Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Trục đỡ nhỏ và hạng nhẹ cho các ứng dụng “Bốc & Xếp”

drylin® GRW-0630

 
Tính động học cao với tải trọng nhỏ

Trục đỡ drylin® mới đã được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng bốc và xếp có tính động học cao và tải trọng nhỏ. Trong loại trục này, bàn trượt và động cơ là cố định trong khi trục chuyển động. Một thanh răng nhựa đảm nhiệm việc truyền lực trực tiếp động học cao (tăng khoảng 20-30% hiệu năng / vận tốc) mà không làm cho đai dẫn động có răng bị lệch hay bị căng trước. Do đó trục có thể được vận hành với một động cơ nhỏ và tải nhỏ đến khoảng 1 kg.

100% không cần bôi trơn

Truyền lực trực tiếp qua thanh răng

Tính động học cao

Nhẹ và nhỏ

Kết hợp vật liệu: Nhôm đúc ép / thanh răng nhựa

Phụ kiện là các đĩa tiếp hợp và giá giữ kết nối

Nâng cấp lên cổng 2 hoặc 3 trục

Tải thấp cho đến khoảng 1 kg


Lĩnh vực ứng dụng:Bốc & Xếp, cổng, lắp ráp, công nghệ y tế, gantry 2 hoặc 3 trục

 
 
 
 
Part No.:
Kích thước [mm]
Mã số sản phẩm hành trình tối đa tải
hướng trục tối đa
A A1 H E1 E2 l hw f lt ts tg sg AM    
    [N] -0,3     ±0,15 ±0,15                    
 GRW-0630 150 10 54 80,5 20 45 40 110,5 42,5 4 15 0 M4 M4-8 121,4 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog