igubal® angle and axial joints, coupling bars

igubal® - WGRM

Angle joint for rotating and pivoting motions

igubal® - WGRM    

igubal® low-cost angle joint

Low-priced connection, many combination options

igubal® low-cost angle joint    

igubal® axial joint AGRM

For all mechanical combinations

igubal® axial joint AGRM    

igubal® AGRM LC, AGLM LC

Many combination potentials

igubal® AGRM LC, AGLM LC    

igubal® removable angle joints

Easy assembly and disassembly of the ball pins by defined forces

igubal® removable angle joints    

adjustable

Fixed position spherical bearings, clearance- free movement of the ball pin

adjustable    

Replaceable

Reduce costs and time with removable ball pins

Replaceable    
igus® Vietnam Company Limited
1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2
Tan Binh District, HCM City, Vietnam
Tel: +84 28 3636 4189

liên hệ với igus® Gửi email đến igus®

myigus myCatalog
Không giới hạn giá trị đơn hàng
Giao hàng + Tư vấn Giao hàng trong vòng 72 giờ* mẫu miễn phí

2700 hạng mục hàng có sẵn tại Singapore, hơn 100,000 hạng mục trong 2-3 tuần. igus® xử lý đơn hàng từ 8.30am - 5.30pm (Thứ Hai - Thứ Sáu). Đơn hàng igus® được đóng gói và chuyển đi trong 24giờ!

Đăng ký nhận bản tin
Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn Thông thường Tin nổi bật Các ghi chú tổng quát Tuyên bố Bảo mật Dữ liệu