Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

1/7 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2

District Tan Binh, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

triflex® R 3D e-chain® đặc biệt cho các ứng dụng trong rô bốt

triflex® R (R cho "vòng") là thế hệ thứ ba của e-Chains® igus® đa trục. Hệ thống xích dẫn cáp đa trục triflex® R đã được phát triển đặc biệt cho 6-trục ứng dụng trong robot với môi trường khắc nghiệt. Một số tính năng thiết kế quan trọng: Tùy chọn sợi tăng cứng Fiber rod để gia cố triflex® R, khoảng +/- 10° xoắn trên mỗi liên kết xích, độ kéo bền cao thông qua khớp nối và ổ cắm. Hơn 100 thành phần có sẵn trong phạm vi sản phẩm triflex® R, bao gồm tất cả các yêu cầu từ robot hàn lớn cho đến robot xếp hàng nhỏ. triflex® R đã nhận được Giải thưởng thiết kế iF Design.

TRC = đóng - phiên bản đóng để bảo vệ các cáp điện chống lại bụi bẩn và vỏ bào

 

Lắp đặt và tháo ra dễ dàng thông qua hệ thống khớp cầu

 

Lắp đặt rất dễ dàng - chỉ cần đẩy cáp vào - hệ thống dễ dàng

 
Các Ứng dụng ví dụ:

Ứng dụng thú vị cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau

Cấu hình thanh chặn bên trong

Cáp được xác định, Xích nhựa cuốn cáp và cấu hình thanh chắn bên trong được chọn Bây giờ cũng cho dòng triflex® R

QuickRobot

Thiệt bị hỗ trợ cho các loại rô bốt khác nhau. Đặt hàng đơn giản với hệ thống hoàn chỉnh.

TRC - triflex® R, thiết kế đóng
 

TRC.30

Chiều cao bên trong Hi 1: 12 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 10 mm
Bán kính cong R: 50 mm
Bước răng: 11.3 mm

TRC.40

Chiều cao bên trong Hi 1: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 13 mm
Bán kính cong R: 58 mm
Bước răng: 13,9 mm

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cách ghép nối và tách triflex® R - TRC.

TRC.50

Chiều cao bên trong Bi 1: 18,8 mm
Chiều cao bên trong Bi 2: 16,2 mm
Bán kính cong R: 80 mm
Bước mắt xích: 17,4 mm

TRC.60

Chiều cao bên trong Hi 1: 22,5 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 19,5 mm
Bán kính cong R: 87 mm
Bước răng: 20,4 mm

TRC.70

Chiều cao bên trong Hi 1: 28 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 24 mm
Bán kính cong R: 110 mm
Bước răng: 25,6 mm

TRC.85

Chiều cao bên trong Hi 1: 33 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 28 mm
Bán kính cong R: 135 mm
Bước răng: 30,6 mm

TRC.100

Chiều cao bên trong Hi 1: 37.5 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 32.5 mm
Bán kính cong R: 145 mm
Bước răng: 34.5 mm

TRC.125

Chiều cao bên trong Hi 1: 43,3 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 43,3 mm
Bán kính cong R: 182 mm
Bước răng: 44,6 mm

Đai kẹp chuẩn

Cho TRC / TRE / TRL. Cũng có thể sử dụng các giảm căng và như kết nối trung gian.

Đai kẹp nhẹ

Phiên bản chuẩn TRL Cũng tương thích với TRC/TRE; có thể với các giảm căng và như kết nối trung gian

TRCF - triflex® R, sản phẩm thay thế nhẹ với liên kết snap-open
 

TRCF.65

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 22,3 mm
Bán kính cong R: 100 mm
Bước mắt xích: 23,1 mm

TRCF.85

Chiều cao bên trong Hi 1: 30 mm
Bán kính R: 135 mm
Bước răng: 30.6 mm

Video về cách lắp đặt

Chỉ dẫn để nối, tách và luồn cáp vào triflex® R - TRCF.

TRCF.100

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 34,3 mm
Bán kính cong R: 145 mm
Bước mắt xích: 34,5 mm

Đai kẹp chuẩn

Cho TRC / TRE / TRL. Cũng có thể sử dụng các giảm căng và như kết nối trung gian.

