Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

Spherical ball, injection moulded, JEM-SP, mm, igubal®

  • Dimensional series: E following DIN ISO 12240
  • Material of spherical ball: iglidur® J
  • Low moisture absorption
  • Cost-effective thanks to injection moulding
  • Material spherical ball: iglidur® J

Không chắc có vừa hay không?

Các giải pháp khác

Tư vấn

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h