My contact person
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

Fon +84 28 3636 4189

Fax

Cost-effective and low-weight modular kit for delta robots

Fast pick & place handling … ready to install

At the HMI 2018, igus® is offering the first linear modular kit for delta robots. Consisting of 3 pre-assembled drylin® ZLW toothed-belt axes with NEMA stepper motors and encoders, igubal® double joints and the appropriate adapter plates, the drylin® delta robot can be assembled quickly and easily. Thanks to the lightweight design consisting of aluminium and plastic, the system achieves a pick rate of 60/min in an installation space of up to ø 380 mm. The entire kinematics can be supplied ready-to-install in a transport frame or as a kit.

drylin®delta robots  

Advantages of the drylin® delta robots:

Cost-effective alternative to usual delta kinematics

Ready-made system based on the drylin® modular kit

No additional lubricant necessary and therefore very little maintenance required

Fast movements possible due to parallel kinematics

Compact and lightweight design

 

When is the delta robot used?

Pick-and-place tasks, such as belt transfer stations

Sorting systems

Assembly systems

Joining processes

Handling of small parts

For fast positioning tasks

 

Assembly instructions

 
Download:
 

Technical documentation

 

CAD data - DLE-DR-0001

 

CAD data - DLE-DR-0002

Typical application areas:

Handling, pick-and-place, robotics, automation

Part No. Description      
 DLE-DR-0001 Delta robot, modular kit in compact transport box Theo yêu cầu 
 DLE-DR-0002 Delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles Theo yêu cầu 
 DLE-DR-0003 Delta robot, modular kit in compact transport box, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system Theo yêu cầu 
 DLE-DR-0004 Delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Technical data

Positioning accuracy +- 0,5 [mm]
Working area diameter at 75 [mm] 380 [mm]
Max. load 5 [kg]
Process force at radius 0 [mm] max. 100 [N]
Dynamics Min. 60 Piks. (min.)
Weight 15 [kg]
max. speed 3 [m/s]
max. acceleration 60 [m/s²]

dryve D1 control system

D1 motor control system  
Motor control system for all igus® motors

For a variety of automation tasks without programming. For single axis or room linear robots and delta robots. Integrated online portal serves for data entry / No software installation or app download is necessary. For PC, tablet or smartphone. Stepper (ST), DC and EC motors with up to 21A peak currents and 48V inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff

Delivery time  
Delivery time

3-7 days

Further information

Request more information about this product

 

Thông tin của bạn

Vui lòng điền tất cả các mục có dấu *.

Công ty:*
Tên:*
Họ:*
ĐT:
Email:*
Nếu quý khách muốn yêu cầu catalog hoặc hàng mẫu thì xin vui lòng điền địa chỉ vào đây.
Danh xưng:
Đường:
Mã bưu điện:
Thành phố/Tỉnh:
Quốc gia:
Quận/Huyện:
Có, tôi muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của igus® qua e-mail. Tôi đồng ý để igus sử dụng thông tin của tôi trong khuôn khổ để gửi thông điệp quảng cáo phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu. Tôi hiểu rằng trong tương lai tôi có thể rút lại lời chấp thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào liên kết "Hủy đăng ký" có trong mọi e-mail.
Tôi đồng ý với các quy định bảo vệ dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của tôi. Bạn có thể hủy bỏ sự cho phép này bất cứ lúc nào.
Gửi