Đai kẹp nhẹ

Phiên bản chuẩn TRL Cũng tương thích với TRC/TRE; có thể với các giảm căng và như kết nối trung gian

TRE - triflex® R, thiết kế "đơn giản" cho lắp đặt cáp nhanh chóng
 

TRE.30

Chiều cao bên trong Hi 1: 12 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 10 mm
Bán kính cong R: 50 mm
Bước răng: 11,3 mm

TRE.40

Chiều cao bên trong Hi 1: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 13 mm
Bán kính cong R: 58 mm
Bước răng: 13,9 mm

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cách ghép nối, tách và lắp đặt của triflex® R - TRE.

TRE.60

Chiều cao bên trong Hi 1: 22,5 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 19,5 mm
Bán kính cong R: 87 mm
Bước răng: 20,4 mm

TRE.70

Chiều cao bên trong Hi 1: 28 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 24 mm
Bán kính cong R: 110 mm
Bước răng: 25,6 mm

TRE.85

Chiều cao bên trong Hi 1: 33 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 28 mm
Bán kính cong R: 135 mm
Bước răng: 30,6 mm

TRE.100

Chiều cao bên trong Hi 1: 37,5 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 32,5 mm
Bán kính cong R: 145 mm
Bước răng: 34,5 mm

TRE.125

Chiều cao bên trong Hi 1: 43,3 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 43,3 mm
Bán kính cong R: 182 mm
Bước răng: 44,6 mm

Giá lắp đặt chuẩn

Cho TRC / TRE / TRL. Cũng có thể sử dụng các giảm căng và như kết nối trung gian.

Đai kẹp nhẹ

Phiên bản chuẩn TRL Cũng tương thích với TRC/TRE; có thể với các giảm căng và như kết nối trung gian

TRE.B - triflex® R phiên bản B, thiết kế"đơn giản" cho lắp đặt cáp nhanh chóng
 

TRE.40.B

Chiều cao bên trong Hi 1: 15 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 13 mm
Bán kính cong R: 58 mm
Bước răng: 13.9 mm

TRE.50.B

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 18,8 mm
Chiều cao lọt lòng Bi 2: 16,2 mm
Bán kính cong R: 80 mm
Bước mắt xích: 17,4 mm

Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn cách ghép nối, tách và lắp đặt của triflex® R - TRE phiên bả B

TRE.60.B

Chiều cao bên trong Hi 1: 22,5 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 19,5 mm
Bán kính cong R: 87 mm
Bước răng: 20,4 mm

TRE.70.B

Chiều cao bên trong Hi 1: 28 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 24 mm
Bán kính cong R: 110 mm
Bước răng: 25,6 mm

TRE.85.B

Chiều cao bên trong Hi 1: 33 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 28 mm
Bán kính cong R: 135 mm
Bước răng: 30,6 mm

TRE.100.B

Chiều cao bên trong Hi 1: 37,5 mm
Bề rộng bên trong Bi 2: 32,5 mm
Bán kính cong R: 145 mm
Bước răng: 34,5 mm

Giá lắp đặt chuẩn

Cho TRC / TRE / TRL. Cũng có thể sử dụng các giảm căng và như kết nối trung gian.

Đai kẹp nhẹ

Phiên bản chuẩn TRL Cũng tương thích với TRC/TRE; có thể với các giảm căng và như kết nối trung gian

Dụng cụ lắp đặt cho triflex® R phiên bản B

Dụng cụ lắp đặt cho tháo gỡ triflex® R phiên bản B

TRE.C - triflex® R C-version, quick assembly, 50% higher tensile forces
TRE.C  

TRE.100.C version

Inner height Bi 1: 37.5 mm
Inner height Bi 2: 32.5 mm
Bend radius R: 145 mm
Pitch: 34.5 mm

Standard mounting brackets

for TRC / TRE / TRL. Also available with strain relief and as an intermediate bracket.

Light mounting bracket

Standard for TRL version. Also compatible with TRC / TRE. Possible with strain relief and as an intermediate bracket.

TRL - triflex® R, là một thay thế dễ dàng với thiết kế đơn giản
 

TRL.30

Bề rộng bên trong Bi 1: 12 mm
Chiều cao bên trong Bi 2: 10 mm
Bán kính cong R: 50 mm
Bước răng: 11,3 mm

TRL.40

Chiều cao bên trong Hi 1: 15 mm
Bán kính R: 58 mm
Bước răng: 13.9 mm

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cách ghép nối, tách và lắp đặt triflex® R - TRL.

TRL.60

Chiều cao bên trong Bi 1: 23 mm
Bán kính cong R: 87 mm

TRL.70

Chiều cao bên trong Hi 1: 28 mm
Bán kính R: 110 mm
Bước răng: 25.6 mm

TRL.100

Chiều cao bên trong Hi 1: 38 mm
Bán kính R: 145 mm
Bước răng: 34.5 mm

Giá lắp đặt chuẩn

Cho TRC / TRE / TRL. Cũng có thể sử dụng các giảm căng và như kết nối trung gian.

Đai kẹp nhẹ

Phiên bản chuẩn TRL Cũng tương thích với TRC/TRE; có thể với các giảm căng và như kết nối trung gian

TRLF - triflex® R, một thay thế nhẹ với liên kết snap-open
 

TRLF. 65

Chiều cao bên trong Hi 1: 24.4 mm
Bán kính R: 100 mm
Bước răng: 23.1 mm

TRLF. 85

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 32,8 mm
Bán kính cong R: 135 mm
Bước mắt xích: 30,6 mm

Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn cách ghép nối, tách và lắp đặt triflex® R - TRLF.

TRLF. 100

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 38 mm
Bán kính cong R: 145 mm
Bước mắt xích: 34,4 mm

TRLF. 125

Chiều cao lọt lòng Bi 1: 46,8 mm
Bán kính cong R: 182 mm
Bước mắt xích: 44,1 mm

Giá lắp đặt chuẩn

Cho TRC / TRE / TRL. Cũng có thể sử dụng các giảm căng và như kết nối trung gian.

Đai kẹp nhẹ

Phiên bản chuẩn TRL Cũng tương thích với TRC/TRE; có thể với các giảm căng và như kết nối trung gian

Hệ thống triflex® R retraction

Cung cấp năng lượng cho các robot
triflex®  
Hệ thống triflex® retraction R có sẵn 4 loại trong kho

RSP

Hệ thống cuốn xích bằng khí nén

Ngăn ngừa việc hình thành võng trên trục robot với lực cuốn xích điều chỉnh được.

RS

Hệ thống cuốn xích theo kiểu module

Dành cho các robot có trọng tải trung bình đến cao.

RSE tuyến tính

Hệ thống cuốn xích tuyến tính, tối ưu chi phí

triflex® RSE cung cấp hệ thống cuốn xích tuyến tính vô cùng đơn giản không có độ võng cũng như que sợi hoặc trục lăn dẫn hướng.

RSE

Hệ thống cuốn xích tối ưu chi phí có bộ điều hướng

Tùy chỉnh đặc biệt cho các robot có trọng tải nhỏ đến trung bình.

Phụ kiện của triflex® R
Fiber rod modules  
Mô đun rod fiber

Giải pháp thông minh thông qua kỳ vọng chỉ dẫn

Fiber rod modules  
Bộ trang bị lắp đặt vạn năng

Cung cấp khản năng lắp đặt mô đun fiber rod ở vị trí mong muốn trên các cánh tay người máy

Strain reliefs for large cross sections  
Các giảm căng cho tiết điện ngang lớn

Lắp đặt an toàn cũng trong sử dụng cáp điện với tiết điện ngang lớn

Glide through rings  
Gliding feed

Có sẵn với và không có ổ quay

Protectors and heat-proof jackets  
Bảo vệ

Được bảo vệ tốt trong các ứng dụng đặc biệt

Protectors and heat-proof jackets  
miếng che nhiệt

Bảo vệ chống lại mối hàn và kim loại lên đến 600°C

Kẹp HRC  
Kẹp HRC – dẫn hướng cáp an toàn và đảm bảo dọc theo mọi trục

Dẫn cáp dễ dàng hơn cho robots

Kẹp UR  
Kẹp UR

Mối nối triflex® R dành cho "Universal Robots"

Robot hose packages and robot cables  
CF cáp đặc biệt cho người máy

Cáp đặc biệt cho phục vụ lâu trong các ứng dụng trong người máy

Dụng cụ tháo  
Dụng cụ tháo

Công cụ tháo rời triflex® TRE (phiên bản B) và TRCF.

CFSPECIAL.792  
Dành đặc biệt cho trục 7 của các robot

Vỏ PUR

Với lớp chống nhiễu

Bền đối với dầu và chất làm mát

Bền đối với thủy phân và vi khuẩn

Không PVC và halogen

Bền với khắc khía

Làm chậm cháy