Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Cung cấp năng lượng đến đáy đại dương

 

Heavy duty energy feed đến đáy đại dương e-chain® miệng cực kỳ cao nhờ sử dụng treo với lên đến 200 m dài. Rất linh hoạt và có thể thích nghi mà ống hơi và cáp lớn có thể dẫn hướng một cách tin cậy

Độ mạnh kéo cao

Ứng dụng treo chiều dài lên đến 200 m

Chống lại bụi bẩn và bùn

Chống lại nước biển và bụi bẩn

Rất linh hoạt và thích nghi

Dành cho các ứng dụng dưới nước


Các ứng dụng điển hình:Offshore, drilling ships, oil platforms, harbours, ships in general

 
 
 
 

Offshore ngoài khơi đặc biệt thách nhiều với hành trình của cáp. Ngoài ra, công tác khoan phải thực hiện dưới nước trên pylons cho các gió tuabin. Hệ thống cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp Heavy duty là cần thiết để chống lại các môi trường khó khăn và lực lượng kéo rất lớn khi chiều dài treo dài hơn. Xích nhựa cuốn cáp e-chain® đặc biệt phát triển, chống lại media và linh hoạt cho offshore của igus® dẫn hướng an toàn ngay cả cáp với kích thước lớn. Heavy duty giữ trọng lượng của hệ thống. Kiểm nghiệm sâu trong phòng thí nghiệm của igus® đã chứng minh khả năng chịu tải bất thường của các Xích nhựa cuốn cáp cho offshore.

 
 


có sẵn theo đơn đặt hàng

Thêm thông tin: