Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của bạn

Việc lựa chọn trang quốc gia / khu vực có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác nhau như giá cả, tùy chọn giao hàng và tính sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
igus® Vietnam Company Limited

Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street

District 7, HCM City, Vietnam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

Spherical bearing

Số lượng sản phẩm: 224

Rod end bearing with male thread, KARM CL, spherical ball iglidur® W300, mm

 • The second generation of rod end bearings with male thread  
 • iglidur® W300 spherical ball
 • Right-hand thread
 • igumid G housing
 • Dimensional K series according to DIN ISO 12240
từ 165.152 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Rod end with female thread, KBRM CL, spherical ball iglidur® W300, mm

 • Rod end bearing with female thread and integrated lock nut for a simplified assembly
 • Direct locking thanks to the moulded nut
 • iglidur® W300 spherical ball
 • Right-hand thread
 • igumid G housing
 • Dimensional K series according to DIN ISO 12240
từ 189.772 VND/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Rod end with female thread, KBLM CL, spherical ball iglidur® W300, mm

 • Rod end bearing with female thread and integrated lock nut for a simplified assembly
 • Direct locking thanks to the moulded nut
 • iglidur® W300 spherical ball
 • Left-hand thread
 • igumid G housing
 • Dimensional K series according to DIN ISO 12240
từ 189.772 VND/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Spherical bearing, low cost, KGLM LC, igubal®

 • Dimensional series: K, following DIN ISO 12240
 • Housing material: igumid G
 • Material of spherical ball: iglidur® W300
 • Variety of spherical ball materials
 • Easy installation
 • Cost-effective
 • Split housing
từ 95.597 VND/Pc.
11 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
11 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Rod end bearing with male thread, KALM CL, spherical ball iglidur® W300, mm

 • The second generation of rod end bearings with male thread  
 • iglidur® W300 spherical ball
 • Left-hand thread
 • igumid G housing
 • Dimensional K series according to DIN ISO 12240
từ 165.152 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Rod end with female thread, KBRM CL, with stainless steel sleeve, spherical ball iglidur® W300, mm

 • Rod end bearing with female thread and integrated lock nut for a simplified assembly
 • Direct locking thanks to the moulded nut
 • iglidur® W300 spherical ball
 • Stainless steel sleeve for higher tightening torque
 • Right-hand thread
 • igumid G housing
 • Dimensional K series according to DIN ISO 12240
từ 229.984 VND/Pc.
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Rod end with female thread, KBRM CL, spherical ball iglidur® J, mm

 • Rod end bearing with female thread and integrated lock nut for a simplified assembly
 • Direct locking thanks to the moulded nut
 • iglidur® J spherical ball for low moisture absorption
 • Right-hand thread
 • igumid G housing
 • Dimensional K series according to DIN ISO 12240
từ 189.772 VND/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Rod end with female thread, KBRM CL, spherical ball iglidur® J4, mm

 • Rod end bearing with female thread and integrated lock nut for a simplified assembly
 • Direct locking thanks to the moulded nut
 • Cost-effective iglidur® J4 spherical ball for low moisture absorption
 • Right-hand thread
 • igumid G housing
 • Dimensional K series according to DIN ISO 12240
từ 170.335 VND/Pc.
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Spherical bearing, low cost, EGLM LC, igubal®

 • Dimensional series E following DIN ISO 12240
 • Housing material: igumid G
 • Material of spherical ball: iglidur® W300
 • Easy to fit
 • Very cost-effective
 • Chemical and corrosion-resistant
 • Very robust
 • Compensation of misalignment errors
từ 230.903 VND/Pc.
5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 24 giờ
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Spherical bearing, low cost, EGLM LC, iglidur® J, igubal®

 • Dimensional series E following DIN ISO 12240
 • Housing material: igumid G
 • Spherical ball material: iglidur® J
 • Easy to fit
 • Very cost-effective
 • Chemical and corrosion-resistant
 • Very robust
 • Compensation for misalignment
từ 230.903 VND/Pc.
5 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Fixed flange bearings with 2 mounting holes, PFL, J4EM, igubal®

 • PFL204 up to PFL206
 • Lubrication-free and maintenance-free
 • Cost-effective J4EM spherical ball 
 • Resistant to dirt
từ 159.676 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Rod end bearing with male thread, KALM CL, stainless steel sleeve, spherical ball iglidur® W300, mm

 • The second generation of rod end bearings with male thread  
 • iglidur® W300 spherical ball
 • Stainless steel sleeve for higher tightening torque
 • Left-hand thread
 • igumid G housing
 • Dimensional K series according to DIN ISO 12240
từ 185.007 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Spherical insert bearing, moulded, A350EM-SP, mm, igubal®

 • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
 • Spherical ball material: iglidur® A350
 • Compliant according to EU Regulation 10/2011 EC and FDA-compliant
 • Cost-effective production through injection moulding
 • For metallic bearing housings
từ 384.769 VND/Pc.
1 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
1 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Spherical bearing, slim line, KGLM SL igubal®

 • Dimensional series: K, following DIN ISO 12240
 • Housing material: RN33
 • Material of spherical ball: iglidur® W300
 • Very small installation space
 • Wall thickness halved compared to KGLM
 • Angular compensation up to 5°
 • Lightweight
 • Dimensions according to DIN 1850
từ 106.465 VND/Pc.
4 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
4 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Spherical bearing, low cost, KGLM LC, J4, igubal®

 • Dimensional series: K, following DIN ISO 12240
 • Housing material: igumid G
 • Material of spherical ball: iglidur® J4
 • Variety of spherical ball materials
 • Easy installation
 • Cost-effective
 • Split housing
từ 113.111 VND/Pc.
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
5 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Tư vấn

Photo
Luo Zhao Ming

Product Manager

Viết e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM
Đơn vị 4, Tầng 7, Xưởng tiêu chuẩn B, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số điện thoại/ Phone: +84 28 3636 4189
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/ Tax code: 0314214531
Ngày đăng ký lần đầu/ Date of issuance: 20-01-2017 / January 20, 2017
Nơi cấp/ Place of issuance: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH/ DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY