuần kể từ ngày Khách Hàng nhận được Sản Phẩm.

5. Khách Hàng sẽ bị tính phí đối với tất cả các thay thế và sửa chữa Sản Phẩm sau thời hạn, ngoài phạm vi bảo hành, hoặc không phải là đối tượng của Quy Định Bảo Hành này. Trong một số trường hợp, việc sửa chữa và thay thế là không thể thực hiện do bản chất, thời hạn sản xuất hoặc thông số kỹ thuật của Sản Phẩm.

XIII. Điều Kiện Áp Dụng

1. Quy Định Bảo Hành này chỉ áp dụng với việc mua và sử dụng Sản Phẩm trong lãnh thổ Việt Nam và không được áp dụng đối với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

2. Theo Quy Định Bảo Hành này, igus® có thể yêu cầu Khách Hàng hoàn trả lại sản phẩm cần được sửa chữa hoặc thay thế cho igus®. Xin lưu ý rằng việc  đưa nhân viên của Igus đến nơi của Khách Hàng để sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm có thể phát sinh thêm phí dịch vụ sữa chữa

3. Việc sản xuất và bán Sản Phẩm có thể bị dừng lại theo quyền của nhà sản xuất gốc. Xin hãy lưu ý rằng trong trường hợp này sẽ không thể thay thế Sản Phẩm bằng một Sản Phẩm khác giống y hệt.

4. igus® có thể xemxét, sửa đổi hoặc bổ sung Quy Định Bảo Hành này ("Sửa Đổi") và sẽ đưa Sửa Đổi này vào trong Catalog hoặc đưa lên trang web của igus®. Nếu Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm sau khi có Sửa Đổi này, đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đồng ý với Sửa Đổi đó.

XIV. Chi Tiết Về Dịch Vụ

Khách Hàng có thể mua Sản Phẩm được liệt kê trong Catalog bằng cách sử dụng Dịch Vụ theo quy định trong Bộ Quy Tắc này và bất kỳ điều kiện nào được quy định trong Catalog (bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông số kĩ thuật, giá cả, Số Ngày Giao Hàng, hướng dẫn và lưu lý khi sử dụng). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, do bản chất của Sản Phẩm, hoạt động kinh doanh của Khách Hàng hoặc các tiêu chuẩn khác do igus® quy định, hoặc theo quyền của nhà sản xuất gốc hoặc igus®, một trong số các Sản Phẩm có thể bị ngưng cung cấp mà không cần thông báo hoặc cảnh báo trước.

Khách Hàng có thể sử dụng Dịch Vụ được cung cấp trên trang web của igus® theo quy định trong Bộ Quy Tắc này và các điều khoản, điều kiện khác liên quan đến việc sử dụng trang web. igus® có thể tạm dừng hoặc không tiếp tục cung cấp toàn bộ hay một phần Dịch vụ này để bảo dưỡng máy móc hoặc thiết bị hoặc vì các nguyên nhân khác, mà không cần thông báo hay cảnh báo trước cho Khách Hàng.

Dịch Vụ được cung cấp trong phạm vi khu vực phân phối của igus®, ngoại trừ các khu vực không thể thực hiện việc vận chuyển hàng. Vui lòng liên hệ igus® nếu có bất cứ yêu cầu nào liên quan đến việc phân phối và khu vực dịch vụ được cung cấp.

Nếu Khách Hàng có nhu cầu đặt mua igus® với số lượng lớn Sản Phẩm mà đòi hỏi phải có sự phân chia số lượng theo các mức chiết khấu như quy định trong Catalog, giá cả và thời gian chuyển giao Sản Phẩm sẽ được xác định theo số lượng đặt hàng do igus® quy định.

XV. Bảo Lưu Quyền Sở Hữu

1. Hàng hóa được giao bởi igus® (Hàng bảo lưu) sẽ vẫn là tài sản của igus® cho đến khi tất cả các khiếu nại thanh toán mà igus® có đối với khách hàng đã được giải quyết đầy đủ. Trong chừng mực giá trị của các quyền bảo mật vượt quá số lượng của tất cả các yêu cầu thanh toán được bảo đảm hơn 15%, igus® sẽ theo yêu cầu của khách hàng, giải phóng một phần tương ứng của các quyền bảo mật; trong trường hợp phát hành như vậy được thực hiện, igus® sẽ có quyền lựa chọn giữa các quyền bảo mật khác nhau.
2. Trong quá trình bảo lưu quyền sở hữu, khách hàng sẽ bị cấm cầm cố hàng hóa hoặc chuyển nhượng chúng bằng cách bảo mật, và việc bán lại chỉ được phép trong quá trình giao dịch kinh doanh theo thông lệ và chỉ tuân theo điều kiện khách hàng đã đồng ý về bảo lưu quyền sở hữu với khách hàng của mình theo các quy định của mục này.
3. Trong trường hợp khách hàng bán lại Hàng bảo lưu, khách hàng sẽ chỉ định bất kỳ khiếu nại thanh toán nào trong tương lai từ việc bán lại với tất cả các quyền phụ trợ cho mục đích bảo mật cho igus® mà không cần thêm bất kỳ tuyên bố đặc biệt nào. Trong trường hợp Hàng hóa bảo lưu được bán lại cùng với các hàng hóa khác mà không có giá riêng được chỉ định cho Hàng hóa bảo lưu, khách hàng sẽ chuyển phần yêu cầu thanh toán tổng thể cho igus® tương ứng với giá ròng cho Hàng hóa được bảo lưu được lập hóa đơn bởi igus®.
4. Khách hàng sẽ được phép xử lý Hàng bảo lưu hoặc trộn hoặc kết hợp chúng với các hàng hóa khác. Mọi xử lý sẽ được thực hiện cho igus®; trong trường hợp kết hợp hoặc pha trộn Hàng hóa bảo lưu với các hàng hóa khác không thuộc igus®, igus® sẽ có quyền đồng sở hữu đối với hàng hóa mới theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ của giá ròng của hỗn hợp hoặc kết hợp Hàng hóa bảo lưu được igus® lập hóa đơn theo giá trị của phần còn lại của hàng hóa tại thời điểm trộn hoặc kết hợp. Hàng hóa mới được tạo ra thông qua quá trình chế biến, kết hợp hoặc pha trộn sẽ được coi là Hàng hóa bảo lưu. Quy định liên quan đến việc chuyển nhượng yêu cầu thanh toán theo Khoản 3 đã nói ở trên cũng được áp dụng cho hàng hóa mới; tuy nhiên, việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện tối đa bằng giá ròng của Hàng hóa bảo lưu được xử lý, kết hợp hoặc hỗn hợp được lập hóa đơn bởi igus®.
5. Cho đến khi thu hồi được thực hiện, khách hàng sẽ được phép thu thập các yêu cầu thanh toán được chỉ định cho igus® cho mục đích bảo mật. Trong trường hợp có một lý do quan trọng - đặc biệt là trong trường hợp vỡ nợ thanh toán, việc ngừng thanh toán, mở thủ tục phá sản hoặc các dấu hiệu chính đáng của nợ quá mức hoặc mất khả năng thanh toán đối với phần của khách hàng -, igus® sẽ có quyền thu hồi ủy quyền của khách hàng để thu thập các yêu cầu thanh toán. igus® sẽ có quyền bất cứ lúc nào để tiết lộ việc chuyển nhượng bảo mật hoặc yêu cầu tiết lộ thông tin của khách hàng.
6. Trong trường hợp tịch thu, sung công hoặc các biện pháp can thiệp hoặc can thiệp của bên thứ ba khác, khách hàng phải thông báo kịp thời cho igus®. Theo yêu cầu của igus®, khách hàng có nghĩa vụ phải cung cấp cho igus® tất cả thông tin và tài liệu cần thiết để khẳng định quyền igus® đối với người tiêu thụ trực tiếp của khách hàng.
7. Nếu igus® thực hiện quyền giải hiệu, khách hàng có nghĩa vụ trả lại Hàng hóa bảo lưu. Lấy lại Hàng hóa bảo lưu hoặc khẳng định việc bảo lưu quyền sở hữu sẽ không cấu thành sự hủy bỏ thỏa thuận trừ khi igus® đã tuyên bố rõ ràng điều này.
 

XVI. Công Cụ và Mẫu Thử

1. Các công cụ được sử dụng để sản xuất hàng hóa theo hợp đồng sẽ luôn luôn là tài sản duy nhất của igus®, ngay cả khi nó được sản xuất hoặc mua độc quyền cho khách hàng đối với một số sản phẩm nhất định, và bất kể khách hàng có đóng góp cho các chi phí sản xuất hoặc mua lại các công cụ.

2. Bất kỳ công cụ và / hoặc chi phí thiết lập nào - bao gồm chi phí tỷ lệ - do khách hàng thanh toán sẽ phải trả sau khi xuất trình các mẫu ban đầu về chất lượng phù hợp và chất lượng phù hợp và tài liệu tương ứng theo AIAG (Nhóm hành động công nghiệp ô tô ), VDA (Verband der Automobilindustrie eV) [Hiệp hội công nghiệp ô tô Đức] hoặc tiêu chuẩn ngành mà không có sự chấp thuận chính thức từ khách hàng hoặc người tiêu thụ trực tiếp được yêu cầu.

3. Chi phí cho quy trình lấy mẫu một lần sẽ không bao gồm chi phí cho các thiết bị thử nghiệm và xử lý cũng như các thay đổi do khách hàng yêu cầu. Chi phí cho bất kỳ quy trình lấy mẫu bổ sung nào trở nên cần thiết vì những lý do liên quan đến igus® sẽ do igus® chịu.
 

XVIII. Các Quyền Sở Hữu

1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ phát sinh do kết quả hoặc liên quan đến việc sản xuất và phân phối các sản phẩm theo hợp đồng của igus®, đặc biệt là cho các mô hình, khuôn mẫu và thiết bị, bản nháp và phác thảo được thiết kế bởi igus® hoặc bởi các bên thứ ba thay mặt cho igus®, sẽ là tài sản duy nhất của igus®, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản, đặc biệt trong các trường hợp dự án phát triển chung hoặc đơn đặt hàng phát triển dựa trên chi phí.

2. Nếu igus® phải phân phối theo bản phác thảo, mô hình, mẫu hoặc sử dụng các bộ phận do khách hàng cung cấp, thì khách hàng sẽ đảm bảo rằng quyền sở hữu của bên thứ ba không bị vi phạm. Khách hàng sẽ bồi thường cho igus® khỏi mọi khiếu nại của bên thứ ba và sẽ bồi thường cho igus® mọi thiệt hại phát sinh. Nếu igus® bị cấm sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm theo hợp đồng bởi bên thứ ba trên cơ sở quyền sở hữu của bên thứ ba đó, thì igus® sẽ có quyền, mà không có nghĩa vụ kiểm tra tình hình pháp lý, ngừng mọi hoạt động. Bất kỳ bản phác thảo và mô hình nào được cung cấp cho igus® mà không dẫn đến đơn đặt hàng sẽ được trả lại theo yêu cầu; nếu không, igus® sẽ có quyền hủy chúng ba tháng sau khi đưa ra đề nghị của mình.
 

XIX. Thông Tin Cá Nhân

Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng do igus® thu thập thông qua Dịch Vụ sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

1. Cung cấp thông tin doanh nghiệp, thông tin kinh doanh và các sự kiện của igus® và các công ty trực thuộc igus®; và

2. Cung cấp thông tin Sản Phẩm hoặc các khảo sát về máy móc liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc kinh doanh đa ngành của igus® và các công ty trực thuộc igus®.

3. igus® không tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba các thông tin cá nhân của Khách Hàng có được liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ, trừ những trường hợp sau đây:
a)            Tiết lộ cho công ty vận chuyển hoặc nhà sản xuất phụ trách giao Sản Phẩm cho Khách Hàng hoặc khi cần thiết cung cấp Dịch Vụ; hoặc

b)           Khách Hàng đồng ý cho igus® tiết lộ các thông tin chi tiết như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử; hoặc

c)            Khi việc tiết lộ thông tin là bắt buộc do quy định của luật, các quy định, pháp lệnh.

d)           Tất cả các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng sẽ được bảo vệ tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật của igus® được công bố trên trang web của igus®.
 

XX. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Bạn không phải cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng website này. Tuy nhiên, một số dịch vụ cụ thể mà bạn theo dõi thông qua website này có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này để phản hồi các câu hỏi của bạn và để gửi cho bạn các bản tin, thông tin sản phẩm, thông tin cập nhật và các thông tin có liên quan khác của igus® và các công ty liên kết. Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn quyết định ngừng nhận thông tin từ chúng tôi, xin hãy tham khảo quy định dưới đây về 'Hủy Đăng Ký'.

Ngoài ra, tương tự như các website thông thường khác, một cách không chủ đích khi bạn sử dụng website của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi nhận một số thông tin như tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet, địa chỉ IP của máy tính bạn đang sử dụng, loại phần mềm trình duyệt và hệ điều hành bạn đang dùng, ngày và giờ bạn truy cập vào website của chúng tôi, địa chỉ website có đường dẫn trực tiếp đến website của chúng tôi, nếu có, địa chỉ website được bạn truy cập thêm từ website của chúng tôi, nếu có, và các thông tin liên quan đến việc duyệt web tương tự. Chúng tôi cũng có thể tập hợp thông tin liên quan đến quá trình sử dụng của bạn và những người khác. Chúng tôi sử dụng các thông tin nói trên để hỗ trợ trong việc cải thiện website của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên website. Chúng tôi không sử dụng những dữ liệu này theo bất kỳ cách nào để tạo lập hoặc duy trì hồ sơ cá nhân của bạn hoặc để thu thập thông tin cá nhân từ bạn.

Thông thường, chúng tôi sẽ không công bố thông tin mà chúng tôi thu thập trong quá trình bạn sử dụng website của chúng tôi cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền cung cấp thông tin đó cho nhân viên, nhà thầu, đại lý của chúng tôi và những bên do chúng tôi ủy quyền trong phạm vi cần thiết để họ có thể thay mặt chúng tôi thực hiện một số dịch vụ liên quan đến website (ví dụ như dịch vụ web hosting hoặc dịch vụ bảo trì). Chúng tôi cũng bảo lưu quyền được cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi buộc phải cung cấp vì bất kỳ hoặc toàn bộ các lý do sau: (i) theo quy định của pháp luật; (ii) để tuân thủ theo quy trình pháp lý hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ; (iii) để ngăn cản, điều tra, phát hiện hoặc truy tố hành vi phạm tội hoặc hành vi tấn công vào cơ sở kỹ thuật của website hoặc hệ thống của chúng tôi; và/hoặc (iv) để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM (igus®), của người sử dụng website hoặc của cộng đồng.
 

XXI. Hủy Đăng Ký / Thay Đổi Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi hoặc muốn thông tin cá nhân của bạn được dỡ bỏ khỏi hệ thống dữ liệu của igus®, xin hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@igus.vn. Ngoài ra, khi bạn nhận được thông tin từ chúng tôi bằng thư điện tử (e-mail) hoặc cách thức liên hệ khác, bạn có thể sử dụng chức năng "hủy đăng ký" quy định trong cách thức liên hệ đó, nhờ vậy chúng tôi sẽ biết rằng bạn không còn muốn nhận thông tin từ chúng tôi.

Bạn có thể xem xét lại, thay đổi hoặc xóa bỏ một số thông tin cá nhân cụ thể liên quan đến việc bạn sử dụng website của chúng tôi (ví dụ như tên và thông tin liên hệ). Để xem xét lại, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc viết cho chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp dưới đây. Xin hãy cung cấp họ tên đầy đủ và địa chỉ e-mail mà bạn đã sử dụng khi bạn đăng ký hoặc đặt hàng với chúng tôi. Xin lưu ý rằng với từng yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể cần từ 6 đến 8 tuần để thực hiện quy trình cập nhật.
 

XXII. Chính Sách Bảo Mật

1.            Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Tất cả thông tin của Khách hàng mà Igus yêu cầu Khách hàng cung cấp thông qua bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, số tài khoản, thông tin tài khoản ngân hàng, … nhằm giúp Igus phục vụ khách hàng tốt hơn, khi Khách hàng đặt hàng hoá hoặc yêu cầu các hỗ trợ về hàng hoá, hoặc Igus sử dụng để gửi thông tin về sản phẩm, hàng hoá, các đợt quảng cáo, khuyến mãi,… đến Khách hàng. Igus và Khách hàng hàng buộc chịu trách nhiệm đương với các thông tin mà mỗi Bên đưa ra và chịu các chế tài pháp luật nếu xảy ra tình trạng cố ý đưa các thông tin giả mạo hoặc/và thông tin thiếu chính xác.

2.            Phạm vi sử dụng thông tin
Igus cam kết tất cả thông tin của Khách hàng chỉ sử dụng cho chính dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu. Khi Igus có các chương trình tri ân khách hàng, hoặc/và các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, hỗ trợ, các đợt quảng cáo, khuyến mãi định kỳ của Igus mà bắt buộc phải sử dụng tới dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Igus đều hỏi trước ý kiến của Khách hàng, thể hiện dưới các hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn như: email/văn bản/tin nhắn/thông báo/… trước thời điểm dự định sử dụng nhằm phục vụ Khách hàng tốt nhất.

3.            Thời gian lưu trữ thông tin
Tất cả thông tin của Khách hàng sẽ được Igus lưu trữ trong hệ thống của Igus cho tới khi khách hàng không muốn Igus lưu giữ thông tin của mình thì Khách hàng vui lòng liên hệ để yêu cầu Igus hủy thông tin của khách hàng. Tất cả thông tin của Khách hàng sẽ được Igus hủy trong vòng 48h, kể từ khi Igus nhận được yêu cầu từ Khách hàng.

4.            Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
Chỉ nhân sự của Igus có nhiệm vụ, công việc liên quan đến phạm vi phục vụ nhu cầu, yêu cầu của khách hàng được phép tiến cận thông tin khách hàng và/hoặc các cá nhân, tổ chức thứ 3 là bên có liên quan đến phạm vi công việc nhằm phục vụ nhu cầu, yêu cầu của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đơn vị vận chuyển, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo mật thông tin.
Trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay theo yêu cầu của pháp luật, các thông tin khách hàng cần phải được cung cấp, Igus sẽ thông báo đến khách hàng về việc cung cấp này.

5.            Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Mọi trường hợp cần tiếp cận hay chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của khách hàng trên hệ thống của Igus (nếu có), khách hàng vui lòng phản hồi và gửi yêu cầu đến cho Igus thông qua công cụ “Tư vấn & hỗ trợ”. Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cung cấp thông tin chỉnh sửa và/hoặc yêu cầu, phản hồi về dữ liệu cá nhân của mình.

6.            Các điều khoản khác
Trường hợp có bất kỳ thắc mắc, khiếu nạị liên quan đến vấn đề sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân hay sai phạm vi đã được thông báo đến khách hàng, khách hàng vui lòng phản hồi, phán ánh ngay đến bộ phận “Tư vấn & hỗ trợ” qua số điện thoại 028 3636 4189 để được kịp thời phản hồi, xử lý, giải quyết. Trường hợp quá 48 giờ sau khi phản hồi, phản ánh đến Igus mà không được giải quyết, khách hàng có quyền gửi yêu cầu, khiếu nại và/hoặc khởi kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết
 

XXIII. Nơi Thỏa Thuận và Địa Điểm Pháp Lý

Nơi thỏa thuận sẽ là văn phòng đã đăng ký của igus®. Theo lựa chọn của igus®, địa điểm pháp lý sẽ là văn phòng đăng ký của chúng tôi hoặc của khách hàng. Các mối quan hệ theo hợp đồng của igus® và tất cả các tranh chấp dẫn đến sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi luật pháp của Luật thương mại Nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa việt nam Việt Nam, ngoại trừ bất kỳ điều khoản xung đột pháp luật hoặc lựa chọn luật nào sẽ dẫn đến việc áp dụng luật khác. Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ bị loại trừ.
 

XVII. Điều Khoản Về Vật Liệu

Nếu khách hàng đã đồng ý rằng khách hàng sẽ cung cấp nguyên liệu, thì vật liệu đó phải được cung cấp bằng chi phí của khách hàng và với rủi ro của khách hàng với phụ phí số lượng thích hợp ít nhất là 5% đồng thời và hoàn hảo. Trong trường hợp không tuân thủ nghĩa vụ này, ngày giao hàng sẽ được gia hạn thích hợp. Trừ những trường hợp bất khả kháng, khách hàng sẽ phải trả bất kỳ chi phí bổ sung hoặc phát sinh - đặc biệt đối với sự gián đoạn sản xuất - cho igus® do các nguyên liệu không được cung cấp kịp thời hoặc không được cung cấp theo cách thức đã thỏa thuận.
 

XXIV. Lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với các quốc gia đặc biệt

igus® GmbH rất quan trọng việc tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ Đức và Liên minh châu Âu. Với lệnh trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu, một số hạn chế thương mại đã được công bố. Các công ty có nghĩa vụ pháp lý để thực hiện hợp đồng cấm việc xuất khẩu lại một số hàng hóa đặc biết đến Nga (“điều khoản không xuất khẩu đến Nga”) và thỏa thuận một điều khoản xuất khẩu lại đối với đối tác kinh doanh tương ứng. Chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý về nghĩa vụ của bạn về việc tuân theo luật xuất khẩu hiện hành. Hơn nữa, bất kỳ hợp đồng nào được ký kết với khách hàng ngay lập tức đều có điều kiện tạm ngừng (suspensive condition). Điều này đảm bảo rằng hợp đồng chỉ có hiệu lực pháp lý khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về giấy phép xuất khẩu hoặc vận chuyển. Nếu không có giấy phép hoặc chứng chỉ tương ứng, hợp đồng sẽ không có giá trị và không tạo ra bất kỳ quyền lợi nào cho cả hai bên. igus GmbH cũng không chịu trách nhiệm về thiệt hại trong trường hợp này. Việc cơ quan có thẩm quyền không cấp giấy ủy quyền cần thiết là vi phạm pháp luật và hợp đồng được ký kết với bạn sẽ bị coi là vô hiệu và khi đó sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào phát sinh đối với một trong hai bên. Mọi trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ phía igus® GmbH cũng được loại trừ hoàn toàn.

General Business Terms and Conditions of igus GmbH (English)Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY