Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Robot tuyến tính drylin® E, tùy chỉnh tại kho

Dây chuyền, phẳng, trong phòng

Robot tuyến tính có trục tuyến tính kết hợp để thực hiện một chuyển động đa chiều. igus cung cấp robot phẳng, tuyến tính và tuyến tính trong phòng dùng cho nhiều tác vụ khác nhau. Robot tuyến tính của igus bao gồm các mô-đun/trục tuyến tính drylin được cấu hình sẵn với động cơ bước NEMA cũng như tất cả các bộ phận cần thiết để lắp ghép robot của riêng bạn.
 

 • Các bộ lắp ráp với chiều dài hành trình xác định trong vòng 24 tiếng
 • Robot tuyến tính tùy chỉnh
 • Truyền động: đai răng/thanh răng
 • Động cơ: Động cơ bước NEMA
 • Robot dây chuyền dành cho các mặt công tác thẳng đứng
 • Robot tuyến tính phẳng dành cho bề mặt xác định trước
 • Robot tuyến tính trong phòng dành cho ứng dụng ba chiều
 • Robot tuyến tính eco cho người mới bắt đầu
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình: tự động hóa, thiết bị đo lường, định vị

Robot tuyến tính drylin E  
 

Khung cẩu dây chuyền:

line gantry  
line gantry

A = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn:20 mm
B = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn: 3 mm

 
Các ví dụ ứng dụng:

 • Nhấp và thả
 • Công nghệ dán nhãn
 • Các hệ thống phân loại
 • Nhận dạng trong vi điện tử, công nghệ y tế

Lợi ích:

 • Lắp đặt dễ dàng
 • Lắp bộ chuyển mạch lân cận nhờ biên dạng khe hình chữ T dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt cắt
 • Bộ modul sẵn sàng sử dụng có giá đỡ trục
 • Tất cả từ một nguồn duy nhất

Khi nào thì tôi nên sử dụng robot tuyến tính igus?

 • Cho tải đến 2,5[kg]
 • Cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0,2mm
 • Cho các vận tốc đến tối đa 1m/s

Thông số kỹ thuật phiên bản 0001
Không gian làm việc:500mm x 100mm
Vận tốc tối đa:1,0m/s
Gia tốc tối đa:3,0m/s²
Tính lặp lại:0,2 mm
Tải trọng trên ổ trục:10 N
 
Thông số kỹ thuật phiên bản 0002
Không gian làm việc:800mm x 500mm
Vận tốc tối đa:1,0m/s
Gia tốc tối đa:2,0m/s²
Tính lặp lại:0,3 mm
Tải trọng trên ổ trục:50 N

Mã số sản phẩm    
 DLE-LG-0001 Version stepper motors with encoder 1.291,70 USD 
 DLE-LG-0002 Version stepper motors with encoder Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
 

Tải xuống dữ liệu CAD

Surface gantry:

Surface gantry:  

Thông số kỹ thuật
Không gian làm việc:300mm x 300mm
Vận tốc tối đa:1,0 m/s
Gia tốc tối đa:10m/s²
Tính lặp lại:0,3 mm
Tải trọng trên ổ trục:80 N

Room gantry

DLE-FG-0002
A = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn:20 mm
B = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn: 20 mm

 
Room gantry

DLE-FG-0001
A = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn:20 mm
B = Mất hành trình do bộ chuyển giới hạn: 20 mm

 
Các ví dụ ứng dụng:

 • Đo lường và thử nghiệm
 • Công nghệ dán nhãn
 • Đánh dấu bộ phận

Lợi ích:

 • Lắp đặt dễ dàng
 • Lắp bộ chuyển mạch lân cận nhờ biên dạng khe hình chữ T dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt cắt
 • Bộ modul sẵn sàng sử dụng có giá đỡ trục
 • Tất cả từ một nguồn duy nhất

Khi nào thì tôi nên sử dụng robot tuyến tính phẳng igus?

 • Cho khả năng chịu tải đến 80 N
 • Cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0,5mm
 • Cho các vận tốc đến tối đa 1,5m/s

Mã số sản phẩm    
 DLE-FG-0002 Version stepper motors with stranded wires (low-cost) 1.287,85 USD 
 DLE-FG-0001 Version stepper motors with encoder 1.723,38 USD 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
 

Tải xuống dữ liệu CAD

 

Tải xuống dữ liệu CAD

Thông số kỹ thuật phiên bản 0003
Không gian làm việc:500mm x 500mm
Vận tốc tối đa:0,5 m/s
Gia tốc tối đa:1m/s²
Tính lặp lại:1 mm
Tải trọng trên ổ trục:10 N

Robot tuyến tính Room

DLE-FG-0003

 
Mã sản phẩm
 DLE-FG-0003 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
 

Tải xuống dữ liệu CAD

Room gantry:

Room gantry  
line gantry  
DLE-RG-0001
Robot tuyến tính p  
DLE-RG-0002
Các ví dụ ứng dụng:

 • Đo lường và thử nghiệm
 • Công nghệ vận chuyển và lắp ráp
 • Nhận dạng trong vi điện tử, công nghệ y tế
 • Các tác vụ trong quá trình vận chuyển các bộ phận nhỏ
 • Các tác vụ vận chuyển đơn giản

Lợi ích:

 • Lắp đặt dễ dàng
 • Lắp bộ chuyển mạch lân cận nhờ biên dạng khe hình chữ T dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt cắt
 • Bộ modul sẵn sàng sử dụng có giá đỡ trục
 • Tất cả từ một nguồn duy nhất

Khi nào thì tôi nên chọn robot tuyến tính phòng igus?

 • Cho tải đến 2,5[kg]
 • Cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0,8mm
 • Cho các vận tốc đến tối đa 0,5m/s

Mã số sản phẩm    
 DLE-RG-0001 Version stepper motors with encoder 2.461,10 USD 
 DLE-RG-0002 Version stepper motors with encoder Theo yêu cầu 
 DLE-RG-0003 Version stepper motors with encoder Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia PDF Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog
 

Tải xuống dữ liệu CAD

 

Tải bản vẽ ngay bây giờ

Thêm thông tin: