Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Adapter screw, PKLM, igubal®

 • Thread direction: left-hand
 • Material: POM
 • Very lightweight
 • Absolutely corrosion-resistant
 • Designed for use with K dimensional series rod ends
 • Vibration dampening
 • Easy installation

Không chắc có vừa hay không?

Mô tả sản phẩm
Adapter screw
 
Solid plastic adapter screws with corresponding circlips are used as accessories for dimensional series K rod ends. In contrast to other "black" components of stock igubal® components, the igubal® adapter screws consist of the material POM. Joining the adapter screw to a standard K dimensional series rod end effectively transforms it into an angled ball and socket joint.
 • Very lightweight
 • Absolutely corrosion-resistant
 • Designed for use with K dimensional series rod ends
 • Vibration dampening
 • Easy installation
 • Left-hand thread upon request
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Các giải pháp khác

Tư vấn

Photo
Luo Zhao Ming

Product Manager

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY