Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

iglidur® tribo-tape liner, W160, mm

  • Low coefficients of friction
  • Easily cut to size
  • Optional adhesive back

Không chắc có vừa hay không?

Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Các giải pháp khác