Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

E2 micro - Một mảnh - Kích thước nhỏ nhất

E2 microe-chains® là rất nhỏ, một mảnh và hai mảnh (B07/B09) e-chains® với trọng lượng nhẹ và do đó thích hợp cho các ứng dụng năng động E2 micro e-chains® rất rắn chắc và có sẵn trong nhiều phiên bản igus® cũng cung cấp nhiều phụ kiện khác nhau và cách thức lắp đặt "UPGrades" phiên bản snap-open đang có sẵn với nhiều loại khác nhau; chúng có thể hoán đổi với nhau và có thể sử dụng như những cái khác, linh kiện cho các tuỳ chọn lắp đặt mới.

 
E2 micro

Chiều cao bên trong nhỏ nhất - ví dụ như series 03 :5 mm chiều cao bên trong

 
E2 micro

Dễ dàng lắp đặt và dễ dàng tháo ra

 
E2 micro

E2 micro có thiết bị mở xích, mở 1m xích trong 2 giây.

 
e-chain® hỗ trợ lựa chọn

Bạn có thể tìm thấy các e-chain® theo yêu cầu nhanh chóng bằng cách nhập các thông số cụ thể chính xác và sau đó sẽ nhận được hỗ trợ từ một bản thông tin so sánh

Hướng dẫn cài đặt

Lắp đặt và tháo rời của E2 micro e-chain®.

Các Ứng dụng ví dụ:

Ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau

Dòng module E2 micro

Một thiết bị mở xích miễn phí sẽ được đính kèm với các dòng sản phẩm có biểu tượng này.

Series_E2_10  
Series E2.10, có thể mở dọc theo bên ngoài

Inner height hi: 10 mm
Inner widths Bi: 6 – 50 mm
Bend radii R: 18 – 38 mm
Pitch: 20 mm

E2i.10  
Series E2i 10, có thể mở từ bên trong

Inner height hi: 10 mm
Inner widths Bi: 6 – 50 mm
Bend radii R: 18 – 38 mm
Pitch: 20 mm

Series_E2C_10  
Series E2C 10, đóng

Inner height hi: 10 mm
Inner widths Bi: 6 – 50 mm
Bend radii R: 18 – 38 mm
Pitch: 20 mm

Series_E2_15  
Series E2.15, có thể mở dọc theo bên ngoài

Chiều cao bên trong hi: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi: 10 - 50 mm
bán kính cong R: 28 - 48 mm
Bước răng: 20 mm

Series_E2i_15  
Series E2i 15, có thể mở từ bên trong

Chiều cao bên trong hi: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi: 10 - 50 mm
bán kính cong R: 28 - 48 mm
Bước răng: 20 mm

Series_E2C_15  
Series E2C 15, đóng

Chiều cao bên trong hi: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi: 10 - 50 mm
bán kính cong R: 28 - 75 mm
Bước răng: 20 mm

Inner heights from 5 to 15.6 mm, energy chain
Series 03  
Series 03

Chiều cao bên trong hi: 5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 5 - 10 mm
bán kính cong R: 10 - 28 mm
Bước răng: 10 mm

e-chain®, không để mở  
Series 04

Chiều cao bên trong hi: 7 mm
Bề rộng bên trong Bi: 7 - 30 mm
bán kính cong R: 15 - 48 mm
Bước răng: 16,7 mm

E2 micro  
Series 045

Chiều cao bên trong hi: 10,3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 6 - 64 mm
bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng: 13 mm

e-chain®, không để mở  
Series 05

Chiều cao bên trong hi: 10 mm
Bề rộng bên trong Bi: 6 - 64 mm
bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng: 20 mm

e-chain®, không để mở  
Series 06

Chiều cao bên trong hi: 10,5 mm
Bề rộng bên trong Bi: 6 - 64 mm
bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng: 20 mm

E2 micro  
Series 08

Inner height hi: 15 mm
Inner widths Bi: 10 - 50 mm
bending radii R: 25 - 48 mm
Pitch: 20 mm

Series B07  
Series B07

Inner height hi: 10,3 mm
Inner widths Bi: 6 - 64 mm
bending radii R: 18 - 38 mm
Pitch: 20 mm

Series B09  
Series B09

Inner height hi: 14,3 mm
Inner widths Bi: 16 - 40 mm
bending radii R: 28 - 48 mm
Pitch: 20 mm

Energy chain openable along the inner radius  
Series 074

Inner height hi: 11.5 mm
Inner widths Bi: 10 – 40 mm
Bend radii R: 18 – 38 mm
Pitch: 20 mm

Energy chain openable along the inner radius  
Series 094

Inner height hi: 15,6 mm
Inner widths Bi: 10 – 40 mm
Bend radii R: 28 – 48 mm
Pitch: 20 mm

Đối với không gian hạn chế

e-chains® một và hai mảnh, từ chiều cao bên trong 5 mm

Chống lại xoắn cao

Chiều cao bên trong và bánh kính cong nhỏ nhất

Các giá lắp đặt với giảm căng tùy chọn

Bước răng nhỏ cho vận hành êm

Cáp thân thiện cho bên trong

Gọn nhẹ

Kẹp lớn cho tuổi thọ phục vụ lâu dài

Kích thước bên trong và bên ngoài

B07/B09 trong hai phần - Có thể gấp lại trong bán kính bên ngoài do bản lề động

Ngành công nghiệp và ứng dụng điển hình

General construction machinery

Models (micro e-chain®),

Automatic doors

Vehicles

Measuring machines

Electronics

Handling systems

Pick and place robot

 

iF-Design-Award for E2 micro Series 05
 
 
 
Clean room test theo yêu cầu
 
 
Thiết kế đặc biệt: Electrically conductive ESD/Atex phiên bản theo yêu cầu
 
UL94-V0 classification cho các Series 03 và Series 14 (nhiều hơn theo yêu cầu)
 
42 dB(A) được chứng minh trong phòng thí nghiệm của igus®, v = 1.0 m/s không hỗ trợ, Series 06.10.038.0