ESD & ATEX - Xích nhựa cuốn cáp e-chains®

 

Các yêu cầu để chống lại tĩnh điện trong các ứng dụng ngày càng nhiều hơn trong các cơ sở sản xuất hiện đại. Về cơ bản, có hai lý do cho điều này:

ESD

Tránh tĩnh điện trong các khu vực sản xuất các thành phần điện hoặc lắp đặt

ATEX

Chống tĩnh điện trong môi trường có chất nổ

Lợi ích của bạn với sản phẩm ESD

Vật liệu ESD đã được kiểm nghiệm hơn 10 triệu lần chạy tới chạy lùi cho các yêu cầu cao.

Snap-open energy chains với giá lắp đặt và thanh chắn trong phiên bản ESD và ATEX có sẵn trong kho.

Sản phẩm chuẩn - igumid ESD với chứng chỉ PTB

Đã được chứng minh nhiều năm qua khi sử dụng trong các khu vực có chất nổ

Thời gian giao hàng ngắn:7.00 - 20.00 giờ - đặt hàng và dịch vụ giao hàng

Ngay từ năm 1992, igus® GmbH, chung với PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ở Braunschweig, đã tiến hành các phép đo bề mặt chống lại điện cho igus® Xích nhựa cuốn cáp e-chains® với vật liệu đặc biệt igumid GC, đã được nhận các chứng chỉ trong năm 1998 và 1999 theo tiêu chuẩn của DIN 53482 và theo hướng dẫn cho tĩnh điện "ZH1/200" của Federation of Trade Associations. Trong quá trình tiếp tục cải tiến, vật liệu igumid ESD đã được chứng nhận bởi PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) tháng năm 2002. Trong các đặc tính vật liệu igumid ESD kết hợp với các nhu cầu của ESD cũng như các yếu tố ATEX. Trong một số yêu cầu cơ khí, igumid ESD có thể vượt qua vật liệu igumid GLW và đã được kiểm nghiệm tại trung tâm kỹ thuật của igus® với hơn
10 triệu lần chạy tới chạy lùi.

 
 
 

zipper ESD

zip-open nhanh chóng
e-chain®, rip-mở dọc theo bán kính ngoài  

Series 07 ESD

Chiều cao bên trong hi: 10,3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 10 - 50 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng: 20 mm

e-chain®, rip-mở dọc theo bán kính ngoài  

Series 09 ESD

Chiều cao bên trong hi: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi: 16 - 50 mm
Bán kính cong R: 28 - 48 mm
Bước răng: 20 mm

E2 micro ESD

Kích thước nhỏ nhất
E2C. 10 micro  

Series E2C 10 ESD

Chiều cao lọt lòng hi: 10,5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 16 - 30 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước xích: 20 mm

E2C. 15 micro  

Series E2C 15 ESD

Chiều cao lọt lòng hi: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi: 16 - 30 mm
Bán kính cong R: 28 - 48 mm
Bước xích: 20 mm

E2/000 ESD

Xích nhựa cuốn cáp energy chains trong hai phần cho các ứng dụng
Xích nhựa cuốn cáp e-chain®, snap-open dọc theo bán kính ngoài  

Series 1500 ESD

Chiều cao bên trong hi: 21 mm
Bề rộng bên trong Bi: 15 - 80 mm
Bán kính cong R: 38 - 145 mm
Bước răng: 33,3 mm

Xích nhựa cuốn cáp e-chain®, snap-open dọc theo bán kính ngoài  

Series 2500 ESD

Chiều cao bên trong hi: 25 mm
Bề rộng bên trong Bi: 25 - 125 mm
Bán kính cong R: 55 - 175 mm
Bước răng: 46 mm

Xích nhựa cuốn cáp e-chain®, snap-open dọc theo bán kính ngoài  

Series 2700 ESD

Chiều cao bên trong hi: 35 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 125 mm
Bán kính cong R: 63 - 150 mm
Bước răng: 56 mm

E4.1 ESD

MỘT series cho hầu hết tất cả các ứng dụng
e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  

Series E4.21 ESD

Chiều cao bên trong hi: 21 mm
Bề rộng bên trong Bi: 30 - 70 mm
Bán kính cong R: 048 - 100 mm
Bước răng: 30,5 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  

Series E4.28 ESD

Chiều cao bên trong hi: 28 mm
Bề rộng bên trong Bi: 40 - 125 mm
Bán kính cong R: 055 - 125 mm
Bước răng: 46 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  

Series E4.32 ESD

Chiều cao bên trong hi: 32 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 200 mm
Bán kính cong R: 063 - 250 mm
Bước răng: 56 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  

Series E4.42 ESD

Chiều cao bên trong hi: 42 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 200 mm
Bán kính cong R: 075 - 250 mm
Bước răng: 67 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  

Series E4.56 ESD

Chiều cao bên trong hi: 56 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 - 300 mm
Bán kính cong R: 135 - 250 mm
Bước răng: 91 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  

Series E4.80 ESD

Chiều cao bên trong hi: 80 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 - 300 mm
Bán kính cong R: 200 - 300 mm
Bước răng: 111 mm

E4/Ống nhẹ ESD

Nhẹ, rắn chắc và hiệu quả về chi phí
e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  

Series 14240 ESD

Chiều cao bên trong hi: 62 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 200 mm
Bán kính cong R: 150 - 250 mm
Bước răng: 91 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  

Series 15050 ESD

Chiều cao bên trong hi: 80 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 - 300 mm
Bán kính cong R: 150 - 250 mm
Bước răng: 91 mm

triflex® R ESD

Đặc biệt sử dụng trong các ứng dụng robot, thiết kế đóng
e-chain®  

Series TRC.40 ESD

Chiều cao bên trong Hi 1: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 13 mm
Bán kính cong R: 58 mm
Bước răng: 13,9 mm

e-chain®  

Series TRC.60 ESD

Chiều cao bên trong Hi 1: 22,5 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 19,5 mm
Bán kính cong R: 87 mm
Bước răng: 20,4 mm

e-chain®  

Series TRC.70 ESD

Chiều cao bên trong Hi 1: 28 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 24 mm
Bán kính cong R: 110 mm
Bước răng: 25,6 mm

igus® Vietnam Company Limited
1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2
Tan Binh District , HCM City, Vietnam
Tel: +84 28 3636 4189

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu