Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

chainflex® control cable CF130.UL

 • Requirements: For medium duty applications
 • Outer jacket: PVC
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 4.4.1.2
Mô tả sản phẩm
chainflex® control cable CF130.UL
 
Typical application areas
 • For medium duty use
 • Without influence of oil
 • Preferably indoor applications
 • Unsupported travel distances and up to 50 m for gliding applications
 • Wood/stone processing, packaging industry, supply systems, handling, adjusting equipment
Guaranteed lifetime according to guarantee conditions
More Information
: chainflex® Guarantee
Double strokes*  5 million  7,5 million  10 million
Temperature, < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m
from/to [°C] R min. [factor x d] R min. [factor x d] R min. [factor x d]
+5 / +15 10 12,5 11 13,5 12 14,5
+15 / +60 7,5 10 8,5 11 9,5 12
+60 / +70 10 12,5 11 13,5 12 14,5
* Higher number of double strokes possible - use the life time calculator on this site
Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn
Flame retardant
According to IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). UL/CSA AWM
see data sheet for details NFPA
Following NFPA 79-2012 chapter 12.9 EAC
Certified to no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certified to no. C-DE.PB49.B.00416 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
Following CEI 20-35 Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF130.15.07.UL, tested by IPA according to standard 14644-1 CE
Following 2014/35/EU
Dữ liệu kỹ thuật
Phụ kiện
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY