Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189

chainflex® fibre optic cable CFLK

 • Requirements: POF fibres for heavy duty applications and interference-free transmission
 • Outer jacket: PUR
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • Coolant resistant
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 5.3.3.1
Mô tả sản phẩm
chainflex® fibre optic cable CFLK
 
Typical application areas
 • For heavy duty applications
 • Highest EMC safety
 • Almost unlimited resistance to oil
 • Preferably indoor applications
 • Unsupported travel distances and up to 20 m for gliding applications
 • Wood/stone processing, packaging industry, supply systems, handling, adjusting equipment

Guaranteed service life for this series according to the guarantee conditions
More information: chainflex® Guarantee
Double strokes*  5 million  7,5 million  10 million
Temperature, R min. R min. R min.
from/to [°C] [Factor x d] [Factor x d] [Factor x d]
-20 / -10 15 16 17
-10 / +50 12,5 13,5 14,5
+50 / +60 15 16 17

* Higher number of double strokes possible - use the service life calculation function on this page.

Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn
UV resistance
Medium Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) CE
Following 2014/35/EU
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

24h

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan road, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong ward, distrct 7, HCMC, Vietnam
Số điện thoại: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY