Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Trục tuyến tính điện và dẫn động tuyến tính có động cơ drylin® E, tùy chỉnh tại kho

Trục tuyến tính điện là chuyển động tuyến tính có động cơ được sử dụng trong các ứng dụng bốc và xếp hoặc điều chỉnh cảm biến. Đai răng curoa drylin® E hoặc các trục vít me căn cứ vào ma sát học đã được chứng minh, nghĩa là mọi hệ thống căn cứ vào các đơn vị tuyến tính tự bôi trơn cho phép sự vận hành lâu dài mà không cần bôi trơn từ bên ngoài. Chuyển động tuyến tính có sẵn bằng 3 kích thước.

Chuyển động: Dây đai răng curoa, trục vít me

Trục tuyến tính điện sẵn có trong kho

Lắp đặt nhanh chóng

Chiều dài hành trình xác định

Trục đai răng curoa cơ bản ZLW, trục vít me SAW

Phụ kiện: Bộ chuyển mạch đầu cuối/quy chiếu, cáp kết nối, adapter/mặt lắp ráp

24h

Có sẵn từ kho

 

Trục đai răng bằng dây curoa có kích thước 0630

Trục tuyến tính có động cơ  

Ví dụ các ứng dụng:

Định vị cảm biến

Nhận dạng trong vi điện tử, công nghệ y tế

Tự động hóa đo lường và thử nghiệm


Lợi ích:

Lắp đặt dễ dàng

Ráp bộ khởi động qua biên dạng khe hình chữ T để có chiều dài trọn vẹn của biên dạng

Tất cả từ một nguồn duy nhất, đã ráp sẵn và đã thử nghiệm

Trục tuyến tính có động cơ  

Khi nào thì tôi nên sử dụng trục đai răng drylin® E:

Cho các tải hướng tâm đến 10 [kg]

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0.1 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 1.5 [m/s]

Part No.:
Mã số đơn hàng Kích thước lắp đặt Chiều dài bàn trượt Chiều dài hành trình loại động cơ khả năng chịu tải tĩnh tối đa    
hướng trục [N] hướng tâm [N]
 DLE-SA-0001 ZLW-0630 Basic 60 300 NEMA17 Litze 35 140 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Trục đai răng bằng dây curoa có kích thước 1040

Trục tuyến tính có động cơ  

Ví dụ các ứng dụng:

Công nghệ chuyển vận và lắp ráp

Công tác chuyển vận các bộ phận nhỏ

Bốc và xếp


Lợi ích:

Lắp đặt dễ dàng

Lắp bộ chuyển mạch lân cận nhờ biên dạng khe hình chữ T dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt cắt

Tất cả từ một nguồn duy nhất, đã ráp sẵn và đã thử nghiệm

Trục tuyến tính có động cơ  

Khi nào thì tôi nên sử dụng trục đai răng drylin® E:

Cho các tải hướng tâm đến 15 [kg]

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0.1 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 2 [m/s]

Part No.:
Mã số đơn hàng Kích thước lắp đặt Chiều dài bàn trượt Chiều dài hành trình loại động cơ khả năng chịu tải tĩnh tối đa
hướng trục [N] hướng tâm [N]
 DLE-SA-0002 ZLW-1040 Basic 100 500 NEMA23 Litze 100 400 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Trục đai răng bằng dây curoa có kích thước 1080

Trục tuyến tính có động cơ  

Ví dụ các ứng dụng:

Các hệ thống phân loại

Công tác chuyển vận các bộ phận nhỏ

Bốc và xếp


Lợi ích:

Lắp đặt dễ dàng

Lắp bộ chuyển mạch lân cận nhờ biên dạng khe hình chữ T dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt cắt

Tất cả từ một nguồn duy nhất, đã ráp sẵn và đã thử nghiệm

Trục tuyến tính có động cơ  

Khi nào thì tôi nên sử dụng trục đai răng drylin® E:

Cho các tải hướng tâm đến 20 [kg]

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0.1 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 2 [m/s]

Part No.:
Mã số đơn hàng Kích thước lắp đặt Chiều dài bàn trượt Chiều dài hành trình loại động cơ khả năng chịu tải tĩnh tối đa
hướng trục [N] hướng tâm [N]
 DLE-SA-0003 ZLW-1080 Standard 100 1000 NEMA23XL Litze 150 600 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Trục vít me kích thước 0630

Trục tuyến tính có động cơ  

Ví dụ các ứng dụng:

Điều chỉnh cảm biến & camera

Điều chỉnh tấm thông gió

Thiết bị thử nghiệm


Lợi ích:

Lắp đặt dễ dàng

Ráp bộ khởi động qua biên dạng khe hình chữ T để có chiều dài trọn vẹn của biên dạng

Tất cả từ một nguồn duy nhất, đã ráp sẵn và đã thử nghiệm

Trục tuyến tính có động cơ  

Khi nào thì tôi nên sử dụng trục vít me drylin® E:

Cho các tải hướng tâm đến 15 [kg]

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0.1 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 0.3 [m/min]

Part No.:
Mã số đơn hàng Kích thước lắp đặt Chiều dài bàn trượt Chiều dài hành trình loại động cơ khả năng chịu tải tĩnh tối đa
hướng trục [N] hướng tâm [N]
 DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60 250 NEMA17 Litze 100 400 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Trục vít me kích thước 1040

Trục tuyến tính có động cơ  

Ví dụ các ứng dụng:

Điều chỉnh camera

Các ứng dụng nhận dạng

Các ứng dụng xếp chồng


Lợi ích:

Lắp đặt dễ dàng

Ráp bộ khởi động qua biên dạng khe hình chữ T để có chiều dài trọn vẹn của biên dạng

Tất cả từ một nguồn duy nhất, đã ráp sẵn và đã thử nghiệm

Trục tuyến tính có động cơ  

Khi nào thì tôi nên sử dụng trục vít me drylin® E:

Cho các tải hướng tâm đến 25 [kg]

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0.1 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 0.5 [m/min]

Part No.:
Mã số đơn hàng Kích thước lắp đặt Chiều dài bàn trượt Chiều dài hành trình loại động cơ khả năng chịu tải tĩnh tối đa
hướng trục [N] hướng tâm [N]
 DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69 500 NEMA23 Litze 500 2000 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog

Trục vít me kích thước 1080

Trục tuyến tính có động cơ  

Ví dụ các ứng dụng:

Các chuyển động camera phức tạp

Điều chỉnh định dạng

Thiết bị nâng


Lợi ích:

Lắp đặt dễ dàng

Ráp bộ khởi động qua biên dạng khe hình chữ T để có chiều dài trọn vẹn của biên dạng

Tất cả từ một nguồn duy nhất, đã ráp sẵn và đã thử nghiệm

Trục tuyến tính có động cơ  

Khi nào thì tôi nên sử dụng trục vít me drylin® E:

Cho các tải hướng tâm đến 50 [kg]

cho yêu cầu chính xác đến khoảng 0.1 [mm]

cho các vận tốc đến tối đa 0.7 [m/min]

Part No.:
Mã số đơn hàng Kích thước lắp đặt Chiều dài bàn trượt Chiều dài hành trình loại động cơ khả năng chịu tải tĩnh tối đa
hướng trục [N] hướng tâm [N]
 DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100 500 NEMA23XL Litze 750 2000 Theo yêu cầu 
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD Yêu cầu mẫu Các chuyên gia Yêu cầu báo giá Giá phân loại myCatalog