Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Hệ thống xích nhựa cuốn cáp E1 - Mô đun,một mảnh cho các ứng dụng đơn giản

Một mảnh cho các ứng dụng đơn giản - với các loại xích nhựa cuốn cáp mới của E1, ứng dụng đã được mở trong các khu vực mà Xích nhựa cuốn cáp có thể sử dụng đến nay. E1 là chi phí hiệu quả với số lượng lớn, lắp đặt nhanh và cung cáp một hệ thống trật tự và an toàn cho cáp di chuyển liên tục.

e-chain® trong một band

 

Dễ dàng rút ngắn hoặc kéo dài

 
 
e-chain® hỗ trợ lựa chọn

Bạn có thể tìm thấy các e-chain® theo yêu cầu nhanh chóng bằng cách nhập các thông số cụ thể chính xác và sau đó sẽ nhận được hỗ trợ từ một bản thông tin so sánh

Hướng dẫn cài đặt

Rút ngắn và kéo dài e-chain®.

Các Ứng dụng ví dụ:

Các ứng dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau và trong phồng thí nghiệm của igus®

Snap-open bên ngoài
Series E1.10  
Series E1.10

Chiều cao lọt lòng hi: 10 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 13 mm
Bán kính cong R: 18 mm
Bước mắt xích: 20 mm
dòng ES1.10 e-chain®, mở được dọc theo bán kính ngoài

Series E1.17  
Series E1.17

Chiều cao lọt lòng hi: 17 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 21-44 mm
Bán kính cong R: 28 mm
Bước mắt xích: 25.5 mm
dòng E1.17 e-chain®, mở được dọc theo bán kính ngoài

Series E1.18  
Series E1.18

Chiều cao lọt lòng hi: 18 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 15 mm
Bán kính cong R: 28 mm
Bước mắt xích: 25.25 mm
dòng E1.18 e-chain®, mở được dọc theo bán kính ngoài

Series E1.20  
Series E1.20

Chiều cao lọt lòng hi: 20 mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 15 mm
Bán kính cong R: 28 mm
Bước mắt xích: 25 mm
dòng E1.20 e-chain®, mở được dọc theo bán kính ngoài

e-chain® trong một band

Tiết kiệm chi phí với giải pháp hiệu quả cho số lượng lớn

E1: e-chain® trong một band

Chiều dài của mỗi xích nhựa: 255 mm

Có thể rút ngắn hoặc kéo dài theo yêu cầu thông qua khuôn đúc

Snap-open dễ dàng

Lắp đặt liên kết để kết nối với nhiều xích nhựa với nhau

Buộc bởi

Một số vật liệu tiềm năng

Ngành công nghiệp và ứng dụng điển hình

Máy móc thiết bị xây dựng

Ngành ô tô

Công nghệ văn phòng

Máy móc xây dựng

Thiết bị điện tử

Máy móc thiết bị xây dụng nói chung etc.

 


UL94-V2 classification