Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Piston rings

Piston rings - maintenance-free and lubrication-free
Piston rings replace PTFE tapes with only one clip-on guide ring, e.g. in lifting elements, control valves and fittings. As a standard product range made of iglidur® J material, and also available as freely configurable products made of iglidur® J and further materials.
 

Sản phẩm

Bộ lọc

Yêu cầu cốt lõi
Size
Requirements

Số lượng sản phẩm: 16

iglidur® J, piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
từ 2,19 USD/Pc.
24 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
13 trong vòng 24 - 48 giờ
Đến trang sản phẩm
iglidur® G piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® M250 piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® P210 piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® P piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® W300 piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® J3 piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® J350, piston rings
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Easy to install
 • Cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® X piston rings
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Easy to install
 • Cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® Z piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® H1 piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® H370 piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® A181 piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® A350 piston rings
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Easy to install
 • Cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm
iglidur® A500 piston rings
 • Easy to install
 • cost-effective
 • More wear-resistant than PTFE-strips
 • Higher load capacity
 • Defined variables
Theo yêu cầu
 
Thời gian giao hàng khi yêu cầu
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

We would be happy to answer your questions personally

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam

MST/ Tax number: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Ngày thay đổi lần thứ 4/ Latest date of issuance: July 03, 2020
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY