igubal® spherical balls

 

Every iglidur® material possesses a series of special properties which account for its suitability for certain applications and requirements. Currently we offer you spherical balls made of iglidur® materials W300 (standard), J, J4, R, UW and X.

Special properties:

maintenance-free dry operation

Corrosion resistant

High compressive strength

High elasticity

Very low weight

Various materials


Spherical balls - material properties

iglidur® W300 (Standard) – very wear-resistant material

iglidur® R cost-efficient and low coefficients of friction

iglidur® X resistant to temperature and chemicals

iglidur® J low coefficients of friction and low humidity absorption

iglidur® UW suited for underwater applications


Tolerances

Maintenance-free igubal® spherical balls are designed with a tolerance in the inner diameter according to E10. The shaft should have a tolerance between h6 and h9.

When to use it?

When maintenance-free materials are required

When components of the dimensional series E and K should be used

When different iglidur® materials should be tested

When high compressive strength is required

When high elasticity is required

When not to use?

When temperatures above +250°C prevail

When dimensions over 50 mm are needed

When rotation speeds in excess of 0,5 m/s should be implemented

igubal® spherical balls W..M/I

Standard spherical ball - dimensional series K and E in metric and inch dimensions

igubal® spherical balls W..M/I    

igubal® spherical balls R...M

Low cost spherical ball - dimensional series K and E in metric dimensions

igubal® spherical balls R...M    

igubal® spherical balls X...M

Spherical ball for high temperatures - dimensional series K and E in metric dimensions

igubal® spherical balls X...M    

igubal® spherical balls J...M, mm

Spherical ball for low humidity absorption - dimensional series K and E in metric dimensions

igubal® spherical balls J...M, mm    

igubal® spherical balls J...M, large dimensions, mm

Spherical ball for low humidity absorption - dimensional series K in metric dimensions

igubal® spherical balls J...M, large dimensions, mm    

igubal® spherical balls JKM-GT split, mm

Splitted spherical ball for low moisture absorption - Dimensional series K in metric dimensions

igubal® spherical balls JKM-GT split, mm    

igubal® spherical balls UWEM

Spherical ball for underwater applications - dimensional series E in metric dimensions

igubal® spherical balls UWEM    

igubal® clearance-free balls J4VEM, mm

Clearance-free spherical balls through camber, dimensional series E

igubal® clearance-free balls J4VEM, mm    

igubal® spherical balls J4...M, mm

Low priced spherical ball - dimensional series K and E in metric dimensions

igubal® spherical balls J4...M, mm    

igubal®-spherical balls RN248..M, mm

Detectable spherical ball - dimensional series K and E in metric dimensions

igubal®-spherical balls RN248..M, mm    
igus® Vietnam Company Limited
1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2
Tan Binh District, HCM City, Vietnam
Tel: +84 28 3636 4189

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu