Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

chainflex® motor cable CFROBOT7

 • Requirements: For twistable applications
 • Outer jacket: PUR
 • Overall shield
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV resistance: High
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • PVC-free
 • chainflex® class: 6.1.3.3
Mô tả sản phẩm
chainflex® motor cable CFROBOT7
 
Typical application areas
 • For extremely heavy duty applications with torsion movements
 • Almost unlimited resistance to oil
 • Indoor and outdoor applications, UV resistant
 • Especially for robots and 3D movements, handling, lead screw drives
Guaranteed lifetime according to guarantee conditions
More Information: chainflex® Guarantee
Zyklen*  5 million7.5 million10 million
Temperature,v max. [°/s]a max. [°/s²]Torsion max.R min. [factor x d]R min. [factor x d]
from/to [°C]twistedtwisted[°/m][°/m][°/m]
-25 / -15  ±150±90±30
-15 / +7018060±180±120±60
+70 / +80  ±150±90±30
* Higher number of cycles possible - please ask for your individual calculation.
Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn
UV resistance
High Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified according to No. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00420 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF27.07.05.02.01.D, tested by IPA according to standard 14644-1 CE
Following 2014/35/EU UL/CSA AWM
Style 10492 and 21223, 1.000 V, 80 °C
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY