Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

ESD e-chains®

 

Các yêu cầu để chống lại tĩnh điện trong các ứng dụng ngày càng nhiều hơn trong các cơ sở sản xuất hiện đại. Về cơ bản, có hai lý do cho điều này:

ESD

Tránh tĩnh điện trong các khu vực sản xuất các thành phần điện hoặc lắp đặt

Lợi ích của bạn với sản phẩm ESD

ESD material tested with over 10 million cycles for the toughest requirements

Openable energy chains with mounting brackets and interior separation in ESD version available from stock

Standardised product – igumid ESD

Proven over years of use in ATEX areas

Short delivery times 7:00 am to 8:00 pm – ordering and delivery service

 
 
 

zipper ESD

zip-open nhanh chóng
e-chain®, rip-mở dọc theo bán kính ngoài  
Series 07 ESD

Chiều cao bên trong hi: 10,3 mm
Bề rộng bên trong Bi: 10 - 50 mm
Bán kính cong R: 18 - 38 mm
Bước răng: 20 mm

e-chain®, rip-mở dọc theo bán kính ngoài  
Series 09 ESD

Chiều cao bên trong hi: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi: 16 - 50 mm
Bán kính cong R: 28 - 48 mm
Bước răng: 20 mm

E2 micro ESD

Kích thước nhỏ nhất
E2C. 10 micro  
Series E2C 10 ESD

Chiều cao lọt lòng hi: 10.5mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 16 - 30mm
Bán kính cong R: 18 - 38mm
Bước mắt xích: 20mm

E2C. 15 micro  
Series E2C 15 ESD

Chiều cao lọt lòng hi: 15mm
Độ rộng lọt lòng Bi: 16 - 30mm
Bán kính cong R: 28 - 48mm
Bước mắt xích: 20mm

E2/000 ESD

Xích nhựa cuốn cáp energy chains trong hai phần cho các ứng dụng
Xích nhựa cuốn cáp e-chain®, snap-open dọc theo bán kính ngoài  
Series 1500 ESD

Chiều cao bên trong hi: 21 mm
Bề rộng bên trong Bi: 15 - 80 mm
Bán kính cong R: 38 - 145 mm
Bước răng: 33,3 mm

Xích nhựa cuốn cáp e-chain®, snap-open dọc theo bán kính ngoài  
Series 2500 ESD

Chiều cao bên trong hi: 25 mm
Bề rộng bên trong Bi: 25 - 125 mm
Bán kính cong R: 55 - 175 mm
Bước răng: 46 mm

Xích nhựa cuốn cáp e-chain®, snap-open dọc theo bán kính ngoài  
Series 2700 ESD

Chiều cao bên trong hi: 35 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 125 mm
Bán kính cong R: 63 - 150 mm
Bước răng: 56 mm

E4.1 ESD

MỘT series cho hầu hết tất cả các ứng dụng
e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  
Series E4.21 ESD

Chiều cao bên trong hi: 21 mm
Bề rộng bên trong Bi: 30 - 70 mm
Bán kính cong R: 048 - 100 mm
Bước răng: 30,5 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  
Series E4.28 ESD

Chiều cao bên trong hi: 28 mm
Bề rộng bên trong Bi: 40 - 125 mm
Bán kính cong R: 055 - 125 mm
Bước răng: 46 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  
Series E4.32 ESD

Chiều cao bên trong hi: 32 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 200 mm
Bán kính cong R: 063 - 250 mm
Bước răng: 56 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  
Series E4.42 ESD

Chiều cao bên trong hi: 42 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 200 mm
Bán kính cong R: 075 - 250 mm
Bước răng: 67 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  
Series E4.56 ESD

Chiều cao bên trong hi: 56 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 - 300 mm
Bán kính cong R: 135 - 250 mm
Bước răng: 91 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  
Series E4.80 ESD

Chiều cao bên trong hi: 80 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 - 300 mm
Bán kính cong R: 200 - 300 mm
Bước răng: 111 mm

E4/Ống nhẹ ESD

Nhẹ, rắn chắc và hiệu quả về chi phí
e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  
Series 14240 ESD

Chiều cao bên trong hi: 62 mm
Bề rộng bên trong Bi: 50 - 200 mm
Bán kính cong R: 150 - 250 mm
Bước răng: 91 mm

e-chain® với thanh ngang trên mỗi liên kết  
Series 15050 ESD

Chiều cao bên trong hi: 80 mm
Bề rộng bên trong Bi: 75 - 300 mm
Bán kính cong R: 150 - 250 mm
Bước răng: 91 mm

triflex® R ESD

Đặc biệt sử dụng trong các ứng dụng robot, thiết kế đóng
triflex® R ESD overview  
Series TRC.40 ESD

Chiều cao bên trong Hi 1: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 13 mm
Bán kính cong R: 58 mm
Bước răng: 13,9 mm

triflex® R ESD overview  
Series TRC.60 ESD

Chiều cao bên trong Hi 1: 22,5 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 19,5 mm
Bán kính cong R: 87 mm
Bước răng: 20,4 mm

triflex® R ESD overview  
Series TRC.70 ESD

Chiều cao bên trong Hi 1: 28 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 24 mm
Bán kính cong R: 110 mm
Bước răng: 25,6 mm