the-chain

Energy for your movement

Configured in minutes. Delivered in hours. Lasts for years.

Find the right e-chain® and chainflex® cable for your movement quite easily:
In case of several proposals, the first suggestion is always the best that works with your input data.


e-chain® stands for the entire modular kit for energy supply solutions

On this page you will find the configurators you will need.

Selection of individual components

If you already know your selection, you can configure here

More information on energy supply systems

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu