Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

lead screw nuts cylindrical

Hạng mục
Bộ lọc
System
Size
Requirements
Temperatures
Material

Số lượng sản phẩm: 18

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, JSRM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 478.443 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, JSLM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 564.049 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, WSRM

 • Material: iglidur® W300
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 518.947 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, WSLM

 • Material: iglidur® W300
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 649.405 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, RSRM

 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut
từ 441.492 VND/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, RSLM

 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut
từ 567.226 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, J350SRM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 749.599 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, J350SLM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 668.800 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, A180SRM

 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 704.288 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® trapezoidal lead screw nut with spanner flats, A180SLM

 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: Trapezoidal threads
 • Design: Standard
 • With spanner flat
 • Cylindrical lead screw nut with flange
từ 623.489 VND/Pc.
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut with flat spanner, high-helix thread, JSRM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 407.132 VND/Pc.
27 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut with flat spanner, high-helix thread, JSLM

 • Material: iglidur® J
 • Thread direction: Left-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 468.160 VND/Pc.
14 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut with flat spanner, high-helix thread, J350SRM

 • Material: iglidur® J350
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 729.828 VND/Pc.
27 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut with flat spanner, high-helix thread, RSRM

 • Material: iglidur® R
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 400.444 VND/Pc.
27 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

dryspin® lead screw nut with flat spanner, high-helix thread, A180SRM

 • Material: iglidur® A180
 • Thread direction: Right-hand thread
 • Thread type: High helix thread dryspin®
 • Design: Standard
 • Cylindrical lead screw nut
từ 680.922 VND/Pc.
27 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY