Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Giải pháp riêng cho mọi chuyển động, đơn giản hóa

Dịch vụ kỹ thuật công nghệ igus® Tất cả từ một nguồn

Chúng tôi giải quyết phần khó khăn của hầu hết các hệ thống cung cấp năng lượng phức tạp!

giảm chi phí của bạn cho việc thực hiện các hệ thống cung cấp năng lượng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các ứng dụng khó trên khắp thế giới.
 

Trên khắp thế giới: tư vấn, hoạch định, lắp đặt, kiểm tra và dịch vụ phụ tùng thay thế

Lợi ích của bạn bao gồm:

các giải pháp đúng yêu cầu khách hàng cho việc lắp đặt mới hoặc nâng cấp

phân tích và nghiệm thu được tiến hành tại chỗ bởi nhóm của chúng tôi

khái niệm thiết kế miễn phí

phụ kiện lắp sẵn sàng nối vào và chính xác

bao gồm lắp đặt và chạy thử

nhiều năm kinh nghiệm cùng làm việc với các hãng thiết kế và nhà thầu

Ví dụ ứng dụng

e-chain  

E4.350  

dự án  

Tìm ví dụ tham khảo theo ngành và ứng dụng

Có phải bạn đang tìm những ví dụ ứng dụng đã thử nghiệm thực tế trong một ngành nhất đinh không? Tại đây bạn có thể duyệt qua các ứng dụng đã được thực hiện và sàn lọc theo quy cách của bạn.

Lĩnh vực công nghiệp:
Ứng dụng / Trình bày vấn đề:


Thêm thông tin
Ứng dụng của bạn có đòi hỏi một giải pháp chuẩn không? Bạn đã biết chính xác bạn cần gì không?

Trong trường hợp này tại đây bạn sẽ nhanh chóng truy cập được các lĩnh vực sản phẩm của bạn. Với các công cụ trực tuyến của chúng tôi từ mọi lĩnh vực sản phẩm bạn có thể tìm và cấu hình sản phẩm igus® có trong kho trong vài phút.