Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

iglidur® VATM, axial bearing

 • Maintenance-free plain bearing system
 • For high service performances
 • High stiffening
 • Simple installation
 • High temperature version

Không chắc có vừa hay không?

Mô tả sản phẩm
iglidur® axial bearing VATM – defined sliding pair
iglidur® axial bearings consist of a ring made of anodised aluminium and a bearing ring made of iglidur® V400. These sliding pairs feature low coefficients of friction and high wear resistance without any lubrication.
 
When to use it?
 • When an axial bearing system with defined gliding partners is desired
 • When extremely high wear resistance is required
 • When a very low coefficient of friction is desired

 
When not to use it?
 • When an additional angle compensation is required
 • When little mounting space is available
 • When only sporadic movements are present

 

 
Dữ liệu kỹ thuật

Tư vấn

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY